3,97. Dv²ss± ca

Asat±do n±ññatthe catt±l²s±do dvissa e v± hoti ± ca. Dvecatt±l²s± dvecatt±l²sa dvecatt±l²sa½, eva½ dv±catt±l²sa-icc±di. Dvecatt±r²s± dvecatt±r²sa dvecatt±r²sa½, eva½ dv±catt±r²s± dv±catt±r²sa icc±di. Catt±l²sati ekacatt±l²sati dvecatt±l²sati dv±catt±l²sati icc±di ek³nav²satisama½.

3,98. Catt±l²s±do v±

Asat±do n±ññatthe catt±l²s±do tisse hoti v±. Tecatt±l²s± tecatt±l²sa tecatt±l²sa½. Bho tecatt±l²se icc±di hoti. Eva½ ticatt±l²s± tecatt±r²s± ticatt±r²s± icc±di, tecatt±l²sati ticatt±l²sati icc±di pubbeva.
Eva½ catucatt±l²s± pañcacatt±l²s± catucatt±l²sati pañcacatt±l²sati icc±di y±va ek³napaññ±s±.
Paññ±s± paññ±sa paññ±sa½ icc±di hoti. Eva½ dvepaññ±s± dv±paññ±s± dvipaññ±s± dvepaºº±s± dv±paºº±s± dvipaºº±s±. Tepaññ±s± tipaññ±s± tipaññ±sa½ tepaºº±s± tipaºº±s±. Catupaºº±s± pañcapaºº±s± icc±di y±va ek³nasaµµhi.
Eva½ saµµhi, ekasaµµhi, dvesaµµhi dv±saµµhi dvisaµµhi, tesaµµhi tisaµµhi, catusaµµhi pañcasaµµhi icc±di y±va ek³nasattati.
Sattati, ekasattati, dvesattati dv±sattati dvisattati, tesattati tisattati. Dvesattari dv±sattari dvisattari, catusattati, pañcasattati, catusattari, pañcasattar²ti y±va ek³n±s²ti.
As²ti, ek±s²ti, dv±s²ti, y±game dviy±s²ti, te-as²ti tiy±s²ti, catur±s²ti, pañc±s²ti icc±di y±va ek³nanavuti.
Navuti, ekanavuti, dvenavuti dv±navuti dvinavuti, tenavuti tinavuti, catunavuti, pañcanavuti icc±di y±va ek³nasata½, eta½ napu½sakaliªga+mekavacananta½.
Sata½, bho sata sat±, sata½, sata½. Satena, karaºe satena. Satassa, sat± satamh± satasm±, satassa, sate satamhi satasmi½. Eva½ ekasatato pabhuti y±va sahassa½.
Koµi pakoµi koµippakoµi akkhobhiºiyo itthiliªge+kavacanant±. Vaggabhede tu sabb±sampi sa½khy±na½ bahuvacanopi hoteva “dvev²satiyo jinadant±” “tisso v²satiyo dinaghaµik±” icc±di.
Dasadasaka½ sata½ n±ma, dasasata½ sahassa½ n±ma, dasasahassa½ nahuta½, dasanahuta½ lakkha½, satasahassantipi vuccati.
Lakkhasata½ koµi, koµilakkhasata½ pakoµi, pakoµilakkhasata½ koµippakoµi, eva½ nahuta½, ninnahuta½, akkhobhiº², bindu, abbuda½, nirabbuda½, ahaha½, ababa½, aµaµa½, sogaº¹ika½, uppala½, kumuda½, puº¹ar²ka½, paduma½, kath±na½, mah±kath±na½, asaªkhyeyyanti yath±kkama½ satalakkhaguºa½ veditabba½.
Icceva½ µh±nato µh±na½, satalakkhaguºa½ mata½;
koµippabhut²na½ v²sa-saªkhy±nañca yath±kkamanti.
Ath±+sa½khy± vuccate, abyayanti ca vuccate. Ta½ p±di c±di, upasagganip±t±ti ca duvidha½.
Pa par± apa sa½ anu ava o ni du vi adhi api ati su u abhi pati pari upa ± ime v²sati p±dayo. P±dayo hi jotak±, na v±cak±.
Tattha pa-saddo pak±r±+dikamma, padh±na+ntobh±va, viyoga, tappara, bhusattha, sambhava, titti, an±vila, patthan±d²su. Yath± pak±re-paññ±. ¾dikamme-vippakata½, padh±ne-paº²ta½, antobh±ve-pakkhitta½, khittanti peraºa½, pakkhittanti antokaraºa½, dh±tvatthassa b±dhitatt±. Vutthañhi–
Dh±tvattha½ b±dhate koci, koci ta½ anuvattate;
tameva+ñño viseseti, upasaggagat² tidh±ti.
Ettha ca “anuruddhak± me saªg±mayuddhe”ti ca ime upasagg± dh±tvattha½ visesenti n±ma. Viyoge-pav±s², tappare-p±cariyo, bhusatthe-pavuddhak±yo, sambhave-himavant± gaªg± pabhavati tittiya½-pah³ta+manna½, an±vile-pasanna+mudaka½, patthane-paºihita½.
Par±-iti parih±ni, par±jaya, gati, vikkam±+masan±d²su. Yath± parih±niya½-par±bhavo. Par±jaye-par±jito, gatiya½-par±yana½, vikkame-parakkamati, ±masane-aªgassa par±masana½.
Apa-iti apagata, garaha, vajjana, p³j±, padussan±d²su. Yath± apagate-apam±no apeto, garahe-apagabbho, vajjane-apas±l±ya ±yanti v±ºij±, p³j±ya½-vuddh±pac±y², padussane-aparajjhanti.
Sa½iti samodh±na, samm±sama, samantabh±va, sa½gata, sa½khepa, bhusattha, saha+ppattha, pabhav±+bhimukhabh±va, vidh±na, punappuna, karaºa, samiddh±d²su. Yath± samodh±ne-sandhi, samm±same-sam±dhi, sampayutto, samantabh±ve-sa½kiººa½, samullapan±, sa½gate-saªgamo, sa½khepe-sam±so, bhusatthe-s±rattho, sahatthe-sa½v±so, appatthe-samaggho, pabhave-sambhavo, abhimukhabh±ve-sammukha½. Sa½gate-sa½gaºh±ti, vidh±ne-sa½vuta½, punappunakaraºe-sandh±vati, samiddhiya½-sampanno.
Anu-iti anugat±+nupacchinna, pacch±ttha, bhusattha, s±dissa, h²na, tatiyattha, lakkhaºi+tthambh³takkh±na, bh±ga, vicch±d²su. Anugate-anveti, anupacchinne-anusayo, pacch±tthe-anuratha½, bhusatthe-anuratto, s±disse-anur³pa½, h²ne-anus±riputta½ paññavanto, tatiyatthe-nadi+manvavasit± sen±, lakkhaºerukkha+manuvijjotate vijju, itthambh³takhy±ne-s±dhu devadatto m±tara+manu bh±ge-ya+dettha ma½ anu siy±, ta½ d²yatu, vicch±ya½-rukkha½ rukkha½ anu vijjotate cando.
Ava-iti adhobh±ga, viyoga, paribhava, j±nana, [suddhi] nicchaya, desa, theyy±d²su. Adhobh±ge-avakkhittacakkhu, viyoge-avakokila½ vana½, paribhave-avaj±nana½, avamaññati, j±nane-avagacchati. [Suddhiya½–vod±na½ (r³pasiddhi)], nicchaye-avadh±raºa½, dese-avak±so, theyye-avah±ro.
O-iti oroharaºa, n²haraºa, suddhi-±d²su dissati. Orohaºe-p±s±d± orohati, n²haraºe-omukkup±hano, suddhiya½-od±ta½.
Ni-iti, nissesa, niggata, n²haraºa,+ntopavesan±+bh±va, nisedhana, nikkhanta, p±tubh±v±+vadh±raºa, vibhajana, upamu+padh±raº±+vas±na, cheka, n²haraº±+varaº±d²su. Nissese-nirutti, niggate-nikkileso, niyy±ti, n²haraºe-niddh±raºa½, antopavesane-nikh±to, abh±ve-nimmakkhika½, nisedhe-niv±reti, nikkhante-nibb±na½, p±tubh±ve-nimmita½, avadh±raºe-nicchayo, vibhajane-niddeso. Upam±ya½-nidassana½, upadh±raºe-nis±mana½, avas±ne-niµµhita½, cheke-nipuºo, n²haraºe-n²harati, issa d²gho. ¾varaºe-n²varaºa½.
Du-iti asobhaº±+bh±va, kucchit±+samiddhi, kiccha, vir³pat±d²su. Asobhaºe-duggandho, abh±ve-dubbhikkha½, kucchite– dukkaµa½ Asamiddhiya½-dussassa½, kicche-dukkara½, vir³pat±ya½-dubbaººo dummukho.
Vi-iti visesa, vividha, viruddha, vigata, viyoga, vir³pat±d²su. Visese-vimutti, visiµµho, vividhe-vimati, viruddhe-viv±do, vigate-vimala½, viyoge-vippayutto, vir³pat±ya½-vir³po.
Adhi-iti adhiki+ssar³+paribh±v±+dhibhavana+jjh±y±+dhiµµh±na, nicchaya, p±puºan±d²su. Adhike-adhis²la½, issare-adhipati, adhi brahmadatte pañc±l±, uparibh±ve-adhirohati, pathavi½ adhisessati, adhibhavane-adhibhavati, ajjh±yane-by±karaºa+madh²te, adhiµµh±ne-bh³mikamp±di½ adhiµµh±ti, nicchaye-adhimokkho, p±puºane-bhogakkhandha½ adhigacchati.
Api-iti sambh±van±+pekkh±, samuccaya, garaha, pañh±d²su. Sambh±van±ya½-api dibbesu k±mesu, merumpi vinivijjhitv± gaccheyya, apekkh±ya½-ayampi dhammo aniyato, samuccaye-itipi araha½, antampi antaguºampi ±d±ya, garahe-api amh±ka½ paº¹itaka, pañhe-api bhante bhikkha½ labhittha.
Ati-iti atikkaman±+tikkant±+tisaya, bhusatth±d²su. Atikkame-atirocati amhehi, at²to, atikkante-accanta½, atisaye-atikusalo, bhusatthe-atikodho, ativuddhi.
Su-iti sobhaºa, suµµhu, samm±, samiddhi, sukhatth±d²su. Sobhaºe-sugandho, suµµhu+samm±datthesu-suµµhu gato sugato, samm± gatotipi sugato, samiddhiya½-subhikkha½, sukhatthe-sukaro.
U-iti uggatu+ddhakamma, padh±na, viyoga, sambhava, attal±bha, satti, sar³pakathan±d²su. Uggate-uggacchati, uddhakamme-±san± uµµhito, ukkhepo, padh±ne-uttamo, lokuttaro, viyoge-ubbh±sito, sambhave-ubbhuto, attal±bhe-uppanna½ ñ±ºa½, sattiya½-ussahati gantu½, sar³pakathane-uddisati sutta½.
Abhi-iti abhimukhabh±va, visiµµh±+dhiku+ddhakamma, kula, s±ruppa, vandana, lakkhaºi+tthambh³takkh±na, vicch±d²su. Abhimukhabh±ve-abhimukho, abhikkamati, visiµµhe-abhidhammo, adhike-abhivasati, uddhakamme-abhiruhati. Kule-abhij±to, s±ruppe-abhir³po, vandane-abhiv±deti, lakkhaº±d²su purimasama½.
Pati-iti paµigata, paµiloma, paµinidhi, paµid±na, nisedha, nivattana, s±dissa, paµikaraº±+d±na, paµibodha, paµicca, lakkhaºitthambh³takkh±na, bh±ga, vicch±d²su. Paµigate-paccakkha½, paµilome-paµisota½, paµinidhimhi-±cariyato pati sisso, paµid±ne-telatthikassa ghata½ paµidad±ti, nisedhe-paµisedheti, nivattane-paµikkamati, s±disse-paµir³paka½, paµikaraºe-paµik±ro, ±d±ne-paµiggaºh±ti, paµibodhe-paµivedho, paµicce-paccayo, lakkhaº±d²su purimasama½.
Pari-iti samantatobh±va, pariccheda, vajjan±+liªgana, nivasana, p³j±, bhojan±+vaj±nana, dosakkh±na, lakkhaº±d²su. Samantha- tobh±ve-parivuto paricchede-pariññeyya½, vajjane-pariharati, ±liªgane-parissajati, nivasane-yo vattha½ paridahessati, p³j±ya½-paricariy±, bhojane-bhikkhu½ parivisati, avaj±nane-paribhavati. Dosakkh±ne-paribh±sati, lakkhaº±d²su-rukkha½ pari vijjotate vijju icc±di.
Upa-iti upagamana, sam²p³+papatti, s±diss±+dhiku+paribh±v±+nasana, dosakkh±na, saññ±, pubbakamma, p³j±, gayh±k±ra, bhusatth±d²su. Upagamane-nisinna½ v± upanis²deyya, sam²pe-upanagara½, upapattiya½-sagga½ loka½ upapajjati, atha v± upapatti=yutti, yath± upapattito ikkhat²ti upekkh±, s±disse-upam±na½, upam±, adhike-upakh±riya½ doºo, uparibh±ve-upasampanno, anasane-upav±so, dosakkh±ne-para½ upavadati, saññ±ya½-upadh±, upasaggo, pubbakamme-upakkamo, upak±ro, p³j±ya½-buddhupaµµh±ko, m±tupaµµh±na½, gayh±k±re-soceyyapaccupaµµh±na½, bhusatthe-up±d±na½, up±y±so, upanissayoti.
¾-iti abhimukhabh±vu+ddhakamma+mariy±d±+bhividhi, patti+cch±, parissajana, ±dikamma, gahaºa, niv±sana, sam²pa, ±vh±n±d²su. Abhimukhabh±ve-±gacchanti, uddhakamme-±rohati, mariy±d±ya½-±pabbat± khetta½, abhividhimhi-±kum±ra½ yaso kacc±yanassa, pattiya½-±patti½ ±panno, icch±ya½-±kaªkh±, parissajane-±liªgana½, ±dikamme-±rambho, gahaºe-±d²yati, ±liªgati, (±limpati, r³), niv±se-±vasatho, ±v±so, sam²pe-±sanna½, ±vh±ne-±manteti.
Pa par±+pa sa+manva+va, o ni du rabhi by±+dhisu;
ati ni ppati pari apayo, upa ± iti v²sati;
esa hi bho upasagga-vidhi+kkamato kathito.
Ettha ca–
Upasagga+nip±t± ca, paccay± ca ime tayo;
neke+nekatthav±cak±, iti neruttik±+bravu½.