Pacch±j±t±sevanapaccay±

79. Citto dhammo nocittassa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo (sa½khitta½). (1)
Nocitto dhammo nocittassa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo (sa½khitta½). (1)
Citto ca nocitto ca dhamm± nocittassa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo (sa½khitta½). (1)
Citto dhammo cittassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo… nava.

Kammapaccayo

80. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– nocitt± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– nocitt± cetan± vip±k±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
Nocitto dhammo cittassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– nocitt± cetan± cittassa kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– nocitt± cetan± vip±kassa cittassa kammapaccayena paccayo. (2)
Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik± Sahaj±t±– nocitt± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittassa ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– nocitt± cetan± vip±k±na½ khandh±na½ cittassa ca kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (3)

Vip±kapaccay±di

81. Citto dhammo nocittassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo… pañca… ±h±rapaccayena paccayo… pañca… indriyapaccayena paccayo… pañca. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa jh±napaccayena paccayo… t²ºi… maggapaccayena paccayo… t²ºi… sampayuttapaccayena paccayo… pañca.

Vippayuttapaccayo

82. Citto dhammo nocittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (1)
Nocitto dhammo nocittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– nocitt± khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe nocitt± khandh± kaµatt±r³p±na½…pe… nocitt± khandh± vatthussa vippayuttapaccayena paccayo; vatthu khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½…pe… vatthu nocitt±na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– nocitt± khandh± purej±tassa imassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)
Nocitto dhammo cittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½– paµisandhikkhaºe vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo. (2)
Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½– paµisandhikkhaºe vatthu cittassa sampayuttak±nañca khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa sampayuttak±nañca khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa sampayuttak±nañca khandh±na½…pe… vatthu cittassa ca sampayuttak±nañca khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (3)
Citto ca nocitto ca dhamm± nocittassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (1)

Atthipaccayo

83. Citto dhammo nocittassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½ (sa½khitta½). (1)
Nocitto dhammo nocittassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½ (sa½khitta½). (1)
Nocitto dhammo cittassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±t±– nocitt± khandh± cittassa atthipaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe… paµisandhikkhaºe vatthu cittassa atthipaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkhu½…pe… vatthu½ aniccato…pe… (purej±tasadisa½, sa½khitta½). (2)
Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±to– nocitto eko khandho dvinna½ khandh±na½ cittassa ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ atthipaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe nocitto eko khandho…pe… paµisandhikkhaºe vatthu cittassa sampayuttak±nañca khandh±na½ atthipaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkhu½…pe… vatthu½…pe… (purej±tasadisa½, sa½khitta½). (3)
84. Citto ca nocitto ca dhamm± nocittassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±to– nocitto eko khandho ca cittañca dvinna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ atthipaccayena paccayo; dve khandh± ca…pe…. Sahaj±ta½– cittañca vatthuñca nocitt±na½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo (paµisandhikkhaºepi dve). Sahaj±ta½– cittañca sampayuttak± ca khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo. Sahaj±ta½– cittañca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo (paµisandhikkhaºepi dve). Pacch±j±ta½– cittañca sampayuttak± ca khandh± purej±tassa imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±ta½– cittañca sampayuttak± ca khandh± kaba¼²k±ro ±h±ro ca imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±ta½– cittañca sampayuttak± ca khandh± r³paj²vitindriyañca kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. (1)

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

85. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te pañca, aññamaññe pañca, nissaye pañca, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane nava kamme t²ºi, vip±ke pañca, ±h±re pañca, indriye pañca, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte pañca, vippayutte pañca, atthiy± pañca, natthiy± nava, vigate nava, avigate pañca.

Paccan²yuddh±ro

86. Citto dhammo cittassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Citto dhammo nocittassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)
Citto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
87. Nocitto dhammo nocittassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)
Nocitto dhammo cittassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
Nocitto dhammo cittassa ca nocittassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
88. Citto ca nocitto ca dhamm± cittassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Citto ca nocitto ca dhamm± nocittassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)
Citto ca nocitto ca dhamm± cittassa ca nocittassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

89. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sabbattha nava), no-avigate nava.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

90. Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi…pe… nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye t²ºi (sabbattha t²ºi), namagge t²ºi, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

91. Nahetupaccay± ±rammaºe nava, adhipatiy± nava (anulomam±tik± k±tabb±).

Cittaduka½ niµµhita½.

57. Cetasikaduka½

1. Paµiccav±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

92. Cetasika½ dhamma½ paµicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±– cetasika½ eka½ khandha½ paµicca dve khandh±, dve khandhe paµicca eko khandho; paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Cetasika½ dhamma½ paµicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±– cetasike khandhe paµicca cittañca cittasamuµµh±nañca r³pa½; paµisandhikkhaºe cetasike khandhe paµicca cittañca kaµatt± ca r³pa½. (2)
Cetasika½ dhamma½ paµicca cetasiko ca acetasiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– cetasika½ eka½ khandha½ paµicca dve khandh± cittañca cittasamuµµh±nañca r³pa½, dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (3)
93. Acetasika½ dhamma½ paµicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±– citta½ paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½; paµisandhikkhaºe citta½ paµicca kaµatt±r³pa½, citta½ paµicca vatthu, vatthu½ paµicca citta½, eka½ mah±bh³ta½…pe… mah±bh³te paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½ kaµatt±r³pa½ up±d±r³pa½. (1)
Acetasika½ dhamma½ paµicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±– citta½ paµicca sampayuttak± khandh±; paµisandhikkhaºe citta½…pe… paµisandhikkhaºe vatthu½ paµicca cetasik± khandh±. (2)
Acetasika½ dhamma½ paµicca cetasiko ca acetasiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– citta½ paµicca sampayuttak± khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½; paµisandhikkhaºe citta½…pe… paµisandhikkhaºe vatthu½ paµicca cittañca sampayuttak± ca khandh±. (3)
94. Cetasikañca acetasikañca dhamma½ paµicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±– cetasika½ eka½ khandhañca cittañca paµicca dve khandh±, dve khandhe ca…pe… paµisandhikkhaºe cetasika½ eka½ khandhañca cittañca paµicca dve khandh±, dve khandhe ca…pe… paµisandhikkhaºe cetasika½ eka½ khandhañca vatthuñca paµicca dve khandh±, dve khandhe ca…pe…. (1)
Cetasikañca acetasikañca dhamma½ paµicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±– cetasike khandhe ca cittañca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, cetasike khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½; paµisandhikkhaºe cetasike khandhe ca cittañca paµicca kaµatt±r³pa½, paµisandhikkhaºe cetasike khandhe ca mah±bh³te ca paµicca kaµatt±r³pa½, paµisandhikkhaºe cetasike khandhe ca vatthuñca paµicca citta½. (2)