Purej±tapaccayo

261. Nocittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa purej±tapaccayena paccayo– ±rammaºapurej±ta½, vatthupurej±ta½… t²ºi (nocittasahabh³ m³la½yeva labbhati, cittasamuµµh±nadukasadis±. T²ºipi ninn±n±karaºa½).

Pacch±j±t±sevanapaccay±

262. Cittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo– pacch±j±t± cittasahabh³ khandh± purej±tassa imassa nocittasahabhussa k±yassa pacch±j±tapaccayena paccayo. (1)
Nocittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo…pe…. (1)
Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± nocittasahabhussa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo (sa½khitta½)… ±sevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

263. Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– cittasahabh³ cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– cittasahabh³ cetan± vip±k±na½ cittasahabh³na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
Cittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik± Sahaj±t±– cittasahabh³ cetan± cittassa nocittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– cittasahabh³ cetan± vip±kassa cittassa kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (2)
Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– cittasahabh³ cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittassa ca cittasahabh³nañca nocittasahabh³nañca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– cittasahabh³ cetan± vip±k±na½ khandh±na½ cittassa kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (3)

Vip±kapaccay±di

264. Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa vip±kapaccayena paccayo (cittasamuµµh±nadukasadisa½)… ±h±rapaccayena paccayo… nava (cittasamuµµh±nadukasadis±. Imampi eka½ kaba¼²k±ra-±h±rasadisa½). Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa indriyapaccayena paccayo… nava (cittasamuµµh±nadukasadisa½, ninn±n±karaºa½)… jh±napaccayena paccayo… t²ºi… maggapaccayena paccayo… t²ºi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

265. Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. Sahaj±t±– cittasahabh³ khandh± cittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (1)
Cittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– cittasahabh³ khandh± nocittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. Pacch±j±t±– cittasahabh³ khandh± purej±tassa imassa nocittasahabhussa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)
Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo Sahaj±t±– cittasahabh³ khandh± cittasahabh³nañca nocittasahabh³nañca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (3)
266. Nocittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±ta½– citta½ nocittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe citta½ kaµatt±r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; citta½ vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa vippayuttapaccayena paccayo…pe… k±y±yatana½…pe… vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±ta½– citta½ purej±tassa imassa nocittasahabhussa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)
Nocittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½– citta½ cittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo…pe… k±y±yatana½…pe… vatthu cittasahabh³na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (2)
Nocittasahabh³ dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½– citta½ cittasahabh³nañca nocittasahabh³nañca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. Vatthupurej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa sampayuttak±nañca r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo…pe… k±y±yatana½…pe… vatthu cittassa sampayuttak±nañca khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (3)
267. Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± cittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo. Sahaj±t±– cittasahabh³ khandh± ca cittañca cittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (1)
Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± nocittasahabhussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– cittasahabh³ khandh± ca cittañca nocittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe …pe…. Pacch±j±t±– cittasahabh³ khandh± ca cittañca purej±tassa imassa nocittasahabhussa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)
Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– cittasahabh³ khandh± ca cittañca cittasahabh³nañca nocittasahabh³nañca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (3)

Atthipaccayo

268. Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo– cittasahabh³ eko khandho…pe… (paµiccasadisa½). (1)
Cittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (2)
Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– cittasahabh³ eko khandho…pe… (paµiccasadisa½). (3)
Nocittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½ (sa½khitta½). (1)
Nocittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½ (sa½khitta½. (2)
Nocittasahabh³ dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½ (sa½khitta½). (3)
269. Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± cittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±to– cakkhuviññ±ºasahagato eko khandho ca cakkh±yatanañca cakkhuviññ±ºañca dvinna½ khandh±na½…pe… dve khandh± ca…pe… (sabba½ paµisandhiya½ k±tabba½, sahaj±ta½ purej±tampi). (1)
Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± nocittasahabhussa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±t±– cakkhuviññ±ºasahagat± khandh± cakkh±yatanañca cakkhuviññ±ºassa atthipaccayena paccayo…pe… k±yaviññ±ºasahagat±…pe… cittasahabh³ khandh± ca cittañca nocittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo. Sahaj±t±– cittasahabh³ khandh± ca vatthu ca cittassa atthipaccayena paccayo. Sahaj±t±– cittasahabh³ khandh± ca mah±bh³t± ca nocittasahabh³na½ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo (paµisandhikkhaºe t²ºipi k±tabb±). Pacch±j±t±– cittasahabh³ khandh± ca cittañca purej±tassa imassa nocittasahabhussa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– cittasahabh³ khandh± ca kaba¼²k±ro ±h±ro ca imassa nocittasahabhussa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– cittasahabh³ khandh± ca r³paj²vitindriyañca kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. (2)
Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±to– cakkhuviññ±ºasahagato eko khandho ca cakkh±yatana½ ca…pe… (paccayav±rasadisa½). (3)

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

270. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte pañca, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Anuloma½.

Paccan²yuddh±ro

271. Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)
Cittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
Cittasahabh³ dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
272. Nocittasahabh³ dhammo nocittasahabhussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)
Nocittasahabh³ dhammo cittasahabhussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. (2)
Nocittasahabh³ dhammo cittasahabhussa ca nocittasahabhussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. (3)
273. Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± cittasahabhussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± nocittasahabhussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)