Sikkh±padavibhaªgo

Pañca sikkh±pad±ni (vibha. 703)– p±º±tip±t± veramaº² sikkh±pada½, adinn±d±n± veramaº² sikkh±pada½, k±mesumicch±c±r± veramaº² sikkh±pada½, mus±v±d± veramaº² sikkh±pada½, sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº² sikkh±pada½. Sikkh±padavibhaªga½.

Paµisambhid±vibhaªgo

Catasso paµisambhid± (vibha. 718)– atthapaµisambhid± dhammapaµisambhid± niruttipaµisambhid± paµibh±napaµisambhid±. Paµisambhid±vibhaªga½.

ѱºavibhaªgo

Ekavidhena ñ±ºavatthu (vibha. 751)– pañca viññ±º± na het³, ahetuk±, hetuvippayutt±, sappaccay±, saªkhat±, ar³p±, lokiy±, s±sav±, sa½yojaniy±, ganthaniy±, oghaniy±, yoganiy±, n²varaºiy±, par±maµµh±, up±d±niy±, sa½kilesik±, aby±kat±, s±rammaº±, acetasik±, vip±k±, up±diººup±d±niy±, asa½kiliµµhasa½kilesik±, na savitakkasavic±r±, na avitakkavic±ramatt±, avitakka-avic±r±, na p²tisahagat±, neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb±, neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk±, nev±cayag±min±pacayag±mino, nevasekkhan±sekkh±, paritt±, k±m±vacar±, na r³p±vacar±, na ar³p±vacar±, pariy±pann±, no apariy±pann±, aniyat±, aniyy±nik±.
Uppannavatthuk±, uppann±rammaº±, purej±tavatthuk±, purej±t±rammaº±, ajjhattikavatthuk±, b±hir±rammaº±, asambhinnavatthuk±, asambhinn±rammaº±, n±n±vatthuk±, n±n±rammaº±, na aññamaññassa gocaravisaya½ paccanubhonti, na asamann±h±r± uppajjanti, na amanasik±r± uppajjanti, na abbokiºº± uppajjanti, na apubba½ acarima½ uppajjanti, na aññamaññassa samanantar± uppajjanti.
Pañca viññ±º± an±bhog±, pañcahi viññ±ºehi na kañci dhamma½ paµivij±n±ti, aññatra abhinip±tamatt±, pañcanna½ viññ±º±na½ samanantar±pi na kañci dhamma½ paµivij±n±ti, pañcahi viññ±ºehi na kañci iriy±patha½ kappeti, pañcanna½ viññ±º±na½ samanantar±pi na kañci iriy±patha½ kappeti, pañcahi viññ±ºehi na k±yakamma½ na vac²kamma½ paµµhapeti, pañcanna½ viññ±º±na½ samanantar±pi na k±yakamma½ na vac²kamma½ paµµhapeti, pañcahi viññ±ºehi na kusal±kusala½ dhamma½ sam±diyati, pañcanna½ viññ±º±na½ samanantar±pi na kusal±kusala½ dhamma½ sam±diyati, pañcahi viññ±ºehi na sam±pajjati na vuµµh±ti, pañcanna½ viññ±º±na½ samanantar±pi na sam±pajjati na vuµµh±ti, pañcahi viññ±ºehi na cavati na uppajjati, pañcanna½ viññ±º±na½ samanantar±pi na cavati na uppajjati, pañcahi viññ±ºehi na supati na paµibujjhati na supina½ passati, pañcanna½ viññ±º±na½ samanantar±pi na supati na paµibujjhati na supina½ passati, y±th±vakavatthuvibh±van± paññ±. Eva½ ekavidhena ñ±ºavatthu.
Duvidhena ñ±ºavatthu– lokiy± paññ±, lokuttar± paññ±. Kenaci viññeyy± paññ±, kenaci na viññeyy± paññ±. S±sav± paññ±, an±sav± paññ±. ¾savavippayutt± s±sav± paññ±, ±savavippayutt± an±sav± paññ±. Sa½yojaniy± paññ±, asa½yojaniy± paññ±. Sa½yojanavippayutt± sa½yojaniy± paññ±, sa½yojanavippayutt± asa½yojaniy± paññ±. Ganthaniy± paññ±, aganthaniy± paññ±. Ganthavippayutt± ganthaniy± paññ±, ganthavippayutt± aganthaniy± paññ±.
Oghaniy± paññ±, anoghaniy± paññ±. Oghavippayutt± oghaniy± paññ±, oghavippayutt± anoghaniy± paññ±. Yoganiy± paññ±, ayoganiy± paññ±. Yogavippayutt± yoganiy± paññ±, yogavippayutt± ayoganiy± paññ±. N²varaºiy± paññ±, an²varaºiy± paññ±. N²varaºavippayutt± n²varaºiy± paññ±, n²varaºavippayutt± an²varaºiy± paññ±. Par±maµµh± paññ±, apar±maµµh± paññ±. Par±m±savippayutt± par±maµµh± paññ±, par±m±savippayutt± apar±maµµh± paññ±. Up±diºº± paññ±, anup±diºº± paññ±. Up±d±niy± paññ±, anup±d±niy± paññ±. Up±d±navippayutt± up±d±niy± paññ±, up±d±navippayutt± anup±d±niy± paññ±.
Sa½kilesik± paññ±, asa½kilesik± paññ±. Kilesavippayutt± sa½kilesik± paññ±, kilesavippayutt± asa½kilesik± paññ±. Savitakk± paññ±, avitakk± paññ±. Savic±r± paññ±, avic±r± paññ±. Sapp²tik± paññ±, app²tik± paññ±. P²tisahagat± paññ±, na p²tisahagat± paññ±. Sukhasahagat± paññ±, na sukhasahagat± paññ±. Upekkh±sahagat± paññ±, na upekkh±sahagat± paññ± K±m±vacar± paññ±, na k±m±vacar± paññ±. R³p±vacar± paññ±, na r³p±vacar± paññ±. Ar³p±vacar± paññ±, na ar³p±vacar± paññ±. Pariy±pann± paññ±, apariy±pann± paññ±. Niyy±nik± paññ±, aniyy±nik± paññ±. Niyat± paññ±, aniyat± paññ±. Sa-uttar± paññ±, anuttar± paññ±. Atthaj±pik± paññ±, j±pitatth± paññ±. Eva½ duvidhena ñ±ºavatthu.
Tividhena ñ±ºavatthu– cint±may± paññ±, sutamay± paññ±, bh±van±may± paññ±. D±namay± paññ±, s²lamay± paññ±, bh±van±may± paññ±. Adhis²le paññ±, adhicitte paññ±, adhipaññ±ya paññ±. ¾yakosalla½, ap±yakosalla½, up±yakosalla½.
Vip±k± paññ±, vip±kadhammadhamm± paññ±, nevavip±kanavip±kadhammadhamm± paññ±. Up±diººup±d±niy± paññ±, anup±diººup±d±niy± paññ±, anup±diººa-anup±d±niy± paññ±. Savitakkasavic±r± paññ±, avitakkavic±ramatt± paññ±, avitakka-avic±r± paññ±. P²tisahagat± paññ±, sukhasahagat± paññ±, upekkh±sahagat± paññ±. ¾cayag±min² paññ±, apacayag±min² paññ±, nev±cayag±min±pacayag±min² paññ±. Sekkh± paññ±, asekkh± paññ±, nevasekkhan±sekkh± paññ±. Paritt± paññ±, mahaggat± paññ±, appam±º± paññ±. Paritt±rammaº± paññ±, mahaggat±rammaº± paññ±, appam±º±rammaº± paññ±. Magg±rammaº± paññ±, maggahetuk± paññ±, magg±dhipatin² paññ±. Uppann± paññ±, anuppann± paññ±, upp±din² paññ±. At²t± paññ±, an±gat± paññ±, paccuppann± paññ±. At²t±rammaº± paññ±, an±gat±rammaº± paññ±, paccuppann±rammaº± paññ±. Ajjhatt± paññ±, bahiddh± paññ±, ajjhattabahiddh± paññ±. Ajjhatt±rammaº± paññ±, bahiddh±rammaº± paññ±, ajjhattabahiddh±rammaº± paññ±.
Savitakkasavic±r± paññ± atthi vip±k±, atthi vip±kadhammadhamm±, atthi nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Atthi up±diººup±d±niy±, atthi anup±diººup±d±niy±, atthi anup±diººa-anup±d±niy± Atthi p²tisahagat±, atthi sukhasahagat±, atthi upekkh±sahagat±. Atthi ±cayag±min², atthi apacayag±min², atthi nev±cayag±min±pacayag±min². Atthi sekkh±, atthi asekkh±, atthi nevasekkhan±sekkh±. Atthi paritt±, atthi mahaggat±, atthi appam±º±. Atthi paritt±rammaº±, atthi mahaggat±rammaº±, atthi appam±º±rammaº±. Atthi magg±rammaº±, atthi maggahetuk±, atthi magg±dhipatin². Atthi uppann±, atthi anuppann±, atthi upp±din². Atthi at²t±, atthi an±gat±, atthi paccuppann±. Atthi at²t±rammaº±, atthi an±gat±rammaº±, atthi paccuppann±rammaº±. Atthi ajjhatt±, atthi bahiddh±, atthi ajjhattabahiddh±. Atthi ajjhatt±rammaº±, atthi bahiddh±rammaº±, atthi ajjhattabahiddh±rammaº±.
Avitakkavic±ramatt± paññ± atthi vip±k±, atthi vip±kadhammadhamm±, atthi nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Atthi up±diººup±d±niy±, atthi anup±diººup±d±niy±, atthi anup±diººa-anup±d±niy±. Atthi ±cayag±min², atthi apacayag±min², atthi nev±cayag±min±pacayag±min². Atthi sekkh±, atthi asekkh±, atthi nevasekkhan±sekkh±. Atthi uppann±, atthi anuppann±, atthi upp±din². Atthi at²t±, atthi an±gat±, atthi paccuppann±. Atthi ajjhatt±, atthi bahiddh±, atthi ajjhattabahiddh±.
Avitakka-avic±r± paññ± atthi vip±k±, atthi vip±kadhammadhamm±, atthi nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Atthi up±diººup±d±niy±, atthi anup±diººup±d±niy±, atthi anup±diººa-anup±d±niy±. Atthi p²tisahagat±, atthi sukhasahagat±, atthi upekkh±sahagat±. Atthi ±cayag±min², atthi apacayag±min², atthi nev±cayag±min±pacayag±min². Atthi sekkh±, atthi asekkh±, atthi nevasekkhan±sekkh±. Atthi paritt±rammaº±, atthi mahaggat±rammaº±, atthi appam±º±rammaº±. Atthi magg±rammaº±, atthi maggahetuk±, atthi magg±dhipatin². Atthi uppann±, atthi anuppann±, atthi upp±din². Atthi at²t±, atthi an±gat±, atthi paccuppann±. Atthi at²t±rammaº±, atthi an±gat±rammaº±, atthi paccuppann±rammaº±. Atthi ajjhatt±, atthi bahiddh±, atthi ajjhattabahiddh±. Atthi ajjhatt±rammaº±, atthi bahiddh±rammaº±, atthi ajjhattabahiddh±rammaº±.
P²tisahagat± paññ±, sukhasahagat± paññ± atthi vip±k±, atthi vip±kadhammadhamm±, atthi nevavip±kanavip±kadhammadhamm± Atthi up±diººup±d±niy±, atthi anup±diººup±d±niy±, atthi anup±diººa-anup±d±niy±. Atthi savitakkasavic±r±, atthi avitakkavic±ramatt±, atthi avitakka-avic±r±. Atthi ±cayag±min², atthi apacayag±min², atthi nev±cayag±min±pacayag±min². Atthi sekkh±, atthi asekkh±, atthi nevasekkhan±sekkh±. Atthi paritt±, atthi mahaggat±, atthi appam±º±. Atthi paritt±rammaº±, atthi mahaggat±rammaº±, atthi appam±º±rammaº±. Atthi magg±rammaº±, atthi maggahetuk±, atthi magg±dhipatin². Atthi uppann±, atthi anuppann±, atthi upp±din². Atthi at²t±, atthi an±gat±, atthi paccuppann±. Atthi at²t±rammaº±, atthi an±gat±rammaº±, atthi paccuppann±rammaº±. Atthi ajjhatt±, atthi bahiddh±, atthi ajjhattabahiddh±. Atthi ajjhatt±rammaº±, atthi bahiddh±rammaº±, atthi ajjhattabahiddh±rammaº±.
Upekkh±sahagat± paññ± atthi vip±k±, atthi vip±kadhammadhamm±, atthi nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Atthi up±diººup±d±niy± atthi anup±diººup±d±niy±, atthi anup±diººa-anup±d±niy±. Atthi ±cayag±min², atthi apacayag±min², atthi nev±cayag±min±pacayag±min². Atthi sekkh±, atthi asekkh±, atthi nevasekkhan±sekkh±. Atthi paritt±, atthi mahaggat±, atthi appam±º±. Atthi paritt±rammaº±, atthi mahaggat±rammaº±, atthi appam±º±rammaº±. Atthi magg±rammaº±, atthi maggahetuk±, atthi magg±dhipatin². Atthi uppann±, atthi anuppann±, atthi upp±din². Atthi at²t±, atthi an±gat±, atthi paccuppann±. Atthi at²t±rammaº±, atthi an±gat±rammaº±, atthi paccuppann±rammaº±. Atthi ajjhatt±, atthi bahiddh±, atthi ajjhattabahiddh±. Atthi ajjhatt±rammaº±, atthi bahiddh±rammaº±, atthi ajjhattabahiddh±rammaº±. Eva½ tividhena ñ±ºavatthu.
Catubbidhena ñ±ºavatthu– kammassakatañ±ºa½, sacc±nulomika½ ñ±ºa½, maggasamaªgissa ñ±ºa½, phalasamaªgissa ñ±ºa½. Dukkhe ñ±ºa½, dukkhasamudaye ñ±ºa½, dukkhanirodhe ñ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya ñ±ºa½. K±m±vacar± paññ±, r³p±vacar± paññ±, ar³p±vacar± paññ±, apariy±pann± paññ±. Dhamme ñ±ºa½, anvaye ñ±ºa½, paricce ñ±ºa½, sammuti ñ±ºa½. Atthi paññ± ±cay±ya, no apacay±ya, atthi paññ± apacay±ya, no ±cay±ya, atthi paññ± ±cay±ya ceva, apacay±ya ca, atthi paññ± nev±cay±ya, no apacay±ya. Atthi paññ± nibbid±ya, no paµivedh±ya, atthi paññ± paµivedh±ya, no nibbid±ya atthi paññ± nibbid±ya ceva, paµivedh±ya ca, atthi paññ± neva nibbid±ya, no paµivedh±ya. H±nabh±gin² paññ±, µhitibh±gin² paññ±, visesabh±gin² paññ±, nibbedhabh±gin² paññ±.
Catasso paµisambhid±. Catasso paµipad±. Catt±ri ±rammaº±ni. Jar±maraºe ñ±ºa½, jar±maraºasamudaye ñ±ºa½, jar±maraºanirodhe ñ±ºa½, jar±maraºanirodhag±miniy± paµipad±ya ñ±ºa½. J±tiy± ñ±ºa½…pe… bhave ñ±ºa½…pe… up±d±ne ñ±ºa½…pe… taºh±ya ñ±ºa½…pe… vedan±ya ñ±ºa½…pe… phasse ñ±ºa½…pe… sa¼±yatane ñ±ºa½…pe… n±mar³pe ñ±ºa½…pe… viññ±ºe ñ±ºa½…pe… saªkh±resu ñ±ºa½, saªkh±rasamudaye ñ±ºa½, saªkh±ranirodhe ñ±ºa½, saªkh±ranirodhag±miniy± paµipad±ya ñ±ºa½. Eva½ catubbidhena ñ±ºavatthu.
Pañcavidhena ñ±ºavatthu– pañcaªgiko samm±sam±dhi, pañcañ±ºiko samm±sam±dhi. Eva½ pañcavidhena ñ±ºavatthu.
Chabbidhena ñ±ºavatthu– chasu abhiññ±su paññ±. Eva½ chabbidhena ñ±ºavatthu.
Sattavidhena ñ±ºavatthu– sattasattati ñ±ºavatth³ni. Eva½ sattavidhena ñ±ºavatthu.
Aµµhavidhena ñ±ºavatthu– cat³su maggesu, cat³su phalesu paññ±. Eva½ aµµhavidhena ñ±ºavatthu.
Navavidhena ñ±ºavatthu– navasu anupubbavih±rasam±patt²su paññ±. Eva½ navavidhena ñ±ºavatthu.
Dasavidhena ñ±ºavatthu– dasa tath±gatassa tath±gatabal±ni, yehi balehi samann±gato tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti. Katam±ni dasa? Idha tath±gato µh±nañca µh±nato aµµh±nañca aµµh±nato yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato µh±nañca µh±nato aµµh±nañca aµµh±nato yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato at²t±n±gatapaccuppann±na½ kammasam±d±n±na½ µh±naso hetuso vip±ka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato at²t±n±gatapaccuppann±na½ kammasam±d±n±na½ µh±naso hetuso vip±ka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato sabbatthag±mini½ paµipada½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato sabbatthag±mini½ paµipada½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato anekadh±tun±n±dh±tuloka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato anekadh±tun±n±dh±tuloka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato satt±na½ n±n±dhimuttikata½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato satt±na½ n±n±dhimuttikata½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato parasatt±na½ parapuggal±na½ indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato parasatt±na½ parapuggal±na½ indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato jh±navimokkhasam±dhisam±patt²na½ sa½kilesa½ vod±na½ vuµµh±na½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato jh±navimokkhasam±dhisam±patt²na½ sa½kilesa½ vod±na½ vuµµh±na½ yath±bh³ta½ paj±n±ti idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato pubbeniv±s±nussati½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato pubbeniv±s±nussati½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato satt±na½ cut³pap±ta½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato satt±na½ cut³pap±ta½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato ±sav±na½ khaya½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, yampi tath±gato ±sav±na½ khaya½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti. Ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Im±ni dasa tath±gatassa tath±gatabal±ni. Yehi balehi samann±gato tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti. Eva½ dasavidhena ñ±ºavatthu.

ѱºavibhaªga½.