Paccan²ka½

Na cakkhu na cakkh±yatana½, n±yatan± na sot±yatana½.
Na cakkhu na cakkh±yatana½, n±yatan± na gh±n±yatana½…pe….
Na cakkhu na cakkh±yatana½, n±yatan± na dhamm±yatana½.
Na sota½ na sot±yatana½, n±yatan± na cakkh±yatana½…pe….
Na sota½ na sot±yatana½, n±yatan± na dhamm±yatana½.
Na gh±na½ na gh±n±yatana½, n±yatan± na cakkh±yatana½…pe….
Na gh±na½ na gh±n±yatana½, n±yatan± na dhamm±yatana½…pe….
Na dhammo na dhamm±yatana½, n±yatan± na cakkh±yatana½.
Na dhammo na dhamm±yatana½, n±yatan± na sot±yatana½…pe….
Na dhammo na dhamm±yatana½, n±yatan± na man±yatana½. (Cakka½ bandhitabba½.)