Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± no-up±d±nassa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo (sa½khitta½). (1) …¾sevanapaccayena paccayo.

Kammapaccayo

30. No-up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– no-up±d±n± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– no-up±d±n± cetan± vip±k±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa dhammassa kammapaccayena paccayo– no-up±d±n± cetan± sampayuttak±na½ up±d±n±na½ kammapaccayena paccayo. (2)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo– no-up±d±n± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ up±d±n±nañca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (3)

Vip±kapaccay±di

31. No-up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko no-up±d±no eko khandho…pe… eka½.
No-up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo… t²ºi (ekoyeva kaba¼²k±ro ±h±ro)… indriyapaccayena paccayo… t²ºi (r³paj²vitindriya½ eka½yeva)… jh±napaccayena paccayo… t²ºi.
Up±d±no dhammo up±d±nassa dhammassa maggapaccayena paccayo– up±d±n±ni maggaªg±ni sampayuttak±na½ up±d±n±na½ maggapaccayena paccayo (imin± k±raºena nava pañh± k±tabb±)… sampayuttapaccayena paccayo… nava.

Vippayuttapaccayo

32. Up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– up±d±n± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±ta½– pacch±j±t± up±d±n± purej±tassa imassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)
No-up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (1)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– vatthu up±d±n±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (2)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– vatthu up±d±n±na½ sampayuttak±nañca khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (3)
33. Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± no-up±d±nassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– up±d±n± ca sampayuttak± ca khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– up±d±n± ca sampayuttak± ca khandh± purej±tassa imassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccayo

34. Up±d±no dhammo up±d±nassa dhammassa atthipaccayena paccayo– diµµhup±d±na½ k±mup±d±nassa atthipaccayena paccayo (cakka½). (1)
Up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– up±d±n± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– up±d±n± purej±tassa imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. (2)
Up±d±no dhammo up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo (sa½khitta½, paµiccasadisa½). (3)
35. No-up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½ (sa½khitta½, vitth±retabba½). (1)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½ (sahaj±tasadisa½). Purej±ta½ (purej±tasadisa½). (2)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½ (sa½khitta½, sahaj±tasadisa½ sahaj±ta½ vibhajitabba½, purej±tasadisa½ purej±ta½). (3)
36. Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± up±d±nassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½– diµµhup±d±nañca sampayuttak± ca khandh± k±mup±d±nassa atthipaccayena paccayo (cakka½). Sahaj±ta½– diµµhup±d±nañca vatthu ca k±mup±d±nassa atthipaccayena paccayo (cakka½). (1)
Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± no-up±d±nassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±to– no-up±d±no eko khandho ca up±d±n± ca tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandh± ca…pe…. Sahaj±t±– up±d±n± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo. Sahaj±t±– up±d±n± ca vatthu ca no-up±d±n±na½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– up±d±n± ca sampayuttak± ca khandh± purej±tassa imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– up±d±n± ca sampayuttak± ca khandh± kaba¼²k±ro ±h±ro ca imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– up±d±n± ca sampayuttak± ca khandh± r³paj²vitindriyañca kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. (2)
Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±to– no-up±d±no eko khandho ca diµµhup±d±nañca tiººanna½ khandh±na½ k±mup±d±nassa ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandh± ca…pe… (cakka½). Sahaj±ta½– diµµhup±d±nañca vatthu ca k±mup±d±nassa sampayuttak±nañca khandh±na½ atthipaccayena paccayo (cakka½). (3)

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

37. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Anuloma½.

2. Paccan²yuddh±ro

38. Up±d±no dhammo up±d±nassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)
Up±d±no dhammo up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
39. No-up±d±no dhammo no-up±d±nassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. (2)
No-up±d±no dhammo up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo (3)
40. Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± up±d±nassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± no-up±d±nassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)
Up±d±no ca no-up±d±no ca dhamm± up±d±nassa ca no-up±d±nassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

41. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sabbattha nava), no-avigate nava.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

42. Hetupaccay± na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava…pe… na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye nava (sabbattha nava), nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± nava, novigate nava.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

43. Nahetupaccay± ±rammaºe nava, adhipatiy± nava (anulomam±tik± k±tabb±)…pe… avigate nava.

Up±d±naduka½ niµµhita½.

70. Up±d±niyaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

44. Up±d±niya½ dhamma½ paµicca up±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±– up±d±niya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe… khandhe paµicca vatthu, vatthu½ paµicca khandh±, eka½ mah±bh³ta½…pe… (yath± lokiyaduka½, eva½ k±tabba½. Ninn±n±karaºa½).

Up±d±niyaduka½ niµµhita½.

71. Up±d±nasampayuttaduka½

1. Paµiccav±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

45. Up±d±nasampayutta½ dhamma½ paµicca up±d±nasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– up±d±nasampayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe…. (1)
Up±d±nasampayutta½ dhamma½ paµicca up±d±navippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– up±d±nasampayutte khandhe paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, diµµhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paµicca lobho cittasamuµµh±nañca r³pa½. (2)
Up±d±nasampayutta½ dhamma½ paµicca up±d±nasampayutto ca up±d±navippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– up±d±nasampayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… diµµhigatavippayuttalobhasahagata½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± lobho ca cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe…. (3)
46. Up±d±navippayutta½ dhamma½ paµicca up±d±navippayutto dhammo uppajjati hetupaccay± up±d±navippayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… diµµhigatavippayutta½ lobha½ paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½; paµisandhikkhaºe up±d±navippayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± kaµatt± ca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… khandhe paµicca vatthu, vatthu½ paµicca khandh±, eka½ mah±bh³ta½…pe…. (1)
Up±d±navippayutta½ dhamma½ paµicca up±d±nasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– diµµhigatavippayutta½ lobha½ paµicca sampayuttak± khandh±. (2)
Up±d±navippayutta½ dhamma½ paµicca up±d±nasampayutto ca up±d±navippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– diµµhigatavippayutta½ lobha½ paµicca sampayuttak± khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½. (3)