3. ¾savagocchaka½

14. ¾savaduka½

1. Paµiccav±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

1. ¾sava½ dhamma½ paµicca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– k±m±sava½ paµicca diµµh±savo avijj±savo, diµµh±sava½ paµicca k±m±savo avijj±savo, avijj±sava½ paµicca k±m±savo diµµh±savo, bhav±sava½ paµicca avijj±savo, diµµh±sava½ paµicca avijj±savo (ekekampi cakka½ k±tabba½). (1)
¾sava½ dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– ±sava½ paµicca ±savasampayuttak± khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½. (2)
¾sava½ dhamma½ paµicca ±savo ca no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– k±m±sava½ paµicca diµµh±savo avijj±savo sampayuttak± ca khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½ (cakka½). (3)
2. No-±sava½ dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±na½ r³pa½…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe… khandhe paµicca vatthu, vatthu½ paµicca khandh±, eka½ mah±bh³ta½…pe… mah±bh³te paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½ kaµatt±r³pa½ up±d±r³pa½. (1)
No-±sava½ dhamma½ paµicca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– no-±save khandhe paµicca ±sav±. (2)
No-±sava½ dhamma½ paµicca ±savo ca no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± ±sav± ca cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe…. (3)
3. ¾savañca no-±savañca dhamma½ paµicca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– k±m±savañca sampayuttake ca khandhe paµicca diµµh±savo avijj±savo (cakka½ bandhitabba½). (1)
¾savañca no-±savañca dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandhañca ±save ca paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe…. (2)
¾savañca no-±savañca dhamma½ paµicca ±savo ca no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandhañca k±m±savañca paµicca tayo khandh± diµµh±savo avijj±savo cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe ca…pe… (cakka½. Sa½khitta½). (3)

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

4. Hetuy± nava, ±rammaºe nava (sabbattha nava), vip±ke eka½, ±h±re nava…pe… avigate nava.

Anuloma½.

2. Paccayapaccan²ya½

1. Vibhaªgav±ro

Nahetupaccayo

5. No-±sava½ dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati nahetupaccay±– ahetuka½ no-±sava½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaµisandhikkhaºe…pe… khandhe paµicca vatthu, vatthu½ paµicca khandh±, eka½ mah±bh³ta½…pe… (y±va asaññasatt±). (1)
No-±sava½ dhamma½ paµicca ±savo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±sahagate uddhaccasahagate khandhe paµicca vicikicch±sahagato uddhaccasahagato moho. (2)

Na-±rammaºapaccayo

6. ¾sava½ dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±– ±save paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. (1)
No-±sava½ dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±– no-±save khandhe paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½; paµisandhikkhaºe…pe… khandhe paµicca vatthu, eka½ mah±bh³ta½…pe… (y±va asaññasatt±) (1)
¾savañca no-±savañca dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±– ±save ca sampayuttake ca khandhe paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½ (sa½khitta½). (1)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

7. Nahetuy± dve, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

8. Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.

Anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

Nahetuduka½

9. Nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve…pe… vip±ke eka½…pe… magge eka½…pe… avigate dve.

Paccan²y±nuloma½.

2. Sahaj±tav±ro

(Sahaj±tav±ro paµiccav±rasadiso.)

3. Paccayav±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

10. ¾sava½ dhamma½ paccay± ±savo dhammo uppajjati hetupaccay± (±savam³laka½ t²ºi, paµiccasadis±).
No-±sava½ dhamma½ paccay± no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe… khandhe paccay± vatthu, vatthu½ paccay± khandh±, mah±bh³te paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½ kaµatt±r³pa½ up±d±r³pa½, vatthu½ paccay± no-±sav± khandh±. (1)
No-±sava½ dhamma½ paccay± ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– no-±save khandhe paccay± ±sav±, vatthu½ paccay± ±sav±. (2)
No-±sava½ dhamma½ paccay± ±savo ca no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh± ±sav± ca cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… vatthu½ paccay± ±sav± sampayuttak± ca khandh±. (3)
11. ¾savañca no-±savañca dhamma½ paccay± ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– k±m±savañca sampayuttake ca khandhe paccay± diµµh±savo avijj±savo (cakka½). K±m±savañca vatthuñca paccay± diµµh±savo avijj±savo (cakka½). (1)
¾savañca no-±savañca dhamma½ paccay± no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandhañca ±save ca paccay± tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… ±savañca vatthuñca paccay± no-±sav± khandh±. (2)
¾savañca no-±savañca dhamma½ paccay± ±savo ca no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– no-±sava½ eka½ khandhañca k±m±savañca paccay± tayo khandh± diµµh±savo avijj±savo cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… (cakka½). K±m±savañca vatthuñca paccay± diµµh±savo avijj±savo sampayuttak± ca khandh± (cakka½. Sa½khitta½). (3)

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

12. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… vip±ke eka½…pe… avigate nava.

Anuloma½.

2. Paccayapaccan²ya½

1. Vibhaªgav±ro

Nahetupaccayo

13. No-±sava½ dhamma½ paccay± no-±savo dhammo uppajjati nahetupaccay±– ahetuka½ no-±sava½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaµisandhikkhaºe…pe… (y±va asaññasatt±) cakkh±yatana½ paccay± cakkhuviññ±ºa½…pe… k±y±yatana½ paccay± k±yaviññ±ºa½… vatthu½ paccay± ahetuk± no-±sav± khandh±. (1)
No-±sava½ dhamma½ paccay± ±savo dhammo uppajjati nahetupaccay±– vicikicch±sahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccay± vicikicch±sahagato uddhaccasahagato moho. (2)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

14. Nahetuy± dve, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava…pe… nakamme t²ºi…pe… navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (eva½ sabbe gaºan± gaºetabb±).

4. Nissayav±ro

(Nissayav±ro paccayav±rasadiso.)

5. Sa½saµµhav±ro

1-4. Paccay±nulom±di

15. ¾sava½ dhamma½ sa½saµµho ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±– k±m±sava½ sa½saµµho diµµh±savo avijj±savo (cakka½. Sa½khitta½).
Hetuy± nava, ±rammaºe nava (sabbattha nava), vip±ke eka½…pe… avigate nava.
Nahetuy± dve, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte nava.

6. Sampayuttav±ro

(Gaºan±pi sampayuttav±ropi sa½saµµhav±rasadiso.)

7. Pañh±v±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

16. ¾savo dhammo ±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo– k±m±savo diµµh±savassa avijj±savassa hetupaccayena paccayo; bhav±savo avijj±savassa hetupaccayena paccayo (cakka½). (1)
¾savo dhammo no-±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo– ±sav± het³ sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ hetupaccayena paccayo. (2)
¾savo dhammo ±savassa ca no-±savassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo– k±m±savo diµµh±savassa avijj±savassa sampayuttak±nañca khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ hetupaccayena paccayo (3)
17. No-±savo dhammo no-±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo– no-±sav± het³ sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ hetupaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
No-±savo dhammo ±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo– no-±sav± het³ sampayuttak±na½ ±sav±na½ hetupaccayena paccayo. (2)
No-±savo dhammo ±savassa ca no-±savassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo– no-±sav± het³ sampayuttak±na½ khandh±na½ ±sav±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ hetupaccayena paccayo. (3)
¾savo ca no-±savo ca dhamm± no-±savassa dhammassa hetupaccayena paccayo– ±sav± ca no-±sav± ca het³ sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ hetupaccayena paccayo. (1)

¾rammaºapaccayo

18. ¾savo dhammo ±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– ±save ±rabbha ±sav± uppajjanti. (1)
¾savo dhammo no-±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– ±save ±rabbha no-±sav± khandh± uppajjanti. (2)
¾savo dhammo ±savassa ca no-±savassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– ±save ±rabbha ±sav± ca sampayuttak± ca khandh± uppajjanti. (3)
19. No-±savo dhammo no-±savassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– d±na½…pe… s²la½…pe… uposathakamma½…pe… pubbe…pe… jh±n±…pe… ariy± magg± vuµµhahitv± magga½ paccavekkhanti, phala½ paccavekkhanti, nibb±na½ paccavekkhanti; nibb±na½ gotrabhussa, vod±nassa, maggassa, phalassa, ±vajjan±ya ±rammaºapaccayena paccayo; ariy± no-±save pah²ne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe samud±ciººe kilese j±nanti, cakkhu½…pe… vatthu½ no-±save khandhe aniccato…pe… domanassa½ uppajjati; dibbena cakkhun± r³pa½ passati, dibb±ya sotadh±tuy± sadda½ suº±ti, cetopariyañ±ºena no-±savacittasamaªgissa citta½ j±n±ti, ±k±s±nañc±yatana½ viññ±ºañc±yatanassa…pe… ±kiñcaññ±yatana½ nevasaññ±n±saññ±yatanassa…pe… r³p±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… phoµµhabb±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… no-±sav± khandh± iddhividhañ±ºassa, cetopariyañ±ºassa, pubbeniv±s±nussatiñ±ºassa, yath±kamm³pagañ±ºassa, an±gata½sañ±ºassa, ±vajjan±ya ±rammaºapaccayena paccayo. (1)