6. Yamakam▒tik▒

M│layamakaŻ

KusalapadanayacatukkaŻ

Ye keci kusal▒ dhamm▒ (yama. 1.m│layamaka.1 ▒dayo), sabbe te kusalam│l▒. Ye v▒ pana kusalam│l▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusal▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena ekam│l▒. Ye v▒ pana kusalam│lena ekam│l▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusalam│lena ekam│l▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│l▒. Ye v▒ pana kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│l▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusal▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lam│l▒. Ye v▒ pana kusalam│lam│l▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusal▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena ekam│lam│l▒. Ye v▒ pana kusalam│lena ekam│lam│l▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusalam│lena ekam│lam│l▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│lam│l▒. Ye v▒ pana kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│lam│l▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusal▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lak▒. Ye v▒ pana kusalam│lak▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusal▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena ekam│lak▒. Ye v▒ pana kusalam│lena ekam│lak▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusalam│lena ekam│lak▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│lak▒. Ye v▒ pana kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│lak▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusal▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lam│lak▒. Ye v▒ pana kusalam│lam│lak▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusal▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena ekam│lam│lak▒. Ye v▒ pana kusalam│lena ekam│lam│lak▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.
Ye keci kusalam│lena ekam│lam│lak▒ dhamm▒, sabbe te kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│lam│lak▒. Ye v▒ pana kusalam│lena a˝˝ama˝˝am│lam│lak▒, sabbe te dhamm▒ kusal▒.