Paccan²ka½

Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na sotindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na gh±nindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na jivhindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na k±yindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na manindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na itthindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na purisindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na j²vitindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na sukhindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na dukkhindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na somanassindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na domanassindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na upekkhindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na saddhindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na v²riyindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na satindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na sam±dhindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na paññindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na anaññ±taññass±m²tindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na aññindriya½.
Na cakkhu na cakkhundriya½, na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na sota½ na sotindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na gh±na½ na gh±nindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na jivh± na jivhindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na k±yo na k±yindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na mano na manindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na itth² na itthindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na puriso na purisindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na j²vita½ na j²vitindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na sukha½ na sukhindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na dukkha½ na dukkhindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na somanassa½ na somanassindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na domanassa½ na domanassindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na upekkh± na upekkhindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na saddh± na saddhindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na v²riya½ na v²riyindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na sati na satindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na sam±dhi na sam±dhindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na paññ± na paññindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na anaññ±taññass±m²ti na anaññ±taññass±m²tindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na añña½ na aññindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññ±t±vindriya½.
Na aññ±t±v² na aññ±t±vindriya½, na indriy± na cakkhundriya½…pe… na indriy± na aññindriya½.