18. V±nu

“Chaµµhiyantasse”tyanenev±visesena v±nubandhak±riyepyantassa siddhe kimatthoyam±rambhoty±saªkiya µ±nubandh±ty±din± vacanaphalamupadassento ‘b±dhakab±dhanattho-yam±rambho’ti-vadati, tath±hi “chaµµhiyantasse”tyassa b±dhako “µ±nubandh±nekavaºº± sabbasse”ti, tassa ca “v±nubandho”tyaya½ yogo b±dhakoti b±dhakab±dhanattho sampajjate, apa-iccayamupasaggo vajjane n²v±raºe, panayane v± vattateti apodyante ussaggalakkhaº±ni vajj²yante n²v±r²yante apan²yante nenetyapav±do, suttekadesena suttamevopalakkhitanti antassa‘chaµµhiyantass±’ti suttassa apav±do ant±pav±do, ussajjate nivatt²yatyapav±denetyussaggo, ussagg±pav±dakkamo panettha eva½ veditabbo “chaµµhiyantasse”tyussaggo, tadapav±d± “µ±nubandh±nekavaºº± sabbassa” “uk±nubandh±dyant±” “m±nubandho sar± namant± paro”ti, “µ±nubandh±nekavaºº± sabbasse”tyussaggo, tada pav±d± “v±nubandho” “m±nubandho sar±namant± paro”ti.