Moha’m±vas² n±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1025.
Candim±’va santikaro, candim±’va pabh±karo;
santipabh± saºµhapesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1026.
Aggikkhandho’va suppabho, bhabbatejo sukh±layo;
obh±sito ukk±dh±r², buddha½ ta½ paºam±myaha½.1027.
Accim±’va pabhassaro, sabbaloke ±lokad±;
atiruciro obh±so, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1028.
By±mappabh±ya suppabho, karuº±ruºa-ujjalo;
rucir±bh±ya sampanno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1029.
Induviya’mbaramajjhe, saªghamajjhe virocayi;
ñ±º±loka½ vikiresi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1030.
¾diccabandhu ±t±p², dibbar³po virocano;
sabbaloka½ pajjotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1031.
Majjhe samaºasaªghassa, ±dicco’va virocay²;
vijj±lokakaro loke, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1032.
T±r±’va samaºamajjhe, puººindusamasobhito;
sabbasattuttamo s±m², buddha½ ta½ paºam±myaha½.1033.
C±ruñ±ºasikh±dh±r², sobh±jotisamujjalo;
pabhassara½ pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1034.
Dinakaro tamonudo, ditto timiraddha½sako;
chabbaººara½s²sobhito, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1035.
Indu’va nimmalo suddho, paramapuriso yas²;
varalakkhaºasampuººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1036.
Puººindasadiso juºho, sampuººasantam±naso;
sabbato s²tal²bh³to, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1037.
C±rudass² piyadass², aªg²raso ±lokito;
pabhaªkaro’va ujjoto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1038.
Indu’va ambaratale, abhivaººo susobhito;
mah±dhammappabh±yutto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1039.
¾rocito obh±sito, suriyo’va virocito;
atulatejo tejass², buddha½ ta½ paºam±myaha½.1040.
Sahassara½s² bhagav±, padum±malasucchav²;
dhammappabh±parivuto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1041.
Sobhito s±lar±j±’va, puººam±ya½’va candim±;
obh±sesi dis± sabb±, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1042.
Ra½sij±laparikkhitto, padum±nanalocano;
kanaka½’va virocesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1043.
Mett±pabh±parivuto, dhammabh±nupabh±sito;
paññappabh± vik±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1044.
Paridhoto parisuddho, candim± iva puººako;
saddhama½ parisodhesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1045.
ѱºara½si½ vikiresi, dhamm±diccasubh±suro;
muttipantha½ pak±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1046.
Antalikkhe puººindu’va, s²talapabh±d±yako;
suddhadhammajotikaro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1047.
Saddhammajoti½ jotesi, jutivanto jutindharo;
sabbaloka½ pajjotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1048.
Pabhassaro tilokaggo, saddhammassa sud²pako;
ariyañ±ºa½ vitth±resi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1049.
Candim±’va gaganatale, s²t±bh± suppak±sako;
an³nasukhad±yako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1050.
Jalitappad²pa½ ditto, tilokassatimiraharo;
ariyamagga½ jotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1051.
Jutiªkaro jotidharo, pabhaªkaro pabh±dharo;
±bh±dharo ±bh±karo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1052.
Avijj±tama½ dha½sesi, vijj±bh±nusamujjalo;
dhammavibh± vibh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1053.
Tilokatimira½ hant±, medh±muddh±samujjalo;
lok±lokakaro n±tho, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1054.
Mohatimira½ dha½sesi, pabh±karo pad²pako;
saccadhamma½ pak±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1055.
Karuº±ruºo ±loko, paññ±ra½sipak±sako;
avijj±varaºabhinno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1056.
Karuº±karo paññ±bho, tibhave ±lokaªkaro;
santirasm² vipph±resi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1057.
Puººindu viya suditto, ñ±ºindu ñ±ºapuººiko;
saddhamm±bh± pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1058.
Mohatimisik±chinno, d²paªkaro sud²pito;
bodhippabh± pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1059.
Avijj±nis± n±sesi, tiloke dhammas³riyo;
dhammara½si½ vikiresi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1060.
Avijj±cch±dite loke, vijj±loka½ vik±say²;
dhammappabh± visajjesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1061.
Mohanis± vin±sesi, dhammujjalo div±karo;
lok±loka½ ±lokesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1062.
Tibhavassa tamohant±, tejass² jinas³riyo;
±bhassaro ±bh±puººo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1063.
Bhaddatejo mah±tejo, tibbatejo tejabah³;
jh±natejo ñ±ºatejo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1064.
Uggatejo aggatejo, puººatejo tejissaro;
brahmatejo dhammatejo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1065.
Sabbadis± pabh±sesi, sabbattha½ sampak±sako;
mah±pabhassaro uggo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1066.
Bh³ripañño pabhaªkaro, sabbath± taman±sako;
ariyasacca½ jotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1067.
Ra½simanto ra½sidharo, jotimanto jotikaro;
sahassara½si jotindo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1068.
Puººindu sadisaditto, paññ±-obh±so bh±suro;
mah±mohatama½ bhinno, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1069.
Moha-am±vas²n±s², mah±dicco mahappabho;
sabbaloka½ pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1070.
Aªg±riva accimanto, vijj±d²po rasmidharo;
mohatimisa½ dha½sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1071.
Tamacchanne bhave sabbe, ñ±º±lokena mocay²;
dhammajoti½ ujjotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1072.
Avijj±ndhak±rahant±, sabbaññ³ sabbato pabho;
vijj±yana½ pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1073.
Sabbatamantarahito, sabbath± sabbato pabho;
sabbasacca½ pak±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1074.
Sabbalok±nukamp±ya, sabbaloke jotiªkaro;
sabbaloke tamoharo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1075.
Sabbaññuta½ pak±sesi, sabbassa dass±v² isi;
moham³la½ viddha½sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1076.
Jalanto ñ±ºatejena, tikkhatejo atisayo;
ñ±ºa½sum±l² ±t±p², buddha½ ta½ paºam±myaha½.1077.
Mohatama½ vin±sesi, dhammajotipak±sako;
bahujane pah±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1078.
Ghoratam±cchannaloke, mah±ñ±ºena mocay²;
dhamm±loka½ pak±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1079.
Karuº±ruºo jotido, sabbasokapan³dano;
taºh±timira½ dha½sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1080.
Tam±cchanne sabbaloke, dhamm±lokakaro pabh³;
avijj±bhantibhañjako, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1081.
Avijj±varaºa½ chetv±, vijj±lokapabh±sako;
paññ±ppabh± pabha½k±r², buddha½ ta½ paºam±myaha½.1082.
Ghoratama½ niddha½sesi, viddha½sesi tayo bhave;
nar±dicco var±dicco, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1083.
ѱºajoti½ pajjotesi, moh±varaºan±sako;
dhammappabha½ pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1084.
Dhammajoti½ vijotesi, p±patamaniddha½sako;
mokkh±yana½ pak±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1085.
Dhammad²pa½ pad²pesi, p±p±varaºa chedako;
muttipatha½ paññ±pesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1086.
Paññ±bh±nu paññ±ppabho, uddhata½ andhatama½ haro;
lok±loka½ pak±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1087.
Dhammad²papajjalito, mohatamasand±lako;
varadhammamujjotesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1088.
Paññ±’loka½ pajjalesi, tamakkhandhappad±lako;
pañcakkhandha½ nirodhesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1089.
Dhammabh±nu bhabbappabho, sabbañ±ºatama½ hato;
ujjalo jotijjalito, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1090.
Paññ±jotippabhandharo, sabbalok±lokakaro;
mokkhadhamma½ pabh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1091.
Avijj±ndhak±ra½ hant±, dhamm±lokappak±sako;
pabh±k±r² ±bh±k±r², buddha½ ta½ paºam±myaha½.1092.
Ojass² ojasampanno, tapass² tapasekharo;
tejabh³sito tejass², buddha½ ta½ paºam±myaha½.1093.
Dhammamaªgalasammato, dhamm±bh±parimaº¹ito;
dhamma½ suµµhuparivutto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1094.
Paññ±bh±parimaº¹ito, paññ±bh±parid²pako;
pañña½sum± paññaccim±, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1095.
A½sumanto ±bh±vanto, tejavanto jutikaro;
pabh±vanto sobh±vanto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1096.
Koµibh±nusamappabho, candim±’va samujjalo;
abhikkanto adhikkanto, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1097.
Sabbakaªkh± niv±resi, m±rasena vidh³pako;
sabbaloka½ obh±sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1098.
Amit±bho atul±bho, loke amit±lokad±;
amitojo atulojo, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1099.
Sabbaloka½ pabh±sesi, abbh±mutto’va candim±;
suddha½ saddhamma½ d²pesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1100.
Aggi yath± pajjalito, devat±’va virocayi;
mah±’vijj± viddha½sesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1101.
Santidhamma½ pak±sesi, suriyo tamacchaddako;
santata½ santi½ pas±resi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1102.
Lokamitto lokahito, lokabandhu lokasakh±;
tiloke ±lokakaro, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1103.
P²tipassaddhikh±y² ca, p²tirasap±y² bah³;
p²tibhakkh² p²timano, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1104.
P²tip±mojjajanako, parama½ sukha½ bhojako;
paµisall±nanirato, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1105.
Bodhitejo bodhira½si, bodhippabh±ya maº¹ito;
brahmatejo brahmara½si, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1106.
Brahmak±yo brahmar³po, brahmadhammo yo br±hmaºo;
brahmapatto brahmabh³to, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1107.
Brahmapañño brahmac±r², brahmavih±r² brahmaññ³;
brahmacakkhu dhammacakkhu, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1108.
Bah³pak±r² mett±v±, mah±k±ruññam±naso;
muttinaya½ niddesesi, buddha½ ta½ paºam±myaha½.1109.
Bah³ bhavogh± t±resi, sudakkho n±viko yath±;