Ga. dhammap±l±cariyena-ganthad²pan±

Nettipakaraºassa aµµhakath± gantho dhammarakkhita n±ma therena ±y±citena dhammap±l±cariyena kato. Itivuttaka-aµµhakath± gantho, ud±na-aµµhakath± gantho, cariy±piµaka-aµµhakath± gantho, therakath±-aµµhakath± gantho, therikath±-aµµhakath± gantho, vim±navatthu-aµµhakath± gantho, petavatthu-aµµhakath± gantho, ime satta ganth± attano matiy± dhammap±l±cariyena kato. Visuddhimaggaµ²k± gantho d±µh± n±mena n±ma therena ±y±citena dhammap±l±cariyena kato, d²ghanik±ya-aµµhakath±d²na½ catunna½ aµµhakath±na½ µ²k± gantho, abhidhammaµµhakath±ya anuµ²k± gantho, nettipakaraºaµµhakath±ya µ²k± gantho, buddhava½saµµhakath±ya µ²k± gantho, j±takaµµhakath±ya µ²k± gantho ceti ime pañca ganth± attano matiy± dhammap±l±cariyena kato.

Dhammap±l±cariya-ganthad²pan± niµµhit±.

Niruttimañj³s± n±ma cullaniruttiµ²k± gantho, mah±niruttisaªkhepo n±ma gantho ca attano matiy± pubb±cariyehi vi½su kato.
Pañca vinayapakaraº±na½ vinayagaºµhi n±ma gantho attano matiy± mah±vajirabuddh±cariyena kato. Ny±sasaªkh±to mukhamattad²pan² n±ma gantho attano matiy± vimalabuddhi ±cariyena kato. Atthabyakkhy±no n±ma gantho attano matiy± cullavajirabuddh±cariyena kato. R³pasiddhi tassa ca ganthassa µ²k± gantho sabba pañcasuttañca attano matiy± d²paªkar±cariyena kato. Saccasaªkhepo n±ma gantho attano matiy± culladhammap±l±cariyena kato. Mohacchedan² gantho, vimaticchedan² gantho, dasa buddhava½so, an±gatava½so ca. Attano matiy± kassap±cariyena kato. Paµisambhid±maggassa aµµhakath± gantho mah±n±mena up±sakena ±y±citena mah±n±m±cariyena kato. D²pava½so, th³pava½so, bodhiva½so, cullava½so, por±ºava½so, mah±va½so c±ti ime cha ganth± attano matiy± mah±n±m±cariyehi visu½ kat±. Navo mah±va½sagantho attano matiy± cullamah±n±m±cariyena kato. Saddhammapajjotik± n±ma mah±niddesassa aµµhakath± gantho devena therena ±y±citena upasen±cariyena kato. Moggal±naby±karaºaganthe attano matiy± moggal±n±cariyena kato. Subodh±laªk±ra n±ma gantho attano matiy± saªgharakkhit±cariyena kato. Vuttodaya gantho attano matiy± vuttodayak±r±cariyena kato. Khuddasikkh± n±ma gantho attano matiy± dhammasir±cariyena kato. Por±ºakhuddasikkh± µ²k± ca m³lasikkh± c±ti, ime dve ganthe attano matiy± aññatarehi dvih±cariyehi vi½su kat±.
Paramatthavinicchaya½ n±ma gantho saªgharakkhitena therena ±y±citena anuruddh±cariyena kato. N±mar³pa-paricchedo n±ma gantho attano matiy± anuruddh±cariyena kato. Abhidhammatthasaªgaha½ n±ma gantho namma n±mena up±sakena ±y±citena anuruddh±cariyena kato. Khemo n±ma gantho attano matiy± khem±cariyena kato. S±ratthad²pan² n±ma vinayaµµhakath±ya µ²k± gantho, vinayasaªgaha½, vinayasaªgahassa µ²k± gantho, aªguttaraµµhakath±ya navo µ²k± ganthoti ime catt±ro ganth± parakkamab±hu n±mena laªk±d²pissarena raññ± ±y±citena s±riputt±cariyena kato. Sakaµasaddasatthassa pañcik±ya µ²k± gantho attano matiy± s±riputt±cariyena kato. Kaªkh±vitaraºiy± vinayatthamañj³s± n±ma µ²k± gantho sumedh± n±matherena ±y±citena buddhan±g±cariyena kato. Abhidh±nappad²piko n±ma gantho attano matiy± c³lamoggal±n±cariyena kato. Subodh±laªk±rassa mah±s±mi n±ma µ²k±, vuttodaya vivaraºañc±ti ime dve ganth± attano matiy± v±cissarena kat±. Khuddasikkh±ya sumaªgalappas±dani n±ma navo µ²k± gantho sumaªgalena ±y±citena nav±cissarena kato. Sambandhacint±µ²k± b±l±vat±ro, moggal±naby±karaºassa µ²k± c±ti ime tayo ganth±, sumaªgala, buddhamitta, mah±kassapa saªkh±tehi t²hi therehi ca, dhammakitti n±ma up±sakena, v±nijj± bh±tu up±sakena ca ±y±citena v±cissarena kato. N±mar³paparicchedassa vibh±go, saddatthassa padar³pa-vibh±vana½, khemapakaraºassa µ²k±, s²m±laªk±ro, m³lasikkh±ya µ²k±, r³pavibh±go, paccayasaªgaho c±ti ime satta ganth± attano matiy± v±cissarena kat±. Saccasaªkhepassa µ²k± gantho s±riputta-n±mena therena ±y±citena v±cissarena kato. Abhidhamm±vat±rassa µ²k±, abhidhammatthasaªgahassa µ²k± c±ti ime dve ganth± attano matiy± sumaªgal±cariyena kat±. S±ratthasaªgaha½ n±ma gantho attano matiy± buddhappiyena kato dantadh±tuvaººan± n±ma pakaraºa½
Laªk±d²pissarassa rañño sen±patin± ±y±citena dhammakittin±m±cariyena kata½. Jinacarita½ n±ma pakaraºa½ attano matiy± medhaªkar±cariyena kata½. Jin±laªk±ro, jin±laªk±rassa µ²k± attano matiy± buddharakkhit±cariyena kato. Amatadharassa n±ma an±gatava½sassa attano matiy± aµµhakath± upatiss±cariyena kat±. Kaªkh±vitaraº²y± l²natthapak±sin², nisandeho, dhamm±nus±raº², ñeyy±-santati, ñeyy±-santatiy± µ²k±, sumat±vat±ro, lokapaññatti pakaraºa½, tath±gatuppatti pakaraºa½, nal±µadh±tuvaººan±, s²ha¼avatthu, dhammad²pako paµipatti saªgaho, visuddhimaggassa gaºµhi, abhidhammagaºµhi, nettipakaraºagaºµhi, visuddhimaggac³la-navaµ²k±, sotabbam±lin², pas±dajanan², okassaloko, subodh±laªk±rassa nava µ²k± ceti, ime v²sati ganth± attano matiy± v²sat±cariyehi vi½su vi½su kat±.
Saddattha bhedacint± n±ma pakaraºa½ attano matiy± saddhammasirin±m±cariyena kata½. Sumana-k³µavaººana½ n±ma pakaraºa½, r±hul± n±ma therena ±y±citena v±cissarenadevatherena kata½. Sotattha ki½ mah±nid±na½ n±ma pakaraºa½ attano matiy± cullabuddhaghos±cariyena kata½. Madhurasaªg±hani n±ma pakaraºa½ attano matiy± raµµhap±l±cariyena kata½. Liªgatthavivaraºa½ n±ma pakaraºa½ attano matiy± subh³tacand±cariyena kata½. Saddan²tipakaraºa½ attano matiy± aggava½s±cariyena kata½. Ny±sapakaraºassa mah±µ²k± n±ma µ²k± attano matiy± vajirabuddh±cariyena kat±. Mukhamattas±ro attano matiy± guºas±gar±cariyena kato. Mukhamattas±rassa µ²k± sutasampanna n±mena dhammar±jino gurun± saªghatherena ±y±citena guºas±gar±cariyena kat±. Saddatthabhedacint±ya mah±µ²k± attano matiy± abhay±cariyena kat±. Liªgatthavivaraºappak±saka½ n±ma pakaraºa½ attano matiy± ñ±ºas±gar±cariyena kata½. Gu¼hatthassa µ²k± b±lappabodhanañca duvidha½ pakaraºa½ attano matiy± aññatar±cariyena kata½. Saddatthabhedacint±ya majjhimaµ²k± attano matiy± aññatar±cariyena kat±. B±l±vat±rassa µ²k±, liªgatthavivaraº± µ²k± ca attano matiy± uttam±cariyena kat±. Saddatthabhedacint±ya nava µ²k± attano matiy± aññatar±cariyena kat±. Abhidh±nappad²pik±ya µ²k± daº¹²pakaraºassa magagha-bh³t± µ²k± c±ti duvidh± µ²k±yo attano mati, s²has³ra n±ma rañño ekena amaccena kat±. Koladdhajanassaµ²k± p±s±dikena n±ma therena ±y±citena teneva mah±maccena kat±. K±rika½ n±ma pakaraºa½ ñ±ºagambh²ran±mena bhikkhun± ±y±citena dhammasen±pat±cariyena kata½. Etim±samid²pan² [v± etim±samid²pik±] n±ma pakaraºa½ manoh±rañca attano matiy± teneva dhammasen±pat±cariyena kata½. K±rik±ya µ²k± attano matiy± aññatar±cariyena kat±. Etim±samid²pik±ya µ²k± attano matiy± aññatar±cariyena kat±.
Saddabindupakaraºa½ attano matiy± dhammar±jassa gurun± aññatar±cariyena kata½. Saddavuttippak±saka½ n±ma pakaraºa½ aññatarena bhikkhun± ±y±citena saddhammaguru n±m±cariyena kata½. Saddavuttippak±sakassa µ²k± attano matiy± s±riputt±cariyena kat±.
Kacc±yana s±ro ca kacc±yanas±rassa µ²k± c±ti duvidha½ pakaraºa½ attano matiy± aññatar±cariyena kata½. Lokad²pakas±ra½ n±ma pakaraºa½ attano matiy± navenamedhaªkar±cariyena kata½. Lokuppattipakaraºa½ attano matiy± aggapaº¹it±cariyena kata½. Jaªghad±sakassa µ²k± bh³t± magadhaµ²k± attano matiy± c²var±cariyena kat±. M±tikatthad²pan², abhidhammatthasaªgahavaººan±, s²m±laªk±rassaµ²k±, gaºµhis±ro, paµµh±nagaºan±nayo c±ti ime pañca pakaraº±ni attano matiy± saddhammajotip±l±cariyena kat±ni. Saªkhepavaººan± parakkamab±hu-n±mena jambud²pissarena rañño ±y±cite teneva saddhammajotip±l±cariyena kat±. Kacc±yanassa suttaniddeso attano sissena dhammac±rin± therena ±y±citena saddhammajotip±l±cariyena kato. Vinayasamuµµh±nad²pan² n±ma pakaraºa½, attano gurun± saªghatherena ±y±citena saddhamma-jotip±l±cariyena kata½.
Sattapakaraº±ni pana tena pukk±managare kat±ni. Saªkhepavaººan±va laªk±d²pe kat±. Abhidhamma-pannarasaµµh±navaºº±na½ n±ma pakaraºa½ attano matiy± navena-vimalabuddh±cariyena kat±. Saddas±ratthaj±lin² n±ma pakaraºa½ attano matiy± navena-vimalabuddh±cariyena kata½. Saddas±rattha-j±liniy± µ²k±, pa½yanagare rañño gurun± saªghar±jena ±y±citena teneva navena vimalabuddh±cariyena kat±. Vuttodayassa µ²k±, abhidhammasaªgahassa µ²k±ya paramatthamañj³s± n±ma anuµ²k±, dasagaºµhivaººana½ n±ma pakaraºa½, magadhabh³tavidaggamukhamaº¹aniy±µ²k± c±ti im±ni catt±ri pakaraº±ni attano matiy± teneva navena vimalabuddh±cariyena kat±ni.
Pañcapakaraºaµ²k±ya nav±nuµ²k± attano matiy± aññataro cariyena kat±. Abhidhammasaªgahassa navaµ²k± attano matiy± aññatar±cariyena kat±. Abhidhammatthasaªgahaµ²k±ya [maºi] mañj³s± [maºis±ramañj³s±] n±ma nav±nuµ²k± attano matiy± ariyava½s±cariyena kat±.
Peµakopadesassa µ²k± attano matiy± udumbarin±m±cariyena pukk±managare kat±. Catubh±ºav±rassa aµµhakath±, mah±s±rapak±sini, mah±d²pan², s±ratthad²pan², gatipakaraºa½, hatth±s±ro, bhummasaªgaho, bhummaniddeso, dasavatthuk±yaviratiµ²k±, codan±nirutti, vibhattikath±, saddhammam±lini, pañcagativaººan±, b±lacitta-pabodhana½, dhammacakkasuttassa navaµµhakath±, dantadh±tu-pakaraºassa µ²k± ca saddhammop±yano b±lappabodhanaµ²k± ca, jin±laªk±rassa navaµ²k± ca, liªgattha-vivaraºa½, liªgattha-vinicchayo, p±timokkhavivaraºa½, paramatthakath±vivaraºa½, samantap±s±dikavivaraºa½, catubh±ºav±raµµhakath± vivaraºa½, abhidhammasaªgahavivaraºa½, saccasaªkhepavivaraºa½, saddatthabhedacint±vivaraºa½, saddavuttivivaraºa½, kacc±yanas±ravivaraºa½, kacc±yanavivaraºa½, abhidhammasaªgahassaµ²k±vivaraºa½, mah±vessantaraj±takassa vivaraºa½, sakk±bhimata½, mah±vessantaraj±takassa navaµµhakath±, paµhama-sambodhi ca lokanetti, buddhaghos±cariyanid±na½, milinda-pañho vaººan±, catur±rakkh±, catur±rakkh±ya-aµµhakath±, saddavuttippakaraºassa navaµ²k± c±ti im±ni, ticatt±l²sa pakaraº±ni attano matiy± s±sanassa j±tiy± saddhammassa µhitiy± ca laªk±d²p±d²su vi½su vi½su kat±ni.
Sambuddhe g±th± ca…pe… navah±raguºavaººan± c±ti ime buddhapaº±m±dik± g±th±yo. Attano attano buddhaguºapak±sanatth±ya attano ca pare ca anantapaññ±pavattanatth±ya ca paº¹itehi laªk±d²p±d²su vi½su vi½su kat±.
[Iti culla-ganthava½se ±y±cak±cariyad²pako n±ma catuttho paricchedo.]