Paccayavik±rar±si

K±desar±si

Atha paccayavik±rar±si vuccate.
734. Pac± ko [ka. 583; r³. 617; n². 1186].
Pacamh± ta, tavant³na½ tassa ko hoti.
Paccitth±ti pakko, pakkav±.
Bahul±dhik±r± tapaccayo k±lattayepi hoti, asakkhi, sakkhati, sakkhissat²ti sakko, mah±vuttin± tapaccayassa ko.
Muca-mocane.
735. Muc± v± [ka. 583; r³. 617; n². 1186].
Mucamh± ta, tavant³na½ tassa anantarassa ko hoti v±.
Omuccitth±ti omukko, omukkav±, paµimukko, paµimukkav±.
Susa-sosane.
736. Sus± kho [ka. 583; r³. 617; n². 1186].
Susamh± ta, tavant³na½ tassa kho hoti.
Sussitth±ti sukkho, sukkhav±.
737. Go bhanj±d²hi [ka. 577; r³. 628; n². 1180].
Bhanj±d²hi ta, tavant³na½ tassa go hoti.
Abhańjitth±ti bhaggo, bhaggav±, obhaggo, sambhaggo, palibhaggo.
Laga-laggane, lagitth±ti laggo, laggav±, vilaggo, vilaggav±.
Muja-mujjane, mujjitth±ti muggo, muggav±, nimmuggo, ummuggo.
Vija-bhaya, calanesu, sa½vijitth±ti sa½viggo, sa½viggav±, ubbiggo, ubbiggav±.
Luja-vin±se, palujitth±ti paluggo, paluggav±, oluggo, oluggav±, viluggo, viluggav± icc±di.

Iti k±desar±si.