Up±d±nagocchaka½

Up±d±n± dhamm±, no up±d±n± dhamm±. Up±d±niy± dhamm±, anup±d±niy± dhamm±. Up±d±nasampayutt± dhamm±, up±d±navippayutt± dhamm±. Up±d±n± ceva dhamm± up±d±niy± ca, up±d±niy± ceva dhamm± no ca up±d±n±. Up±d±n± ceva dhamm± up±d±nasampayutt± ca, up±d±nasampayutt± ceva dhamm± no ca up±d±n±. Up±d±navippayutt± kho pana dhamm± up±d±niy±pi, anup±d±niy±pi. Up±d±nagocchaka½.

Kilesagocchaka½

Kiles± dhamm±, no kiles± dhamm±. Sa½kilesik± dhamm±, asa½kilesik± dhamm±. Sa½kiliµµh± dhamm±, asa½kiliµµh± dhamm±. Kilesasampayutt± dhamm±, kilesavippayutt± dhamm±. Kiles± ceva dhamm± sa½kilesik± ca, sa½kilesik± ceva dhamm± no ca kiles±. Kiles± ceva dhamm± sa½kiliµµh± ca, sa½kiliµµh± ceva dhamm± no ca kiles±. Kiles± ceva dhamm± kilesasampayutt± ca, kilesasampayutt± ceva dhamm± no ca kiles±. Kilesavippayutt± kho pana dhamm± sa½kilesik±pi, asa½kilesik±pi. Kilesagocchaka½.