Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Abhidhammam±tik±p±¼i

Eka½ samaya½ bhagav± devesu viharati t±vati½sabhavane p±ricchattakam³le paº¹ukambalasil±ya½. Tatra kho bhagav± dev±na½ t±vati½s±na½ abhidhammakatha½ kathesi.

1. Dhammasaªgaº²m±tik±

Tikam±tik±

Kusal± dhamm± (dha. sa. tikam±tik± 1-22), akusal± dhamm±, aby±kat± dhamm±. Sukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±, dukkh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±, adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±. Vip±k± dhamm±, vip±kadhammadhamm±, nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Up±diººup±d±niy± dhamm±, anup±diººup±d±niy± dhamm±, anup±diººa-anup±d±niy± dhamm±. Sa½kiliµµhasa½kilesik± dhamm±, asa½kiliµµhasa½kilesik± dhamm±, asa½kiliµµha-asa½kilesik± dhamm±. Savitakkasavic±r± dhamm±, avitakkavic±ramatt± dhamm±, avitakka-avic±r± dhamm±. P²tisahagat± dhamm±, sukhasahagat± dhamm±, upekkh±sahagat± dhamm±. Dassanena pah±tabb± dhamm±, bh±van±ya pah±tabb± dhamm±, neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb± dhamm±. Dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±, bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±, neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm± ¾cayag±mino dhamm±, apacayag±mino dhamm±, nev±cayag±min±pacayag±mino dhamm±. Sekkh± dhamm±, asekkh± dhamm±, nevasekkhan±sekkh± dhamm±. Paritt± dhamm±, mahaggat± dhamm±, appam±º± dhamm±. Paritt±rammaº± dhamm±, mahaggat±rammaº± dhamm±, appam±º±rammaº± dhamm±. H²n± dhamm±, majjhim± dhamm±, paº²t± dhamm±. Micchattaniyat± dhamm±, sammattaniyat± dhamm±, aniyat± dhamm±. Magg±rammaº± dhamm±, maggahetuk± dhamm±, magg±dhipatino dhamm±. Uppann± dhamm±, anuppann± dhamm±, upp±dino dhamm±. At²t± dhamm±, an±gat± dhamm±, paccuppann± dhamm±. At²t±rammaº± dhamm±, an±gat±rammaº± dhamm±, paccuppann±rammaº± dhamm±. Ajjhatt± dhamm±, bahiddh± dhamm±, ajjhattabahiddh± dhamm±. Ajjhatt±rammaº± dhamm±, bahiddh±rammaº± dhamm±, ajjhattabahiddh±rammaº± dhamm±. Sanidassanasappaµigh± dhamm±, anidassanasappaµigh± dhamm±, anidassana-appaµigh± dhamm± (dha. sa. tikam±tik± 1-22).

Dv±v²satitika½.