K±rite ‘ass± º±nubandhe’ti ±vuddhi, m±reti, m±renti, m±rayati, m±rayanti, m±r±peti, m±r±penti, m±r±payati, m±r±payanti.
Yamu-uparame, yamati, yamanti. Pare ca na vij±nanti, mayamettha yam±mase. Ettha ca ‘yam±mase’ti viram±mase, maraºa½ gacch±maseti attho.
Sa½pubbo sa½yame, sa½yamati, sa½yamanti.
Niggah²tassa ñ±dese-saññamati, saññamanti.
Nipubbo niyame, niyamati, niyamanti.
‘Gamayamis±sadis±na½ v± cchaª’iti massa cch±deso, niyacchati, niyacchanti.
Kamme-niyam²yati, niyam²yanti.
Pubbar³pe-niyammati, niyammanti.
K±rite-niy±meti, niy±mayati.
ð±pimhi na vuddhi, niyam±peti, niyam±payati, vavatthapet²ti attho.
Ruda-assuvimocane, rodati, rodanti.
Ssaty±dimhi-‘labhavasachidagamabhid±na½ cchaªa’iti ssena saha dassa cch±deso, s± n³na kapaº± amm±, ciraratt±ya rucchati [j±. 2.22.2136]. Koñj² samuddat²reva, kapaº± n³na rucchati [j±. 2.21.113]. S± n³na kapaº± amm±, cira½ rucchati assame [j±. 2.22.2138], ka½ nva’jja ch±t± tasit±, uparucchanti d±rak± [j±. 2.22.2153]. Rodissati, rodissanti, rucchati, rucchanti.
Ss±d²su-arucch±, aruccha½su, arodiss±, arodissa½su.
Ruha-p±puºane, ruhati, ruhanti, ±ruhati, ±ruhanti, ±rohati, ±rohanti, abhiruhati, abhiruhanti, oruhati, oruhanti, orohati, orohanti.
Kamme-±roh²yati.
‘Hassa vipall±so’ti ha, y±na½ vipariy±yo, ±ruyhati, oruyhati.
¿-±dimhi-ruhi, ±ruhi, oruhi.
‘Kusaruhissa cch²’ti sutta½, abhirucchi, abhiruhi v±.
Labha-l±bhe labhati, labhanti.
Yassa pubbar³patte ‘catutthadutiyesvesa½ tatiyapaµham±’ti sa½yog±dissa catutthassa tatiyatta½, labbhati, labbhanti, labbhare.
¿-±dimhi-alabhi, alabhi½su.
651. Labh± i½²na½ tha½th± v± [ka. 497; r³. 477; n². 1013].
Labhamh± paresa½ i½, ²na½ kamena tha½, th± honti v±, dh±tvantassa parar³patta½, sa½yog±dissa dutiyassa paµhamatta½.
Aha½ alattha½, alabhi½ v±, so alattha, alabhi v±.
Mah±vuttin± u½ssa thu½, tha½su honti, mh±ssa ca thamh±, thu½mh± honti, te bhagavato santike pabbajjañca upasampadañca alatthu½ [d². ni. 2.77], sati½ paccalatthu½, vipar²tasañña½ paccalatthu½, te sati½ paccalattha½su, agamamh± kho tava geha½, tattha neva d±na½ alatthamh± [ma. ni. 2.300 (thoka½ visadisa½)], akkosameva alatthamh±, mayañca alatthamh± savan±ya, alatthumh± v±. Dh±tvantassa ccho ca. Tad±ha½ p±pika½ diµµhi½, paµilacchi½ ayoniso [j±. 1.16.204].
Ssaty±dimhi-‘labhavasa chida gama bhida rud±na½ cchaª’iti suttena ssena saha dh±tvantassa cch±deso, lacchati, labhissati, lacchanti, labhissanti, lacchasi, labhissasi, lacchatha, labhissatha, lacch±mi, labhiss±mi, lacch±ma, labhiss±ma. Lacch±ma putte j²vant±, arog± ca bhav±mase [j±. 2.22.2260].
Ss±dimhi-alacch±, alabhiss±, alaccha½su, alabhissa½su.
Vaca-viyattiya½ v±c±ya½, vacati, vacanti.
Kamme-vac²yati, vac²yanti.
Yassa pubbar³patte ‘ass³’ti suttena ±dimhi ak±rassa utta½, vuccati, vuccanti, vuccare, vuccate, vuccante, vuccare.
K±rite-v±ceti, v±centi, v±cayati, v±cayanti, v±c±peti, v±c±penti, v±c±payati, v±c±payanti.
¿-±dimhi-avaci, vaci.
Mah±vuttin± ±k±rena saha s±gamo, avac±si, vac±si, avacu½, vacu½, avaci½su, vaci½su, tva½ avaco, avaca, avaci, avac±si, avacittha, avacittho, tumhe avacittha.
‘Mh±th±namuñ’iti sutta½, tumhe avacuttha, vacuttha, aha½ avaci½, vaci½, avac±si½, vac±si½, maya½ avacimh±, vacimh±, avacimha, vacimha v±, maya½ avacumh±, vacumh±, so avac±, vac±.
Rassatte-avaca, avacittha, vacittha v±, aha½ avaca½, avaca, vaca v±, maya½ avacimhe, vacimhe.
652. ¿-±do vacassoma [ka. 477; r³. 479; n². 958; ca½. 6.2.69; p±. 7.4.20].
¿-±d²su vacassa m±nubandho o hoti.
So avoci, te avocu½, avoci½su, tva½ avoci, tumhe avocuttha, aha½ avoci½, maya½ avocumh±, so avoca, rasso, bhagav± etadavoca [ud±. 20].
Ssaty±dimhi–
653. Vacabhujamucavis±na½ kkhaªa [ka. 481; r³. 524; n². 963; ‘bhuja muca vaca vis±na½ kkhaª (bah³su)].
Ssena saha vac±d²na½ anto byañjano kkhaªa hoti v± ssayutt±su vibhatt²su.
Vakkhati vacissati, vakkhanti, vakkhare, vacissanti, vacissare, vakkhasi, vakkhatha, vakkh±mi, vakkh±ma, vakkhate, vakkhante, vakkhase, vakkhavhe, aha½ vakkha½, vacissa½, maya½ vakkh±mhe, vaciss±mhe.
‘Ssen±’ti adhik±rena vin± dh±tvantassa kkh±desopi labbhati, vakkhissati, vakkhissanti.
Ss±dimhi-avakkh±, avaciss±, avakkha½su, avacissa½su.
Vada-viyattiya½ v±c±ya½, vadati, vadanti, ovadati, ovadanti, vadasi, vadatha, vad±mi, vad±ma.
Lassa ette-vadeti, vadenti, vadesi, vadetha, vademi, vadema.
Kamme-vad²yati, vadiyyati, ovad²yati, ovadiyyati.
Dassa cavaggatte yassa pubbar³patta½, vajjati, vajjanti, ovajjati, ovajjanti.
K±rite-bheri½ v±deti, v±denti, v±dayati, v±dayanti, guru½ abhiv±deti, abhiv±denti, abhiv±desi, abhiv±detha, abhiv±demi, abhiv±dema.
Mah±vuttin± assa itta½, abhiv±diy±mi, abhiv±diy±ma, abhiv±day±mi, abhiv±day±ma v±, abhivand±mi, abhivand±m±ti attho. Vandanto hi “sukh² hot³”ti abhimaªgalavacana½ vad±peti n±ma, tath±vacanañca vandan²yassa vatta½.
ð±pimhi na vuddhi, vad±peti, vad±payati.
‘Gamavadad±na½ ghammavajjadajj± v±’ti vajj±deso, ‘³lasse’ti lassa etta½, vajjeti, vajjenti.
Kamme-vajj²yati, vajj²yanti.
K±rite-vajj±peti, vajj±payati.
Eyy±dimhi-‘eyyeyy±seyya½na½µe’iti eyy±d²na½ ekavacan±na½ etta½, vade, vadeyya, vajje, vajjeyya, vadeyyu½, vajjeyyu½.
Vajj±dese mah±vuttin± eyyassa ±tta½, eyyum±d²na½ eyyasaddassa lopo, so vajj±, te vajju½.
Eyy±d²na½ yy±saddassa lopo v±, tva½ vajj±si, vajjesi, tumhe vajj±tha, vajjetha, aha½ vajj±mi, vajjemi, maya½ vajj±ma, vajjema, aha½ vajja½, maya½ vajj±mhe, vajjeyy±mhe.
Atrim± p±¼²-vajju½ v± te na v± vajju½, natthi n±s±ya r³han± [j±. 1.3.33], amma½ ±rogya½ vajj±si, tvañca t±ta sukh² bhava [j±. 2.22.2148], amma½ ±rogya½ vajj±tha, aya½ no neti br±hmaºo [j±. 2.22.2174] icc±di.
Hiyyattaniya½-so avad±, vad±, avajj±, vajj±, te avad³, vad³, avajj³, vajj³.
Ajjattaniya½-so avadi, vadi, avajji, vajji, te avadu½, vadu½, avajju½, vajju½, avadi½su, vadi½su, avajji½su, vajji½su.
Ssaty±dimhi-vadissati, vajjissati.
Ss±dimhi-avadiss±, avajjiss± icc±di.
Vida-ñ±ºe, vidati.
‘Yuvaºº±namiyaªa-uvaªa sare’ti saramhi iy±deso, te vidiyanti.
K±rite-nivedeti, paµivedeti, nivedayati, paµivedayati, paµiveday±mi vo bhikkhave [ma. ni. 1.416], j±n±pem²ti attho. Veday±maha½ bhante, vedayat²ti ma½ saªgho dh±ret³ti [c³¼ava. aµµha. 102] j±n±pemi, p±kaµa½ karom²ti v± attho.
“Vediy±maha½ bhante, vediyat²ti ma½ saªgho dh±ret³”tipi [c³¼ava. aµµha. 102] p±µho, tattha apaccaye pare iy±deso yujjati.
Eyy±dimhi-videyya, vidiyeyya, videyyu½, vidiyeyyu½.
¿-±dimhi-paccay±na½ khaya½ avedi, te vidu½, vidi½su.
K±rite-nivedesi, nivedayi, paµivedesi, paµivedayi, nivedayu½, nivedayi½su, paµivedayu½, paµivedayi½su.
Ssaty±dimhi-vidissati, vedissati, parisuddh±ti vediss±mi [mah±va. 134] icc±di.
Vasa-niv±se, vasati, vasanti, nivasati, nivasanti.
Kamme-adhi, ±pubbo, tena g±mo adhivas²yati, ±vas²yati, ajjh±vas²yati.
‘Ass³’ti suttena ak±rassa utta½, vussati, vussanti, vussare, “bhagavati brahmacariya½ vussat²”ti [ma. ni. 1.257] p±¼i.
K±rite-v±seti, adhiv±seti, v±sayati, adhiv±sayati.
ð±pimhi vuddhi natthi, vas±peti, vas±payati.
¿-±dimhi-avasi, vasi, avasu½, vasu½, avasi½su, vasi½su.
Ssaty±d²su-‘labha vasa chida gama bhida rud±na½ cchaªa’iti ssena saha dh±tvantassa cch±deso, vacchati, vasissati, vacchanti, vasissanti, ±yasmato niss±ya vacch±mi [mah±va. 77], na te vacch±mi santike [j±. 2.22.1933], avacch±, avasiss±, avaccha½su, avasissa½su.
Visa-pavisane, pavisati, pavisanti.
Kamme-pavis²yati pavis²yanti, pavis²yate, pavis²yante.
Yassa pubbar³patte-pavissati, pavissanti, pavissare, pavissate, pavissante, pavissare.
K±rite-paveseti, pavesayati.
Kamme-paves²yati, paves²yanti.
¿-±dimhi upasaggassa d²gho v±, p±visi.
Mah±vuttin± dh±tvantassa kkho hoti, p±vekkhi pathavi½ cecco [j±. 1.19.98], so p±vekkhi k±sir±j± [j±. 1.15.266], so tassa geha½ p±vekkhi [j±. 1.15.303], p±visu½, p±visi½su, p±vekkhi½su.
Ssaty±d²su ‘vaca bhuja muca vis±na½ kkhaªa’iti ssena saha dh±tvantassa kkho, pavekkhati, pavisissati, pavekkhanti, pavisissanti, esa bhiyyo pavekkh±mi, vammika½ sataporisa½ [j±. 1.4.100], p±vekkh±, pavisiss±, p±vekkha½su, pavisissa½su.
Sada-sa½s²dane, ‘jarasad±nam²ma v±’ti-±disaramh± ²ma-±gamo hoti v±, s²dati, s²danti, l±b³ni s²danti, sil± plavanti [j±. 1.1.77], sa½s²dati, vis²dati, os²dati, avas²dati.
Nipubbo nisajj±ya½, nis²dati, nis²danti.
Papubbo pas±de, pas²dati, pas²danti.
K±ritepi na vuddhi ±desantaratt±, s²deti, s²dayati, sa½s²deti, sa½s²dayati, os²deti, os²dayati, os²d±peti, os²d±payati, nis²d±peti, nis²d±payati.
Papubbamhi ²ma na hoti, pit± putta½ buddhe pas±deti, pas±dayati, pas±denti, pas±dayanti.
Kamme-pas±d²yati pas±d²yanti.
Hana-hi½s±, gat²su, hanati, hananti.
‘Kvaci vikaraº±nan’ti suttena lavikaraºassa lope hanti, phala½ ve kadali½ hanti, sakk±ro k±purisa½ hanti [c³¼ava. 335], hanti kuddho puthujjano [a. ni. 7.64].
Mah±vuttin± kvaci dh±tvantalopo, vikkosam±n± tibb±hi, hanti nesa½ vara½ vara½ [j±. 2.22.2370], luddak± miga½ hanti, kevaµµ± maccha½ hanti.
Kamme-han²yati, han²yanti.
Dh±tvantassa cavaggatte yassa pubbar³patta½, haññati, haññanti.
K±rite–
654. Hanassa gh±to º±nubandhe [ka. 591; r³. 544; n². 1195].
Hanassa gh±to hoti º±nubandhe paccaye.
Gh±teti, gh±tayati, gh±t±peti, gh±t±payati.
Kamme-gh±t²yati, gh±t±p²yati.
¿-±dimhi-ahani, hani, ahani½su, hani½su.
Kamme-ahaññi, haññi, ahaññi½su, haññi½su.
Ssaty±dimhi–
655. Han± jekh± [ka. 481; r³. 524; n². 967, 969? ‘…Chakh±’ (bah³su) ‘chekh±’ (katthaci)].
Hanamh± parassa ssak±rassa je, kh±des± honti v±, mah±vuttin± dh±tvantassa parar³patta½.
Hajjeti hanissati, hajjenti, hajjesi, hajjetha, hajjemi, haniss±mi, hajjema, haniss±ma.
Kh±dese mah±vuttin± dh±tvantassa vaggantatta½, paµihaªkhati, paµihanissati, paµihaªkhanti, paµihaªkhasi, paµihaªkh±mi, paµihaªkh±ma, paµihaniss±ma.
Hara-haraºe, harati, haranti.
Kamme-har²yati, har²yanti.
K±rite-h±reti, h±rayati.
ð±pimhi na vuddhi, har±peti, har±payati.
Kamme-h±r²yati, har±p²yati.
¾, ²-±d²su–
656. ¾-²-±d²su harass±.
¾-±d²su ²-±d²su ca harassa rak±rassa ± hoti v±, so ah±, ahar±.
¿-±dimhi-so ah±si, ajini ma½ ah±si me [dha. pa. 3-4], att±na½ upasa½h±si, ±sana½ abhih±si, s±sane vih±si, vih±si purisuttamo [gavesitabba½], dhamma½ payirud±h±si, ahari, hari, vih±su½, ±hi½su, vihi½su v±, “m± me tato m³laphala½ ±ha½s³”ti [j±. 2.18.22] p±¼i, ah±su½, aharu½, haru½, ahari½su, hari½su, tva½ ah±si, ahari, tumhe ah±sittha, aharittha, aha½ ah±si½, ahari½, vih±si½ s±sane rato [apa. thera 1.2.84], maya½ ah±simh±, aharimh±.
Parachakke assa tthatta½, so ah±sittha, aharittha.
Ssaty±d²su
657. Harassa c±haªa sse [‘y±ssa c±haª ssena’ (bah³su)].
Ssak±ravat²su vibhatt²su ssena saha harassa ca karassa ca rak±rassa ±haªa hoti v±.
I-u ±game-h±hiti, kh±rik±jañca h±hiti [j±. 2.22.1759]. H±hati v±, harissati, h±hinti, h±hanti, harissanti, h±hasi, sukha½ bhikkhu vih±hisi [dha. pa. 379]. H±hatha, h±h±mi, h±h±ma, hariss±ma.
Mah±vuttin± harassa dh±tvantassa lopo ca, “yo imasmi½ dhammavinaye appamatto vihassati [sa½. ni. 1.185], purakkhatv± vihass±ma [ther²g±. 121], aha½ udakam±hissan”ti [j±. 2.22.1931] p±¼².
Ss±dimhi-ah±h±, ahariss±, ah±ha½su, aharissa½su.
¾pubba s²sa-patthan±ya½, ±s²sati, ±s²santi, pacc±s²sati, pacc±s²santi.
658. ¾dism± sar± [ca½. 5.1.3; p±. 6.1.2].
¾dibh³t± saramh± para½ paµhamasaddar³pa½ ekassara½ dver³pa½ hoti, imin± sarapubb±na½ dh±tupad±na½ padadvitte ±s²sa, s²sa iti r³padvaya½ bhavati.
659. Lopon±dibyañjanassa [ca½. 6.2.112; p±. 7.4.60].
Dvitte an±dibh³tassa ekassa byañjanassa lopo hot²ti purime s²sar³pe sak±ralopo.
¾s²s²sati ±s²s²santi icc±di.
Tath± ‘parokkh±yañc±’ti sutte casaddena kam±d²na½ dh±tupad±na½ padadvitte kate ‘lopon±dibyañjanass±’ti purime padar³pe an±dibyañjanalopo, ‘kavaggah±na½ cavaggaj±’ti sesassa kavaggassa cavaggatta½, ‘niggah²tañc±’ti niggah²t±gamo, caªkamati, caªkamanti, caªkamatu, caªkamantu, caªkameyya, caªkameyyu½ icc±di.
Kuca-saªkocane, caªkocati, caªkocanti.
Cala-calane, cañcalati, cañcalanti.
Mah±vuttin± niggah²tassa parar³patte jara-bhijjane, jajjarati jajjaranti.
Da¼a-dittiya½, daddallati, daddallanti.
Muha-vecitte, momuhati, momuhanti, mah±vuttin± ussa otta½.
Tath± ru-sadde, roruvati, roruvanti.
Lupa-giddhe, loluppati, loluppanti icc±di.
Padadvitta½ n±ma padatth±na½ atisayat±d²panattha½, vicch±ya½ pana ponopuñña, sambham±d²su ca dvitte an±dibyañjanalopo natthi, g±mo g±mo ramaº²yo. Tath± kvaci atisayad²panepi, r³par³pa½, dukkhadukkha½, ajjhattajjhatta½, devadevo, munimuni, r±jar±j±, brahmabrahm±, varavaro, agga-aggo, jeµµhajeµµho, seµµhaseµµho, pasatthapasattho, uggata-uggato, ukkaµµhukkaµµho, omakomako, dubbaladubbalo, abala-abalo, mahantamahanto icc±di.

Bh³v±digaºo niµµhito.