Ar³p² dhammo r³pissa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– ar³p² cetan± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– ar³p² cetan± kaµatt±r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (2)
Ar³p² dhammo r³pissa ca ar³pissa ca dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– ar³p² cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– ar³p² cetan± vip±k±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (3)

Vip±k±h±rapaccay±

121. Ar³p² dhammo ar³pissa dhammassa vip±kapaccayena paccayo… t²ºi.
R³p² dhammo r³pissa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo– kaba¼²k±ro ±h±ro imassa k±yassa ±h±rapaccayena paccayo. (1)
Ar³p² dhammo ar³pissa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo… t²ºi.

Indriyapaccayo

122. R³p² dhammo r³pissa dhammassa indriyapaccayena paccayo– r³paj²vitindriya½ kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. (1)
R³p² dhammo ar³pissa dhammassa indriyapaccayena paccayo– cakkhundriya½…pe… k±yindriya½ k±yaviññ±ºassa indriyapaccayena paccayo. (2)
Ar³p² dhammo ar³pissa dhammassa indriyapaccayena paccayo… t²ºi.
R³p² ca ar³p² ca dhamm± ar³pissa dhammassa indriyapaccayena paccayo– cakkhundriyañca cakkhuviññ±ºañca cakkhuviññ±ºasahagat±na½ khandh±na½ indriyapaccayena paccayo…pe… k±yindriyañca…pe….

Jh±napaccay±di

123. Ar³p² dhammo ar³pissa dhammassa jh±napaccayena paccayo… t²ºi… maggapaccayena paccayo… t²ºi… sampayuttapaccayena paccayo… eka½.

Vippayuttapaccayo

124. R³p² dhammo ar³pissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½– paµisandhikkhaºe vatthu ar³p²na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… vatthu ar³p²na½ khandh±na½ vippayuttapaccayena paccayo. (1)
Ar³p² dhammo r³pissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– ar³pino khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe ar³pino khandh± kaµatt±r³p±na½ vippayuttapaccayena paccayo; ar³pino khandh± vatthussa vippayuttapaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ar³pino khandh± purej±tassa imassa k±yassa vippayuttapaccayena paccayo. (1)

Atthipaccay±di

125. R³p² dhammo r³pissa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±ta½– eka½ mah±bh³ta½…pe… (y±va asaññasatt±), kaba¼²k±ro ±h±ro imassa k±yassa atthipaccayena paccayo; r³paj²vitindriya½ kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. (1)
R³p² dhammo ar³pissa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±ta½– paµisandhikkhaºe vatthu ar³p²na½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo. Purej±ta½– cakkhu½…pe… kaba¼²k±ra½ ±h±ra½ aniccato…pe… domanassa½ uppajjati; dibbena cakkhun± r³pa½ passati, dibb±ya sotadh±tuy± sadda½ suº±ti. R³p±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… phoµµhabb±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa …pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… vatthu ar³p²na½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo. (2)
126. Ar³p² dhammo ar³pissa dhammassa atthipaccayena paccayo– ar³p² eko khandho tiººanna½ khandh±na½…pe… dve khandh±…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Ar³p² dhammo r³pissa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½. Sahaj±t±– ar³pino khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe… pacch±j±t±– ar³pino khandh± purej±tassa imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. (2)
Ar³p² dhammo r³pissa ca ar³pissa ca dhammassa atthipaccayena paccayo– ar³p² eko khandho tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (3)
127. R³p² ca ar³p² ca dhamm± r³pissa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. Sahaj±t±– ar³p² khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ atthipaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. Pacch±j±t±– ar³pino khandh± ca kaba¼²k±ro ±h±ro ca imassa k±yassa atthipaccayena paccayo. Pacch±j±t±– ar³pino khandh± ca r³paj²vitindriyañca kaµatt±r³p±na½ atthipaccayena paccayo. (1)
R³p² ca ar³p² ca dhamm± ar³pissa dhammassa atthipaccayena paccayo– sahaj±ta½, purej±ta½. Sahaj±to– cakkhuviññ±ºasahagato eko khandho ca cakkh±yatanañca tiººanna½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandh± ca…pe… k±yaviññ±ºasahagato…pe… ar³p² eko khandho ca vatthu ca tiººanna½ khandh±na½ atthipaccayena paccayo…pe… dve khandh± ca…pe… paµisandhikkhaºe ar³p² eko khandho ca vatthu ca tiººanna½ khandh±na½…pe… dve khandh± ca…pe…. (2)
Natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

128. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe dve, adhipatiy± catt±ri, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purej±te eka½, pacch±j±te eka½ ±sevane eka½, kamme t²ºi, vip±ke t²ºi, ±h±re catt±ri, indriye cha, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte eka½, vippayutte dve, atthiy± satta, natthiy± eka½ vigate eka½, avigate satta.

Anuloma½.

Paccan²yuddh±ro

129. R³p² dhammo r³pissa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo. (1)
R³p² dhammo ar³pissa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. (2)
Ar³p² dhammo ar³pissa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)
Ar³p² dhammo r³pissa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
Ar³p² dhammo r³pissa ca ar³pissa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
R³p² ca ar³p² ca dhamm± r³pissa dhammassa sahaj±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. (1)
R³p² ca ar³p² ca dhamm± ar³pissa dhammassa sahaj±ta½, purej±ta½. (2)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

130. Nahetuy± satta, na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, nasahaj±te cha, na-aññamaññe cha, nanissaye cha, na-upanissaye satta, napurej±te satta …pe… namagge satta, nasampayutte cha, navippayutte pañca, no-atthiy± catt±ri, nonatthiy± satta, novigate satta, no-avigate catt±ri.

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

131. Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye t²ºi (sabbattha t²ºi), nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.

Anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

Nahetuduka½

132. Nahetupaccay± ±rammaºe dve, adhipatiy± catt±ri (anulomam±tik± k±tabb±), avigate satta.

Paccan²y±nuloma½.

R³p²duka½ niµµhita½.

12. Lokiyaduka½

1. Paµiccav±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

133. Lokiya½ dhamma½ paµicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±– lokiya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe… khandhe paµicca vatthu, vatthu½ paµicca khandh±, eka½ mah±bh³ta½…pe… mah±bh³te paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, kaµatt±r³pa½, up±d±r³pa½. (1)
134. Lokuttara½ dhamma½ paµicca lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±– lokuttara½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe…. (1)
Lokuttara½ dhamma½ paµicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±– lokuttare khandhe paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. (2)
Lokuttara½ dhamma½ paµicca lokiyo ca lokuttaro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– lokuttara½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe…. (3)
Lokiyañca lokuttarañca dhamma½ paµicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±– lokuttare khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½ (sa½khitta½). (1)

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

135. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve, adhipatiy± pañca, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te pañca, aññamaññe dve, nissaye pañca, upanissaye dve, purej±te dve, ±sevane dve, kamme pañca, vip±ke pañca, ±h±re pañca, indriye pañca, jh±ne pañca, magge pañca, sampayutte dve, vippayutte pañca, atthiy± pañca, natthiy± dve, vigate dve, avigate pañca.

Anuloma½.

2. Paccayapaccan²ya½

1. Vibhaªgav±ro

Nahetupaccayo

136. Lokiya½ dhamma½ paµicca lokiyo dhammo uppajjati nahetupaccay±– ahetuka½ lokiya½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe…pe… ahetukapaµisandhikkhaºe…pe… (y±va asaññasatt±) vicikicch±sahagate uddhaccasahagate khandhe paµicca vicikicch±sahagato uddhaccasahagato moho (sa½khitta½).

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

137. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± dve, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te catt±ri, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca (na-±sevanam³lake lokuttare suddhake vip±koti niy±metabba½, avases± pakatik±yeva), nakamme dve, navip±ke pañca, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

138. Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± dve (na-anantarapad±d² paccan²yasadis±)…pe… navip±ke pañca, nasampayutte t²ºi, navippayutte dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.