By±pet±diyamakag±th±

110. Ekantameva saparatthaparo mahesi,
ekantameva dasap±ramit±balena;
ekantameva hatam±rabalena tena,
ekantameva suvisuddhamalattha bodhi½.