Paccan²ka½

Na cakkhu na cakkhudh±tu, na cakkhudh±tu na cakkhu.
Na sota½ na sotadh±tu, na sotadh±tu na sota½…pe….
Na cakkhuviññ±ºa½ na cakkhuviññ±ºadh±tu, na cakkhuviññ±ºadh±tu na cakkhuviññ±ºa½…pe….
Na mano na manodh±tu, na manodh±tu na mano.
Na manoviññ±ºa½ na manoviññ±ºadh±tu, na manoviññ±ºadh±tu na manoviññ±ºa½.
Na dhammo na dhammadh±tu, na dhammadh±tu na dhammo.

Padasodhanam³lacakkav±ro

Anuloma½

Cakkhu cakkhudh±tu, dh±t³ sotadh±tu…pe….
Cakkhu cakkhudh±tu, dh±t³ dhammadh±tu. (Yath± ±yatanayamake cakka½ bandhita½, evamidha cakka½ bandhitabba½.)