Gantho ca nogantho ca dhamm± noganthassa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±to– nogantho eko khandho ca gantho ca tiŗŗanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nańca r³p±na½ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandh± ca…pe…. Sahaj±t±– ganth± ca vatthu ca noganth±na½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo. Sahaj±t±– ganth± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±nańca r³p±na½ atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ganth± ca sampayuttak± ca khandh± purej±tassa imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ganth± ca kaba¼²k±ro ±h±ro ca imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ganth± ca r³paj²vitindriyańca kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. (2)
Gantho ca nogantho ca dhamm± ganthassa ca noganthassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±to– nogantho eko khandho ca s²labbatapar±m±so k±yagantho ca tiŗŗanna½ khandh±na½ abhijjh±k±yaganthassa ca cittasamuµµh±n±nańca r³p±na½ atthipaccayena paccayo…pe…. Sahaj±to– s²labbatapar±m±so k±yagantho ca vatthu ca abhijjh±k±yaganthassa ca sampayuttak±nańca khandh±na½ atthipaccayena paccayo (cakka½). (3)

1. Paccay±nuloma½

2. SaŖkhy±v±ro

Suddha½

37. Hetuy± nava, ±rammaŗe nava (sabbattha nava), upanissaye nava, purej±te t²ŗi, pacch±j±te t²ŗi, ±sevane nava, kamme t²ŗi, vip±ke eka½, ±h±re t²ŗi, indriye t²ŗi, jh±ne t²ŗi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pańca, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Anuloma½.

Paccan²yuddh±ro

38. Gantho dhammo ganthassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Gantho dhammo noganthassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)
Gantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
39. Nogantho dhammo noganthassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)
Nogantho dhammo ganthassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. (2)
Nogantho dhammo ganthassa ca noganthassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. (3)
40. Gantho ca nogantho ca dhamm± ganthassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Gantho ca nogantho ca dhamm± noganthassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo. (2)
Gantho ca nogantho ca dhamm± ganthassa ca noganthassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccan²ya½

2. SaŖkhy±v±ro

41. Nahetuy± nava, na-±rammaŗe nava (sabbattha nava), no-avigate nava.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

42. Hetupaccay± na-±rammaŗe nava…pe… nasamanantare nava na-ańńamańńe t²ŗi, na-upanissaye nava (sabbattha nava), namagge nava, nasampayutte t²ŗi, navippayutte nava, nonatthiy± nava, novigate nava.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

43. Nahetupaccay± ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava (anulomapad±ni paripuŗŗ±ni k±tabb±ni), avigate nava.

Ganthaduka½ niµµhita½.

27. Ganthaniyaduka½

1-7. V±rasattaka½

44. Ganthaniya½ dhamma½ paµicca ganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccay±– ganthaniya½ eka½ khandha½ (sa½khitta½).
(Yath± c³¼antaraduke lokiyaduka½ eva½ vibhajitabba½ ninn±n±karaŗa½.)

Ganthaniyaduka½ niµµhita½.

28. Ganthasampayuttaduka½

1. Paµiccav±ro

1. Paccay±nuloma½

1. VibhaŖgav±ro

Hetupaccayo

45. Ganthasampayutta½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– ganthasampayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe…. (1)
Ganthasampayutta½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– ganthasampayutte khandhe paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, diµµhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paµicca lobho cittasamuµµh±nańca r³pa½, domanassasahagate khandhe paµicca paµigha½ cittasamuµµh±nańca r³pa½. (2)
Ganthasampayutta½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– ganthasampayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… diµµhigatavippayuttalobhasahagata½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± lobho ca cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagata½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± paµighańca cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe…pe…. (3)
46. Ganthavippayutta½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– ganthavippayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… diµµhigatavippayutta½ lobha½ paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, paµigha½ paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½; paµisandhikkhaŗe…pe… khandhe paµicca (sa½khitta½). (1)
Ganthavippayutta½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– diµµhigatavippayutta½ lobha½ paµicca sampayuttak± khandh±, paµigha½ paµicca sampayuttak± khandh±. (2)
Ganthavippayutta½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– diµµhigatavippayutta½ lobha½ paµicca sampayuttak± khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½, paµigha½ paµicca sampayuttak± khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½. (3)
47. Ganthasampayuttańca ganthavippayuttańca dhamma½ paµicca ganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– diµµhigatavippayuttalobhasahagata½ eka½ khandhańca lobhańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagata½ eka½ khandhańca paµighańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe…. (1)
Ganthasampayuttańca ganthavippayuttańca dhamma½ paµicca ganthavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±– ganthasampayutte khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, diµµhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhańca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, domanassasahagate khandhe ca paµighańca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. (2)
Ganthasampayuttańca ganthavippayuttańca dhamma½ paµicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– diµµhigatavippayuttalobhasahagata½ eka½ khandhańca lobhańca paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagata½ eka½ khandhańca paµighańca paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe…pe…. (3)

¾rammaŗapaccayo

48. Ganthasampayutta½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– ganthasampayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe…. (1)
Ganthasampayutta½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– diµµhigatavippayuttalobhasahagate khandhe paµicca lobho, domanassasahagate khandhe paµicca paµigha½. (2)
Ganthasampayutta½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto ca ganthavippayutto ca dhamm± uppajjanti ±rammaŗapaccay± diµµhigatavippayuttalobhasahagata½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± lobho ca…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagata½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± paµighańca…pe… dve khandhe…pe…. (3)
49. Ganthavippayutta½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– ganthavippayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaŗe…pe… vatthu½ paµicca khandh±. (1)
Ganthavippayutta½ dhamma½ paµicca ganthasampayutto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– diµµhigatavippayutta½ lobha½ paµicca sampayuttak± khandh±, paµigha½ paµicca sampayuttak± khandh±. (2)
Ganthasampayuttańca ganthavippayuttańca dhamma½ paµicca ganthasampayutto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– diµµhigatavippayuttalobhasahagata½ eka½ khandhańca lobhańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe… domanassasahagata½ eka½ khandhańca paµighańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe… (sa½khitta½). (1)

1. Paccay±nuloma½

2. SaŖkhy±v±ro

Suddha½

50. Hetuy± nava, ±rammaŗe cha, adhipatiy± nava, anantare cha, samanantare cha, sahaj±te nava, ańńamańńe cha, nissaye nava, upanissaye cha, purej±te cha, ±sevane cha, kamme nava, vip±ke eka½, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte cha, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± cha, vigate cha, avigate nava.

Anuloma½.

2. Paccayapaccan²ya½

1. VibhaŖgav±ro

Nahetupaccayo

51. Ganthavippayutta½ dhamma½ paµicca ganthavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccay±– ahetuka½ ganthavippayutta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaµisandhikkhaŗe…pe… (y±va asańńasatt±) vicikicch±sahagate uddhaccasahagate khandhe paµicca vicikicch±sahagato uddhaccasahagato moho (sa½khitta½). (1)

2. Paccayapaccan²ya½

2. SaŖkhy±v±ro

Suddha½

52. Nahetuy± eka½, na-±rammaŗe t²ŗi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ŗi, nasamanantare t²ŗi, na-ańńamańńe t²ŗi, na-upanissaye t²ŗi, napurej±te satta (napurej±te vibhajantena ar³pa½ paµhama½ k±tabba½ r³pa½ yattha labbhati pacch± k±tabba½, paµighańca ar³pe natthi), napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme catt±ri, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ŗi, navippayutte cha, nonatthiy± t²ŗi, novigate t²ŗi.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

53. Hetupaccay± na-±rammaŗe t²ŗi, na-adhipatiy± nava (eva½ gaŗetabba½, sa½khitta½), novigate t²ŗi.