354. B±hiro dhammo b±hirassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– b±hir± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ indriyapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe b±hir± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ b±hir±nañca kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo r³paj²vitindriya½ b±hir±na½ kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. (1)
B±hiro dhammo ajjhattikassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– b±hir± indriy± cittassa indriyapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe b±hir± indriy± cittassa ajjhattik±nañca kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo, r³paj²vitindriya½ ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. (2)
B±hiro dhammo ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo– b±hir± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittassa ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ indriyapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe b±hir± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittassa ca ajjhattik±nañca b±hir±nañca kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo, r³paj²vitindriya½ ajjhattik±nañca b±hir±nañca kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. (3)
355. Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± ajjhattikassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– paµisandhikkhaºe ajjhattik± ca b±hir± ca indriy± ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññ±ºassa indriyapaccayena paccayo…pe… k±yindriyañca sukhindriya½ ca…pe… k±yindriyañca dukkhindriyañca k±yaviññ±ºassa indriyapaccayena paccayo. (1)
Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± b±hirassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– ajjhattik± ca b±hir± ca indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ indriyapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe ajjhattik± ca b±hir± ca indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ b±hir±nañca kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½ indriyapaccayena paccayo…pe… k±yindriyañca sukhindriyañca…pe… k±yindriyañca dukkhindriyañca k±yaviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½ indriyapaccayena paccayo. (2)
Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo– paµisandhikkhaºe ajjhattik± ca b±hir± ca indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ ajjhattik±nañca b±hir±nañca kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo, cakkhundriyañca upekkhindriyañca cakkhuviññ±ºassa sampayuttak±nañca khandh±na½ indriyapaccayena paccayo… k±yindriyañca…pe…. (3)

Jh±napaccay±di

356. B±hiro dhammo b±hirassa dhammassa jh±napaccayena paccayo… t²ºi… maggapaccayena paccayo… t²ºi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

357. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±ta½– paµisandhikkhaºe citta½ ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ajjhattik± khandh± purej±tassa imassa ajjhattikassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)
Ajjhattiko dhammo b±hirassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– ajjhattik± khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ajjhattik± khandh± purej±tassa imassa b±hirassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)
Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– paµisandhikkhaºe ajjhattik± khandh± ajjhattik±nañca b±hir±nañca kaµatt±r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa sampayuttak±nañca khandh±na½…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa sampayuttak±na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ajjhattik± khandh± purej±tassa imassa ajjhattikassa ca b±hirassa ca k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (3)
358. B±hiro dhammo b±hirassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– b±hir± khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe… khandh± vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– vatthu b±hir±na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– b±hir± khandh± purej±tassa imassa b±hirassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)
B±hiro dhammo ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– paµisandhikkhaºe b±hir± khandh± ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– b±hir± khandh± purej±tassa imassa ajjhattikassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)
B±hiro dhammo ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (3)
359. Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– paµisandhikkhaºe ajjhattik± ca b±hir± ca khandh± ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±ta½– pacch±j±t±…pe… (sa½khitta½). (1)
Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± b±hirassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (2)
Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– paµisandhikkhaºe ajjhattik± ca b±hir± ca khandh±…pe… (sa½khitta½). (3)

Atthipaccay±di

360. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– paµisandhikkhaºe citta½ ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkhu½…pe… k±ya½ aniccato…pe… (purej±tasadisa½, ninn±n±karaºa½). Pacch±j±ta½ (pacch±j±tasadisa½ k±tabba½). (1)
Ajjhattiko dhammo b±hirassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±ta½– sahaj±t± ajjhattik± khandh± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ atthipaccayena paccayo (sa½khitta½). (2)
(Idha atthi sabbaµµh±ne sahaj±ta½ paccayav±rasadisa½. Purej±ta½ purej±tasadisa½. Pacch±j±ta½ pacch±j±tasadisa½ k±tabba½, ninn±n±karaºa½).
Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (3)
361. B±hiro dhammo b±hirassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½ (sabba½ vitth±retabba½). (1)
B±hiro dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½ (sa½khitta½). (2)
B±hiro dhammo ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½ (sa½khitta½). (3)
362. Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±t±– cakkhuviññ±ºasahagat± khandh± ca cakkh±yatanañca cakkhuviññ±ºasahagat± khandh± ca cakkh±yatanañca cakkhuviññ±ºassa atthipaccayena paccayo…pe… k±yaviññ±ºasahagat± khandh± ca…pe… paµisandhikkhaºe ajjhattik± ca b±hir± ca khandh± ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatanañca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo…pe… k±y±yatanañca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo; r³p±yatanañca cakkh±yatanañca cakkhuviññ±ºassa…pe… phoµµhabb±yatanañca k±y±yatanañca k±yaviññ±ºassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ajjhattik± ca b±hir± ca khandh± purej±tassa imassa ajjhattikassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ajjhattik± ca b±hir± ca khandh± kaba¼²k±ro ±h±ro ca imassa ajjhattikassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ajjhattik± ca b±hir± ca khandh± r³paj²vitindriyañca ajjhattik±na½ kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. (1)
Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± b±hirassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±to cakkhuviññ±ºasahagato eko khandho ca cakkh±yatanañca cakkhuviññ±ºañca dvinna½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo…pe… (sahaj±tapaccayav±rasadisa½ ninn±n±karaºa½, paµhamagamanasadisa½yeva. Sabbe pad± paµhamaghaµan±nayena vibhajitabb±). (2)
Ajjhattiko ca b±hiro ca dhamm± ajjhattikassa ca b±hirassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½ indriya½. Sahaj±to– cakkhuviññ±ºasahagato eko khandho ca cakkh±yatanañca dvinna½ khandh±na½ cakkhuviññ±ºassa ca atthipaccayena paccayo (sa½khitta½. Sabbe pad± vibhajitabb± paµhamaghaµan±nayena). (3)
Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

363. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe pañca, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te nava, pacch±j±te nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte pañca, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Anuloma½.

Paccan²yuddh±ro

364. Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (1)
Ajjhattiko dhammo b±hirassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)