2. Dutiyo paricchedo

Lakkhaºarasupaµµh±navibh±go

67. Sabh±vo lakkhaºa½ n±ma, kiccasampajjan± raso;
gayh±k±ro upaµµh±na½, padaµµh±na½ tu paccayo.
68. Attupaladdhisaªkh±t±, sampatt± ca panatthato;
lakkhaºarasupaµµh±n±, voh±r±bhogabhedit±.
69. Tepaññ±sasabh±vesu, tasm± bheda½ yath±raha½;
lakkhaº±dippak±rehi, pavakkh±mi ito para½.
70. Cintet²ti bhave citta½, cintanamattameva v±;
sampayutt±tha v± tena, cintent²ti ca gocara½.
71. Phusat²ti bhave phasso, phusana½ v±tha kevala½;
sampayutt±tha v± tena, phusant²ti ca gocara½.
72. Eva½ kattari bh±ve ca, karaºe ca yath±raha½;
tepaññ±sasabh±vesu, saddanibbacana½ naye.
73. ¾lambaºamana½ citta½, ta½vij±nanalakkhaºa½;
sahaj±dhiµµh±narasa½, cint±kappoti gayhati.
74. ¾lambaºasamodh±no
phasso phusanalakkhaºo;
saªghaµµanaraso tattha,
sannip±toti gayhati.
75. Vedan±lambaºaras±, s± vedayitalakkhaº±;
gocar±nubhavaras±, anubhutt²ti gayhati.
76. ¾k±ragahaºa½ saññ±, s± sañj±nanalakkhaº±;
nimittupp±danaras±, upalakkh±ti gayhati.
77. Cetan± cittavipph±r±, s±ya½ by±p±ralakkhaº±;
kammant±y³hanaras±, sa½vidh±nanti gayhati.
78. Ekaggat± avikkhepo, s±vis±h±ralakkhaº±;
sampiº¹anaras± citta½, samodh±nanti gayhati.
79. Y±pana½ sahaj±t±na-manup±lanalakkhaºa½;
j²vita½ j²vanarasa½, ±yubandhoti gayhati.
80. S±raº± manas²k±ro, samann±h±ralakkhaºo;
sa½yojanaraso citta-paµipatt²ti gayhati.
81. Saªkappanalakkhaºo takko, sahaj±bhiniropano;
±lamb±hananaraso, sannirujjhoti gayhati.
82. Vic±ro anusandh±no, anumajjanalakkhaºo;
citt±nuyojanaraso, anupekkh±ti gayhati.
83. Adhimokkho asa½sappo, susanniµµh±nalakkhaºo;
niccal±p±danaraso, da¼havutt²ti gayhati.
84. V²riya½ pana v±y±mo, mahuss±hanalakkhaºo;
kicc±sa½s²danaraso, upatthambhoti gayhati.
85. ¾lambatthikat± chando, kattuk±matalakkhaºo;
±lambaºesanaraso, hatth±d±nanti gayhati.
86. Sahaj±t±nupharaº±, sampiy±yanalakkhaº±;
samp²nanaras± p²ti, p±mojjamiti gayhati.
87. Cetosaddahana½ saddh±, bh³tokappanalakkhaº±;
hitapakkhandanaras±, adhimutt²ti gayhati.
88. Asammos± sabh±vesu, sati dh±raºalakkhaº±;
dhamm±pil±panaras±, appam±doti gayhati.
89. Hir² jegucch± p±pesu, s± har±yanalakkhaº±;
h²¼asa½kocanaras±, p±palajj±ti gayhati.
90. P±pas±rajjamottappa½, ubbegutt±salakkhaºa½;
bhayasaªkocanarasa½, aviss±soti gayhati.
91. Alobho anabhisaªgo, apariggahalakkhaºo;
muttappavattanaraso, asa½saggoti gayhati.
92. Adoso cittas±khalya½, aby±pajjanalakkhaºo;
saºhappavattanaraso, sommabh±voti gayhati.
93. Amoho khalit±bh±vo, paµivijjhanalakkhaºo;
visayobh±sanaraso, paµibodhoti gayhati.
94. Tatramajjhattatopekkh±, sam²karaºalakkhaº±;
apakkhap±tanaras±, samav±hoti gayhati.
95. Passaddhi k±yacitt±na½, darath±bh±valakkhaº±;
aparipphandanaras±, s²tibh±voti gayhati.
96. Lahut± k±yacitt±na½, adandh±k±ralakkhaº±;
avitth±raras± sallahukavutt²ti gayhati.
97. Mudut± k±yacitt±na½, kakkha¼±bh±valakkhaº±;
kicc±virodhanaras±, anukulyanti gayhati.
98. Kammaññat± ubhinnampi, ala½kiccassa lakkhaº±;
pavattisampattiras±, yogabh±voti gayhati.
99. Tath± p±guññat± dvinna½, visad±k±ralakkhaº±;
sukhappavattanaras±, seribh±voti gayhati.
100. Ujut± k±yacitt±na½, kuµil±bh±valakkhaº±;
jimhanimmadanaras±, ujuvutt²ti gayhati.
101. Samm±v±c± vac²suddhi, v±c±sa½yamalakkhaº±;
micch±v±coramaras±, vac²vel±ti gayhati.
102. Samm±kamma½ kriy±suddha½, samm±karaºalakkhaºa½;
micch±kammoramarasa½, kriy±vel±ti gayhati.
103. Samm±j²vo visuddheµµhi, alliµµh±j²valakkhaºo;
micch±j²voramaraso, samm±vutt²ti gayhati.
104. Karuº± d²nasattesu, dukkh±panayalakkhaº±;
sotthit±patthanaras±, anukamp±ti gayhati.
105. Sukhaµµhitesu mudit±, anumodanalakkhaº±;
cetovik±sanaras±, avirodhoti gayhati.
106. Cetos±rajjan± lobho, aparicc±galakkhaºo;
±lambagijjhanaraso, abhilaggoti gayhati.
107. Cetoby±pajjana½ doso, sampadussanalakkhaºo;
±lambaºagh±taraso, caº¹ikkamiti gayhati.
108. Cetosammuyhana½ moho,
so sammuyhanalakkhaºo;
sabh±vacch±danaraso,
andhabh±voti gayhati.
109. P±p±jigucch±hirika½, nillajj±k±ralakkhaºa½;
p±popal±panarasa½, malagg±hoti gayhati.
110. As±rajjanamanottappamanutt±sanalakkhaºa½
p±papakkhandanarasa½, p±gabbhamiti gayhati.
111. Diµµhi da¼havipall±so, s± par±m±salakkhaº±;
tucch±bhinivesanaras±, micch±g±hoti gayhati.
112. “Ahasm²”ti maññam±no, so samunnatilakkhaºo;
ketusampaggaharaso, aha½k±roti gayhati.
113. Parasampatt²su iss±, akkham±k±ralakkhaº±;
cetovikucanaras±, vimukhattanti gayhati.
114. Pariggahesu macchera½, sannig³hanalakkhaºa½;
s±maññ±sahanarasa½, vevicchamiti gayhati.
115. Cetopahanana½ th²na½, ta½ sa½s²danalakkhaºa½;
uss±habhañjanarasa½, sa½khittattanti gayhati.
116. Vigh±to sahaj±t±na½, middha½ mohanalakkhaºa½;
sattisa½bhañjanarasa½, ±turattanti gayhati.
117. Uddhacca½ cittavikkhepo, av³pasamalakkhaºa½;
cetonavaµµh±narasa½, bhantattamiti gayhati.
118. Vippaµis±ro kukkuccamanusocanalakkhaºa½;
att±nusocanarasa½, pacch±t±poti gayhati.
119. Kaªkh±yan± vicikicch±, asanniµµh±nalakkhaº±;
anekag±hanaras±, appatiµµh±ti gayhati.
120. Icceva½ lakkhaº±d²hi, vibh±veyya vicakkhaºo;
tepaññ±sasabh±vesu, sabh±v±k±ralakkhaºa½.
121. Lakkhaºatthakusal± salakkhaºe,
lakkhaºatthaparamepi kevala½;
lakkhaºuggahasukh±ya vaººayu½,
lakkhaº±dimukhato salakkhaºa½.
122. Attha½ tamevamanugamma mayettha vutta-
matth±namatthanayanatthamanekadh±pi;
pattheyya mettha vacanatthanayehi ñ±ºa-
matthesu buddhavacanatthanayatthikehi.

Iti n±mar³paparicchede lakkhaºarasupaµµh±navibh±go n±ma

Dutiyo paricchedo.