N±mapadanayacatukka½

Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³l±. Ye v± pana n±mam³l±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³lena ekam³l±. Ye v± pana n±mam³lena ekam³l±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±mam³lena ekam³l± dhamm±, sabbe te n±mam³lena aññamaññam³l±. Ye v± pana n±mam³lena aññamaññam³l±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³lam³l±. Ye v± pana n±mam³lam³l±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³lena ekam³lam³l±. Ye v± pana n±mam³lena ekam³lam³l±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±mam³lena ekam³lam³l± dhamm±, sabbe te n±mam³lena aññamaññam³lam³l±. Ye v± pana n±mam³lena aññamaññam³lam³l±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³lak±. Ye v± pana n±mam³lak±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³lena ekam³lak±. Ye v± pana n±mam³lena ekam³lak±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±mam³lena ekam³lak± dhamm±, sabbe te n±mam³lena aññamaññam³lak±. Ye v± pana n±mam³lena aññamaññam³lak±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³lam³lak±. Ye v± pana n±mam³lam³lak±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±m± dhamm±, sabbe te n±mam³lena ekam³lam³lak±. Ye v± pana n±mam³lena ekam³lam³lak±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci n±mam³lena ekam³lam³lak± dhamm±, sabbe te n±mam³lena aññamaññam³lam³lak±. Ye v± pana n±mam³lena aññamaññam³lam³lak±, sabbe te dhamm± n±m±.
Ye keci kusal± dhamm±, sabbe te kusalahet³…pe… kusalanid±n±…pe… kusalasambhav±…pe… kusalappabhav±…pe… kusalasamuµµh±n±…pe… kusal±h±r±…pe… kusal±rammaº±…pe… kusalapaccay±…pe… kusalasamuday±…pe….
M³la½ hetu nid±nañca, sambhavo pabhavena ca;
samuµµh±n±h±r±rammaº±, paccayo samudayena c±ti.

M³layamakam±tik± niµµhit±.