Ekaµh±nik±diyamakag±th±

101. ¾kaªkhakkh±kaªkhaªga kaªkh±gaªg±kh±gahaka,
kaªkh±g±hakakaªkh±gha h± h± kaªkh± kaha½ kaha½.
102. Appagabbho apagabbho amoho m± pamohako,
maggamukha½ mokham±ha m±h± moham³hakkhama½.
103. P±p±p±pabhava½ passa½ p±p±pabhavuggato,
p±p±p±pabhav±saªg± p±p±p±pabhav±gato.
104. Kusal±kusala½ passa½ kusal±kusala½ caji,
kusal±kusal±saªga kusal±kusal± cuto.