Hetu ceva sahetuko ca dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± het³ pacchim±na½ pacchim±na½ sahetuk±nañceva na ca het³na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (2)
Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± het³ pacchim±na½ pacchim±na½ het³na½ sampayuttak±nañca khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (3)
143. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± sahetuk± ceva na ca het³ khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ sahetuk±nañceva na ca het³na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo; anuloma½ gotrabhussa… anuloma½ vod±nassa…pe… nirodh± vuµµhahantassa, nevasaññ±n±saññ±yatana½ phalasam±pattiy± anantarapaccayena paccayo. (1)
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± sahetuk± ceva na ca het³ khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ het³na½ anantarapaccayena paccayo; anuloma½ gotrabhussa… (sa½khitta½). (2)
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± sahetuk± ceva na ca het³ khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ het³na½ sampayuttak±nañca khandh±na½ anantarapaccayena paccayo; anuloma½ gotrabhussa…pe…. (3)
(Sahetuko ceva na ca hetum³laka½ t²ºipi ekasadis±.)
144. Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhamm± hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purim± purim± het³ ca sampayuttak± ca khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ het³na½ anantarapaccayena paccayo. (1)
Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhamm± sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± het³ ca sampayuttak± ca khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ sahetuk±nañceva na ca het³na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo.(2)
Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhamm± hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± het³ ca sampayuttak± ca khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ het³na½ sampayuttak±nañca khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (3)

Sahaj±tapaccay±di

145. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo (t²ºipi paccay± paµiccav±re hetusadis±).

Upanissayapaccayo

146. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– het³ het³na½ upanissayapaccayena paccayo. (M³la½ k±tabba½) het³ sahetuk±nañceva na ca het³na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (M³la½ k±tabba½) het³ het³na½ sampayuttak±nañca khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo (imesa½ dvinnampi pañh±na½ m³l±ni pucchitabb±ni).
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddha½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti, m±na½ jappeti, diµµhi½ gaºh±ti, s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… saªgha½ bhindati; saddh±…pe… patthan± saddh±ya…pe… patthan±ya maggassa phalasam±pattiy± upanissayapaccayena paccayo. (1)
(Sahetuko ceva na ca hetum³lake imin±k±rena vitth±retabb± avases± dve pañh±.)
Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhamm± hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– het³ ca sampayuttak± ca khandh± het³na½ upanissayapaccayena paccayo. (Dve m³l±ni pucchitabb±ni) het³ ca sampayuttak± ca khandh± sahetuk±nañceva na ca het³na½ khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (M³la½ pucchitabba½) het³ ca sampayuttak± ca khandh± het³na½ sampayuttak±nañca khandh±na½ upanissayapaccayena paccayo. (1)

¾sevanapaccayo

147. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ±sevanapaccayena paccayo (anantarasadisa½).

Kammapaccayo

148. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– sahetuk± ceva na ca het³ cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik± sahetuk± ceva na ca het³ cetan± vip±k±na½ sahetuk±nañceva na ca het³na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– sahetuk± ceva na ca het³ cetan± sampayuttak±na½ het³na½ kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– sahetuk± ceva na ca het³ cetan± vip±k±na½ het³na½ kammapaccayena paccayo. (2)
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– sahetuk± ceva na ca het³ cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ het³nañca kammapaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. N±n±kkhaºik±– sahetuk± ceva na ca het³ cetan± vip±k±na½ khandh±na½ het³nañca kammapaccayena paccayo. (3)

Vip±kapaccayo

149. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko alobho adosassa amohassa ca vip±kapaccayena paccayo (cakka½); paµisandhikkhaºe alobho (yath± hetupaccay± eva½ vitth±retabba½, navapi vip±kanti niy±metabba½).

¾h±rapaccay±di

150. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo (indriyanti niy±metabba½, navapi paripuººa½).
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa jh±napaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo.

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

151. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (eva½ gaºetabba½).

Anuloma½.

Paccan²yuddh±ro

152. Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Hetu ceva sahetuko ca dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)
Hetu ceva sahetuko ca dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
153. Sahetuko ceva na ca hetu dhammo sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
Sahetuko ceva na ca hetu dhammo hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
154. Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhamm± hetussa ceva sahetukassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhamm± sahetukassa ceva na ca hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)
Hetu ceva sahetuko ca sahetuko ceva na ca hetu ca dhamm± hetussa ceva sahetukassa ca sahetukassa ceva na ca hetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

155. Nahetuy± nava (sa½khitta½. Sabbattha nava, eva½ gaºetabba½).

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

156. Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi (sa½khitta½. Sabbattha t²ºi) namagge t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (eva½ gaºetabba½).

Anulomapaccan²ya½

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

Nahetuduka½

157. Nahetupaccay± ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, natthiy± nava, vigate nava, avigate t²ºi (eva½ gaºetabba½).

Paccan²y±nuloma½.

Hetusahetukaduka½ niµµhita½.

5. Hetuhetusampayuttaduka½

1. Paµiccav±ro

158. Hetuñceva hetusampayuttañca dhamma½ paµicca hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±– alobha½ paµicca adoso amoho (cakka½). Lobha½ paµicca moho (cakka½); paµisandhikkhaºe…pe… (yath± hetusahetukaduka½ eva½ vitth±retabba½, ninn±n±karaºa½).