Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± maggahetukassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahaj±t±dhipati– maggahetuk± ca magg±dhipat² ca adhipati sampayuttak±na½ maggahetuk±nañca magg±dhipat²nañca khandh±na½ adhipatipaccayena paccayo. (5)

Anantarapaccayo

36. Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±rammaº± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±rammaº±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. ¾vajjan± magg±rammaº±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (1)
Magg±rammaºo dhammo magg±dhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±rammaº± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±dhipat²na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. ¾vajjan± magg±dhipat²na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (2)
Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±rammaº± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±rammaº±nañca magg±dhipat²nañca khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. ¾vajjan± magg±rammaº±nañca magg±dhipat²nañca khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (3)
37. Magg±dhipati dhammo magg±dhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±dhipat² khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±dhipat²na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (1)
Magg±dhipati dhammo magg±rammaºassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±dhipat² khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±rammaº±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (2)
Magg±dhipati dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±dhipat² khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±rammaº±nañca magg±dhipat²nañca khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (3)
38. Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purim± purim± magg±rammaº± ca magg±dhipat² ca khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±rammaº±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (1)
Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±dhipatissa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±rammaº± ca magg±dhipat² ca khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±dhipat²na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (2)
Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± magg±rammaº± ca magg±dhipat² ca khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±rammaº±nañca magg±dhipat²nañca khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (3)

Samanantarapaccay±di

39. Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo…pe… (anantarasadisa½) sahaj±tapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… (t²supi sattarasa pañh± k±tabb±).

Upanissayapaccayo

40. Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Magg±rammaºo dhammo magg±dhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (3)
41. Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa upanissayapaccayena paccayo…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (1)
Maggahetuko dhammo magg±rammaºassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. ¾rammaº³panissayo– ariy± magg± vuµµhahitv± magga½ garu½ katv± paccavekkhanti. (2)
Maggahetuko dhammo magg±dhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)
Maggahetuko dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. ¾rammaº³panissayo– ariy± magg± vuµµhahitv± magga½ garu½ katv± paccavekkhanti. (4)
Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (5)
42. Magg±dhipati dhammo magg±dhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe… Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo; paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Magg±dhipati dhammo magg±rammaºassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Magg±dhipati dhammo maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (3)
Magg±dhipati dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (4)
Magg±dhipati dhammo maggahetukassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (5)
43. Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±dhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paccavekkhaº± paccavekkhaº±ya upanissayapaccayena paccayo. (3)
44. Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. ¾rammaº³panissayo– ariy± magg± vuµµhahitv± magga½ garu½ katv± paccavekkhanti. (1)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± maggahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (2)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± magg±dhipatissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo (3)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. ¾rammaº³panissayo– ariy± magg± vuµµhahitv± magga½ garu½ katv± paccavekkhanti. (4)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± maggahetukassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– paµhamo maggo dutiyassa maggassa…pe… tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. (5)

¾sevanapaccayo

45. Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± magg±rammaº± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ magg±rammaº±na½ khandh±na½ ±sevanapaccayena paccayo.
Magg±rammaºo dhammo magg±dhipatissa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo (anantarasadisa½. Nava pañh± k±tabb±, ±vajjan± na k±tabb±).

Kammapaccay±di

46. Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±…pe… (n±n±kkhaºik± natthi, sattarasa pañh± k±tabb±).

¾h±rapaccay±di

47. Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jh±napaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo (ime satta paccay± sattarasa pañh± hetusadis±)… natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo (anantarasadis±)… avigatapaccayena paccayo (sattarasa pañh±).

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

48. Hetuy± sattarasa, ±rammaºe nava, adhipatiy± ekav²sa, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te sattarasa, aññamaññe sattarasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekav²sa, ±sevane nava, kamme sattarasa, ±h±re indriye jh±ne magge sampayutte sattarasa, atthiy± sattarasa, natthiy± nava, vigate nava, avigate sattarasa (eva½ gaºetabba½).

Anuloma½.

Paccan²yuddh±ro

49. Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Magg±rammaºo dhammo magg±dhipatissa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)
Magg±rammaºo dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
50. Maggahetuko dhammo maggahetukassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Maggahetuko dhammo magg±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)
Maggahetuko dhammo magg±dhipatissa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
Maggahetuko dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (4)
Maggahetuko dhammo maggahetukassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)
51. Magg±dhipati dhammo magg±dhipatissa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Magg±dhipati dhammo magg±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)
Magg±dhipati dhammo maggahetukassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
Magg±dhipati dhammo magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (4)
Magg±dhipati dhammo maggahetukassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)
52. Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±dhipatissa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)
Magg±rammaºo ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
53. Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (1)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± maggahetukassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (2)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± magg±dhipatissa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (3)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± magg±rammaºassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (4)
Maggahetuko ca magg±dhipati ca dhamm± maggahetukassa ca magg±dhipatissa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo. (5)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

54. Nahetuy± ekav²sa, na-±rammaºe sattarasa (na-±rammaºe gahite pakat±rammaºampi upanissay±rammaºampi dvepi chijjanti), na-adhipatiy± ekav²sa, na-anantare nasamanantare nasahaj±te na-aññamaññe nanissaye na-upanissaye napurej±te napacch±j±te na-±sevane nakamme navip±ke na-±h±re na-indriye najh±ne namagge nasampayutte navippayutte no-atthiy± nonatthiy± novigate no-avigate ekav²sa (eva½ gaºetabba½).

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

55. Hetupaccay± na-±rammaºe sattarasa, na-adhipatiy± na-anantare nasamanantare na-upanissaye napurej±te napacch±j±te na-±sevane nakamme navip±ke na-±h±re na-indriye najh±ne namagge navippayutte nonatthiy± novigate sattarasa (eva½ gaºetabba½).

Anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

Nahetuduka½

56. Nahetupaccay± ±rammaºe nava, adhipatiy± ekav²sa, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te sattarasa, aññamaññe sattarasa, nissaye sattarasa, upanissaye ekav²sa, ±sevane nava, kamme sattarasa, ±h±re sattarasa, indriye jh±ne magge sampayutte sattarasa, atthiy± sattarasa, natthiy± nava, vigate nava, avigate sattarasa (eva½ gaºetabba½).

Paccan²y±nuloma½.

Magg±rammaºattika½ niµµhita½.