Tatiyakaº¹a

161, 244. Tumha’mhehi nam±ka½.
Tehi tumha-amhehi na½vacanassa ±ka½ hoti.
Tumh±ka½, amh±ka½.
Namiti kimattha½? Tumhehi, amhehi.
162, 237. V± yvappaµhamo.
Tehi tumha-amhehi yo appaµhamo ±ka½hoti v±.
Tumh±ka½ pass±mi, tumhe pass±mi v±. Amh±ka½ passasi, amhe passasi v±.
Yoti kimattha½? Tumhehi, amhehi.
Appaµhamoti kimattha½? Gacchatha tumhe, gacch±ma maya½.
V±tivikappanatthena yona½ a½ ±na½ honti. Tumha½ tumh±na½. Amha½, amh±na½.
163, 240. Sassa½.
Tehi humha-amhehi sassa vibhattissa ±deso hoti v±.
Tumha½ d²yate, tava d²yate. Tumha½ pariggaho, tava pariggaho. Amha½ d²yate, mama d²yate. Amha½ pariggaho, mama pariggaho.
Sasseti kimattha½? Tumhesu, amhesu.
164, 200. Sabban±ma’k±rate paµhamo.
Sabbesa½ sabban±m±na½ ak±rato yo paµhamo ettam±pajjate.
Sabbe, ye, te, ke, tumhe, amhe, ime.
Sabban±m±ti kimattha½? Dev±, asur±, n±g±, gandhabb±, manuss±.
Ak±ratoti kimattha½? Am³ puris± tiµµhanti.
Yoti kimattha½? Sabbo, yo, so, ko, aya½.
Paµhamaggahaºa½ uttarasuttattha½.
165, 208. Dvandaµµh± v±.
Tasm± sabban±ma’k±rato dvandaµµh± yo paµhamo ettam±pajjate v±.
Katarakatame, katarakatam± v±.
Sabban±m±ti kimattha½? Dev±suran±ga gandhabbamanuss±.
Dvandaµµh±ti kimattha½ te, sabbe.
166, 209. N±ñña½ sabban±mika½.
Sabban±mik±na½ dvandaµµhe n±ñña½ k±riya½ hoti,
Pubb±par±na½, pubbuttar±na½, adharuttar±na½.
167, 210. Bahubb²himhi ca.
Bahubb²himhi ca sam±se sabban±mavidh±nañca n±ñña½ k±riya½ hoti.
Piyapubb±ya, piyapubb±na½, piyapubbe, piyapubbassa.
Ceti kimattha½? Sabban±mavidh±na½ hoti, dakkhiºa pubbassa½, dakkhiºapubbass±, uttarapubbassa½, uttarapubbass±.
168, 203. Sabbato na½ sa½ s±na½.
Sabbato sabban±mato na½vacanassa sa½s±na½iccete ±des± honti.
Sabbesa½, sabbes±na½, sabb±sa½, sabb±s±na½. Yesa½, yes±na½, y±sa½, y±s±na½. Tesa½, tes±na½, t±sa½, t±s±na½. Kesa½, kes±na½, k±sa½, k±s±na½. Imesa½, imes±na½, im±sa½, im±s±na½. Am³sa½, am³s±na½.
Namiti kimattha½? Sabbassa, yassa, tassa, kassa. Eva½ sabbattha.
169, 117. R±jassa r±ju suna½hisu ca.
Sabbasseva r±jasaddassa r±ju±deso hoti suna½hiiccetesu.
R±j³su, r±j³na½, r±j³hi, r±j³bhi.
Suna½his³ti kimattha½? R±j±.
Caggahaºamavadh±raºattha½. R±jesu, r±j±na½, r±jehi r±jebhi.
170, 220. Sabbassimasse v±.
Sabbasseva imasaddassa ek±ro hoti v± suna½hiiccetesu.
Esu, imesu, esa½, imesa½, ehi, ebhi, imehi, imebhi.
Imasseti kimattha½? Etesu, etesa½, etehi, etebhi.
171, 219. Animi n±mhi ca.
Imasaddassa sabbasseva ana imiiccete ±des± honti n±mhi vibhattimhi.
Anena dhammad±nena. Sukhit± hotu s± paj±.
Imin± buddhap³jena, patv±na amata½ pada½.
N±mh²ti kimattha½? Imesu, imesa½, imehi, imebhi.
172, 218. Anapu½sakass± ya½ simh².
Imasaddassa sabbasseva anapu½sakassa aya½±deso hoti simhi vibhattimhi.
Aya½ puriso, aya½ itth².
Anapu½sakasseti kimattha½? Ida½ citta½ tiµµhati.
Simh²ti kimattha½? Ima½ purisa½ passasi tva½.
173, 223. Amussa mo sa½.
Amusaddassa anapu½sakassa mak±ro sak±ram±pajjate v± simhi vibhattimhi.
Asu r±j±, asu itth², amuko r±j±, amuk± itth².
Anapu½sakasseti kimattha½? Adu½ puppha½ virocati.
Amusseti kimattha½? Aya½ puriso tiµµhati.
Simh²ti kimattha½? Amha½ purisa½ passasi.
174, 211. Etatesa½ to.
Eta taiccetesa½ anapu½sak±na½ tak±ro sak±ram±pajjate simhi vibhattimhi.
Eso puriso, es± itth², so puriso, s± itth².
Etatesamiti kimattha½? Itaro puriso, itar± itth².
Anapu½sak±namiti kimattha½? Eta½ citta½, eta½ r³pa½. Ta½ citta½, ta½ r³pa½.
157, 212. Tassa v± natta½ sabbattha.
Tassa sabban±massa tak±rassa natta½ hoti v± sabbattha liªgesu.
N±ya, t±ya, na½, ta½, ne, te, nesu, tesu, namhi, tamhi, n±hi, t±hi, n±bhi, t±bhi.
176, 213. Sasm±smi½sa½s±svatta½.
Tassa sabban±massa tak±rassa sabbasseva atta½ hoti v± sasm±smi½ sa½s±iccetesu sabbattha liªgesu.
Assa, tassa, asm±, tasm±, asmi½, tasmi½, assa½, tassa½, ass±, tass±.
Tak±rasseti kimattha½? Amussa½, amuss±.
Etesv²ti kimattha½? Nesu, tesu.
177, 221. Imasaddassa ca.
Imasaddassa ca sabbasseva atta½ hoti v± sasm±smi½ sa½ s±iccetesu sabbattha liªgesu.
Assa imassa, asm±, imasm±, asmi½, imasmi½, assa½, imissa½, ass±, imiss±.
Imasaddasseti kimattha½? Etissa½, etiss±.
178, 22. Sabbato ko.
Sabbato sabban±mato kak±r±gamo hoti v± simhi vibhattimhi.
Sabbako, yako, sako, amuko, asuko.
ti kimattha½? Sabbo, yo, so, ko.
Sabban±matoti kimattha½? Puriso.
Puna sabbatoggahaºena aññasm±pi kak±r±gamo hoti, h²nako, potako.
179, 204. Yapato smi½s±na½ sa½s±.
Sabbato sabban±mato ghapasaññato smi½saiccetesa½ sa½s± ±des± honti v± yath±saªkhya½.
Sabbassa½, sabbass±, sabb±ya½, sabb±ya, imissa½, imiss±, im±ya½, im±ya, amussa½, amuss±, amuya½, amuy±.
Sabban±matoti kimattha½? Itthiya½, itthiy±.
Smi½s±namiti kimattha½? Amuyo.
180, 207. Net±hi smim±ya y±.
Etehi sabban±mehi ghapasaññehi smi½vacanassa neva ±ya y±±des± honti.
Etissa½, et±ya½, imissa½, im±ya½, amussa½, amuya½.
Smi½nti kimattha½? T±ya itthiy± mukha½.
Et±h²ti kimattha½? Kaññ±ya, v²º±ya, gaªg±ya, kap±lik±ya.
181, 95. Manogaº±dito smi½n±nami-±.
Tasm± manogaº±dito smi½n±iccetesa½ ik±ra±k±r±des± honti v± yath±saªkhya½.
Manasi, manusmi½, sirasi, sirasmi½, manas±, manena, vacas±, vacena, siras±, sirena, saras±, sarena, tapas±, tapena, vayas±, vayena, yasas±, yasena, tejas±, tejena, uras±, urena, th±mas±, th±mena.
Smi½n±namiti kimattha½? Mano, siro, tamo, tapo, tejo.
¾diggahaºena aññ±sm±pi smi½n±na½ ik±ra±k±r±des± honti, bilasi, bilas±, padasi, padas±.
182, 97. Sassa co.
Tasm± manogaº±dito sassa ca ok±ro hoti.
Manaso, th±maso, tapaso.
183, 48. Etesamo lope.
Etesa½ manogaº±d²na½ anto ottam±pajjate vibhattilope kate.
Manomaya½, ayomaya½, tejosamena, tapoguºena, siroruhena.
¾diggahaºa½kimattha½? Aññesamanto ottam±pajjate. ¾posamena, v±yosamena.
Lopeti kimattha½? Paday±, tapas±, yasas±, vacas±, manas±, evamaññepi yojetabb±.
184, 96. Sa sare v±gamo.
Eteheva manogaº±d²hi vibhatt±dese sare pare sak±r±gamo hoti v±.
Manas±, vacas±, manasi, vacasi.
ti kimattha½? Manena, tejena, vasena,
Sareti kimattha½? Mano, tejo, yaso.
Puna ±diggahaºena aññasmimpi paccaye pare sak±r±gamo hoti. M±nasika½, v±casika½.
185, 112. Santasaddassa so te bo cante.
Sabbassa santasaddassa sak±r±deso hoti bhak±re pare, ante ca bak±r±gamo hoti.
Sabbhireva sam±setha,
Sabbhikubbetha santhava½.
Sata½ saddhammamaññ±ya,
Seyyo hoti na p±piyo.
J²ranti ve r±jarath± sucitt±.
Atho sar²rampi jara½ upeti.
Satañca dhammo na jara½ upeti,
Santo have sabbhi pavedayanti.
Sabbh³to, sabbh±vo.
Bheti kimattha½? Santehi p³jito bhagav±.
Caggahaºa½ kvaci sak±rasseva pasiddhattha½. Sakk±ro, sakkato.
196, 107. Simhigacchant±d²na½ ntasaddo a½.
Simhi gacchant±d²na½ ntasaddo am±pajjate v±.
Gaccha½, gacchanto, maha½, mahanto, cara½, caranto, kh±da½, kh±danto.
Gacchant±d²namiti kimattha½? Anto, danto, vanto, santo.
187, 108. Sesesu ntuva.
Gacchant±d²na½ntasaddontuppaccayova daµµhabbo sesesu vibhattippaccayesu.
Gacchato, mahato, gacchati, mahati, gacchat±, mahat±.
Seses³ti kimattha½? Gaccha½, maha½, cara½, kh±da½.
188, 115. Brahmatta sakha r±j±dito am±na½.
Brahma atta sakha r±jaiccevam±dito vacanassa ±na½ hoti v±.
Brahm±na½, brahma½, att±na½, atta½, sakh±na½, sakha½, r±j±na½, r±ja½.
Amiti kimattha½? R±j±.
189, 113. Sy± ca.
Brahma atta sakha r±jaiccevam±dito sivacanassa ± ca hoti.
Brahm±, att±, sakh±, r±j±, ±tum±.
190, 114. Yonam±no.
Brahma-atta sakha r±jaiccevam±dito yona½ ±no±deso hoti.
Brahm±no, att±no, sakh±no, r±j±no, ±tum±no.
191, 130. Sakhato c±yo no.
Tasm± sakhato ca yona½ ±yo no ±des± honti.
Sakh±yo, sakhino.
Yonamiti kimattha½? Sakh±.
192, 135. Smime.
Tasm± sakhato smi½vacanassa ek±ro hoti. Sakhe.
193, 122. Brahmato gassa ca.
Tasm± brahmato gassa ca ek±ro hoti. He brahme.
194, 131. Sakhantassi no n± na½ sesu.
Tassa sakhantassa ik±ro hoti non±na½sa-iccetesu.
Sakhino, sakhin±, sakh²na½, sakhissa.
Etesv²ti kimattha½? Sakh±rehi.
195, 134. ¾ro himhi v±.
Tassa sakhantassa ±ro hoti v± himhi vibhattimhi. Sakh±rehi, sakhehi.
196, 133. Sunama½su v±.
Tassa sakhantassa ±ro hoti v± suna½ a½iccetesu.
Sakh±resu, sakhesu, sakh±r±na½, sakh²na½, sakh±ra½, sakha½.
197, 125. Brahmato tu smi½ ni.
Tasm± brahmato smi½vacanassa ni±deso hoti. Brahmani.
Tuggahaºena abrahmatopi smi½ vacanassa ni hoti. Kammani, cammani, muddhani.
198, 123. Utta½ san±su.
Tassa brahmasaddassa anto uttam±pajjate san±iccetesu.
Brahmuno, brahmun±.
San±s³ti kimattha½? Brahm±.
199, 158. Satthupit±d²nam± sismi½silopoca.
Satthupitu±d²namanto attam±pajjate sismi½, silopo ca hoti.
Satth±, pit±, m±t±, bh±t±, katt±.
Sisminti kimattha½? Satthussa, pitussa, m±tussa, bh±tussa, kattussa.
200, 159. Aññesv±ratta½.
Satthupitu±d²namanto aññesu vacanesu ±rattam±pajjate.
Satth±ra½, pitara½, m±tara½, bh±tara½, katt±ra½, satth±rehi, pitarehi, m±tarehi, bh±tarehi, katt±rehi.
Aññesv²ti kimattha½? Satth±, pit±, m±t±, bh±t±, katt±.
201, 163. V± na½mhi.
Satthupitu±d²namanto ±rattam±pajjate v± na½mhi vibhattimhi.
Satth±r±na½, pitar±na½, m±tar±na½, bh±tar±na½.
ti kimattha½? Satth±na½, pit³na½, m±t³na½, bh±t³na½.
202, 164. Satthunattañca.
Tassa satthusaddassa anto attam±pajjate v± na½mhi vibhattimhi.
Satth±na½, pit±na½, m±t±na½, bh±t±na½, katt±na½.
ti kimattha½? Satth±r±na½, pitar±na½, m±tar±na½, bh±tar±na½, dh²tar±na½.
Caggahaºa½ aññesampi saªgahaºattha½.
203, 162. Usasmi½ salopo ca.
Satthupituiccevam±d²namantassa utta½ hoti v± sasmi½, salopo ca.
Satthu satthussa, satthuno d²yate, pariggaho v±. Pitu, pitussa, pituno d²yate, pariggaho v±. Bh±tu, bh±tussa, bh±tuno d²yate, pariggaho v±.
Caggahaºa½ dutiyasampiº¹anattha½.
204, 167. Sakkamandh±t±d²nañca.
Sakkamandh±tuiccevam±d²namanto uttam±pajjate sasmi½, salopo ca hoti.
Sakkamandh±tu iva assa r±jino vibhavo. Eva½ kattu, gantu, d±tu iccevam±d².
Pun±rambhaggahaºa½ kimattha½? Niccad²panattha½. Sakkamandh±tu.
Caggahaºa½ dutiyasampiº¹anattha½.
205, 160. Tato yonamo tu.
Tato ±r±desato sabbesa½ yo na½ ok±r±deso hoti.
Satth±ro, pitaro, m±taro, bh±taro, katt±ro, vatt±ro.
Tuggahaºena aññasm±pi yona½ ok±ro hoti. Caturo jan±, g±vo, ubho puris±.
206, 165. Tato smimi.
Tato ±r±desato smi½vacanassa ik±r±deso hoti.
Satthari, pitari, m±tari, dh²tari, bh±tari, kattari, vattari.
Puna tatogahaºena aññasm±pi smi½vacanassa ik±ro hoti. Bhuvi.
207, 161. N± ±.
Tato ±r±desato vacanassa ±±deso hoti.
Satth±r±, pitar±, m±tar±, bh±tar±, dh²tar±, katt±r±, vatt±r±.
208, 166. ¾ro rassamik±re.
¾r±deso rassam±pajjate ik±re pare.
Satthari, pitari, m±tari, dh²tari, kattari, vattari.
209, 168. Pit±d²namasimhi.
Pit±d²na m±r±deso rassam±pajjate asimhi vibhattimhi.
Pitar±, m±tar±, bh±tar±, m²tar± pitaro, m±taro, bh±taro, dh²taro.
Asimhiggahaºa½ tomhi pare ik±r±desañ±panattha½. M±tito, pitito, bh±tito, duhitito.
210, 239. Tay±tay²na½ tak±ro tvatta½ v±.
Tay±tayi iccetesa½ tak±ro tvattam±pajjate v±.
Tvay±, tay±, tvayi, tayi.
Etesamiti kimattha½? Tuva½, tava½.

Iti n±dhakappe tatiyo kaº¹o.