Padasodhanam³lacakkav±ro

Anuloma½

Cakkhu cakkh±yatana½, ±yatan± sot±yatana½.
Cakkhu cakkh±yatana½, ±yatan± gh±n±yatana½.
Cakkhu cakkh±yatana½, ±yatan± jivh±yatana½…pe….
Cakkhu cakkh±yatana½, ±yatan± dhamm±yatana½.
Sota½ sot±yatana½, ±yatan± cakkh±yatana½.
Sota½ sot±yatana½, ±yatan± gh±n±yatana½…pe….
Sota½ sot±yatana½, ±yatan± dhamm±yatana½.
Gh±na½ gh±n±yatana½, ±yatan± cakkh±yatana½…pe….
Gh±na½ gh±n±yatana½, ±yatan± dhamm±yatana½…pe….
Dhammo dhamm±yatana½, ±yatan± cakkh±yatana½.
Dhammo dhamm±yatana½, ±yatan± sot±yatana½…pe….
Dhammo dhamm±yatana½, ±yatan± man±yatana½. (Cakka½ bandhitabba½.)