Paccan²ka½

Na dukkha½ na dukkhasacca½, na sacc± na samudayasacca½.
Na dukkha½ na dukkhasacca½, na sacc± na nirodhasacca½.
Na dukkha½ na dukkhasacca½, na sacc± na maggasacca½.
Na samudayo na samudayasacca½, na sacc± na dukkhasacca½.
Na samudayo na samudayasacca½, na sacc± na nirodhasacca½.
Na samudayo na samudayasacca½, na sacc± na maggasacca½.
Na nirodho na nirodhasacca½, na sacc± na dukkhasacca½.
Na nirodho na nirodhasacca½, na sacc± na samudayasacca½.
Na nirodho na nirodhasacca½, na sacc± na maggasacca½.
Na maggo na maggasacca½, na sacc± na dukkhasacca½.
Na maggo na maggasacca½, na sacc± na samudayasacca½.
Na maggo na maggasacca½, na sacc± na nirodhasacca½.