Sobhanacitta½

14. P±p±hetukamutt±ni, sobhan±n²ti vuccare.
Ek³nasaµµhi citt±ni, athekanavut²pi v±.

K±m±vacarasobhanacitta½

15. Somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½, somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½, upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½. Upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikamekanti im±ni aµµhapi k±m±vacarakusalacitt±ni n±ma.
16. Somanassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½, somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½, upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½, upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikamekanti im±ni aµµhapi sahetukak±m±vacaravip±kacitt±ni n±ma.
17. Somassasahagata½ ñ±ºasampayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½, somanassasahagata½ ñ±ºavippayutta½ asaªkh±rikameka½ sasaªkh±rikameka½, upekkh±sahagata½ ñ±ºasampayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikameka½, upekkh±sahagata½ ñ±ºavippayutta½ asaªkh±rikameka½, sasaªkh±rikamekanti im±ni aµµhapi sahetukak±m±vacarakiriyacitt±ni n±ma.
18. Icceva½ sabbath±pi catuv²sati sahetukak±m±vacarakusalavip±kakiriyacitt±ni samatt±ni.
19. Vedan±ñ±ºasaªkh±rabhedena catuv²sati.
Sahetuk±m±vacarapuññap±kakriy± mat±.
20. K±me tev²sa p±k±ni, puññ±puññ±ni v²sati.
Ek±dasa kriy± ceti, catupaññ±sa sabbath±.