Paccan²ka½

Na cakkhu na indriya½, na indriy± na sota½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na gh±na½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na jivh±.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na k±yo.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na mano.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na itth².
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na puriso.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na j²vita½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na sukha½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na dukkha½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na somanassa½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na domanassa½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na upekkh±.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na saddh±.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na v²riya½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na sati.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na sam±dhi.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na paññ±.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na anaññ±taññass±m²ti.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na añña½.
Na cakkhu na indriya½, na indriy± na aññ±t±v².
Na sota½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na gh±na½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na jivh± na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na k±yo na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na mano na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na itth² na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na puriso na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na j²vita½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na sukha½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na dukkha½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na somanassa½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na domanassa½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na upekkh± na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na saddh± na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na v²riya½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na sati na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na sam±dhi na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na paññ± na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na anaññ±taññass±m²ti na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na añña½ na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na aññ±t±v².
Na aññ±t±v² na indriya½, na indriy± na cakkhu…pe… na indriy± na añña½.

Indriyayamakam±tik± niµµhit±.

Yamakam±tik± niµµhit±.