Paccan²ka½

Na r³pa½ na r³pakkhandho, na khandh± na vedan±kkhandho.
Na r³pa½ na r³pakkhandho, na khandh± na saññ±kkhandho.
Na r³pa½ na r³pakkhandho, na khandh± na saªkh±rakkhandho.
Na r³pa½ na r³pakkhandho, na khandh± na viññ±ºakkhandho.
Na vedan± na vedan±kkhandho, na khandh± na r³pakkhandho.
Na vedan± na vedan±kkhandho, na khandh± na saññ±kkhandho.
Na vedan± na vedan±kkhandho, na khandh± na saªkh±rakkhandho.
Na vedan± na vedan±kkhandho, na khandh± na viññ±ºakkhandho.
Na saññ± na saññ±kkhandho, na khandh± na r³pakkhandho.
Na saññ± na saññ±kkhandho, na khandh± na vedan±kkhandho.
Na saññ± na saññ±kkhandho, na khandh± na saªkh±rakkhandho.
Na saññ± na saññ±kkhandho, na khandh± na viññ±ºakkhandho.
Na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho, na khandh± na r³pakkhandho.
Na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho, na khandh± na vedan±kkhandho.
Na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho, na khandh± na saññ±kkhandho.
Na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho, na khandh± na viññ±ºakkhandho.
Na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho, na khandh± na r³pakkhandho.
Na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho, na khandh± na vedan±kkhandho.
Na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho, na khandh± na saññ±kkhandho.
Na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho, na khandh± na saªkh±rakkhandho.