P±r±jikakaº¹ap±¼i
P±cittiyap±¼i
Mah±vaggap±¼i (vinayapiµaka)
C³¼avaggap±¼i
Pariv±rap±¼i
P±r±jikakaº¹a-aµµhakath±
P±cittiya-aµµhakath±
Mah±vagga-aµµhakath± (vinayapiµaka)
C³¼avagga-aµµhakath±
Pariv±ra-aµµhakath±
S±ratthad²pan²-µ²k±-1
S±ratthad²pan²-µ²k±-2
S±ratthad²pan²-µ²k±-3
Kaªkh±vitaraº²-aµµhakath±
Vinayasaªgaha-aµµhakath±
Vajirabuddhi-µ²k±
Vimativinodan²-µ²k±
Vinay±laªk±ra-µ²k±
Kaªkh±vitaraº²-pur±ºa-abhinava-µ²k±
Vinayavinicchaya-uttaravinicchaya
Vinayavinicchaya-µ²k±
P±city±diyojan±p±¼i
Khuddasikkh±-m³lasikkh±