Dhammasaªgaºip±¼i
Vibhaªgap±¼i
Dh±tukath±p±¼i
Puggalapaññattip±¼i
Kath±vatthup±¼i
Yamakap±¼i-1
Yamakap±¼i-2
Yamakap±¼i-3
Paµµh±nap±¼i-1
Paµµh±nap±¼i-2
Paµµh±nap±¼i-3
Paµµh±nap±¼i-4
Paµµh±nap±¼i-5
Dhammasaªgaºi-aµµhakath±
Vibhaªga-aµµhakath±
Pañcappakaraºa-aµµhakath±
Dhammasaªgaºi-m³laµ²k±
Dhammasaªgaºi-anuµ²k±
Vibhaªga-m³laµ²k±-anuµ²k±
Pañcappakaraºa-m³laµ²k±
Pañcappakaraºa-anuµ²k±
Abhidhamm±vat±ra-n±mar³papariccheda-paramatthavinicchaya-saccasaªkhepa
µ²k±-co-p±¼i (abhidhammatthasaªgaha)
Abhidhamm±vat±ra-pur±ºa-abhinava-µ²k±
Mohavicchedan² (abhidhammam±tik±p±¼i)