2. Vibhaªgam±tik±

Khandhavibhaªgo

Pañcakkhandh± (vibha. 1) r³pakkhandho vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandhoti. Khandhavibhaªga½.

¾yatanavibhaªgo

Dv±das±yatan±ni (vibha. 154)– cakkh±yatana½ r³p±yatana½ sot±yatana½ sadd±yatana½ gh±n±yatana½ gandh±yatana½ jivh±yatana½ ras±yatana½ k±y±yatana½ phoµµhabb±yatana½ man±yatana½ dhamm±yatananti. ¾yatanavibhaªga½.

Dh±tuvibhaªgo

Aµµh±rasa dh±tuyo (vibha. 183)– cakkhudh±tu r³padh±tu cakkhuviññ±ºadh±tu, sotadh±tu saddadh±tu sotaviññ±ºadh±tu, gh±nadh±tu gandhadh±tu gh±naviññ±ºadh±tu, jivh±dh±tu rasadh±tu jivh±viññ±ºadh±tu, k±yadh±tu phoµµhabbadh±tu k±yaviññ±ºadh±tu, manodh±tu dhammadh±tu manoviññ±ºadh±t³ti. Dh±tuvibhaªga½.