Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paccay± (yath± paµiccanaye tath± pañca pañh± k±tabb±).
51. Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paccay± avitakka-avic±ro dhammo uppajjati…pe… avitakka-avic±re khandhe paccay± avitakka-avic±r± adhipati, vip±ka½ avitakka-avic±ra½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… vip±ka½ vic±ra½ paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. Paµisandhikkhaºe…pe… vatthu½ paccay± avitakka-avic±r± adhipati, vatthu½ paccay± vip±k± avitakka-avic±r± khandh± ca vic±ro ca…pe…. (1)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro dhammo…pe… vatthu½ paccay± savitakkasavic±r± khandh±. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paccay± avitakkavic±ramatto dhammo…pe… vic±ra½ paccay± avitakkavic±ramatt± adhipati, vatthu½ paccay± avitakkavic±ramatt± adhipati, vip±ka½ vic±ra½ paccay± avitakkavic±ramatt± khandh±, vatthu½ paccay± vip±k± avitakkavic±ramatt± khandh±. Paµisandhikkhaºe…pe…. (3)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro ca avitakka-avic±ro ca dhamm±…pe… vatthu½ paccay± savitakkasavic±r± khandh±, mah±bh³te paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. Paµisandhikkhaºe…pe…. (4)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paccay± avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm±…pe… vip±ka½ vic±ra½ paccay± avitakkavic±ramatt± khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½, vatthu½ paccay± vip±k± avitakkavic±ramatt± khandh±, mah±bh³te paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½, vatthu½ paccay± vitakko, mah±bh³te paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½, vatthu½ paccay± vip±k± avitakkavic±ramatt± khandh± ca vic±ro ca. Paµisandhikkhaºe…pe…. (5)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm±…pe… vatthu½ paccay± savitakkasavic±r± khandh± ca vitakko ca. Paµisandhikkhaºe…pe…. (6)
(Paµhamaghaµan±ya½ sampuºº± satta pañh± k±tabb±.)
52. Avitakkavic±ramattañca avitakka-avic±rañca dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro dhammo uppajjati…pe… vitakkañca vatthuñca paccay± savitakkasavic±r± khandh±. Paµisandhikkhaºe…pe….
Avitakkavic±ramattañca avitakka-avic±rañca dhamma½ paccay± avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati…pe… avitakkavic±ramatte khandhe ca vic±rañca paccay± avitakkavic±ramatt± adhipati, avitakkavic±ramatte khandhe ca vatthuñca paccay± avitakkavic±ramatt± adhipati, vip±ka½ avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhañca vic±rañca paccay±…pe… vip±ka½ avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe….
(Paµisandhikkhaºe pañca pañh± k±tabb±. Yattha avitakkavic±ramatta½ ±gacchati tattha vip±ka½ k±tabba½. Na-adhipatim³lake sattati½sa pañh± k±tabb±.)

Na-anantarapaccay±di

53. Na-anantarampi [na-anantarepi (ka.)] nasamanantarampi na-aññamaññampi na-upanissayampi satta pañh± r³pa½yeva. Napurej±te sattati½sa paµiccav±rapaccan²yasadisa½. Napacch±j±te sattati½sa na-±sevanepi sadisa½. Yattha avitakkavic±ramattopi ±gacchati, tattha vip±k± k±tabb±.

Nakammapaccayo

54. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro dhammo uppajjati nakammapaccay±– savitakkasavic±re khandhe paccay± savitakkasavic±r± cetan±. (1)
Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paccay± avitakkavic±ramatto dhammo…pe… avitakkavic±ramatte khandhe paccay± avitakkavic±ramatt± cetan±. Savitakkasavic±ro dhammo…pe… vitakka½ paccay± savitakkasavic±r± cetan±. (2)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paccay± avitakka-avic±ro dhammo…pe… avitakka-avic±r± cetan±…pe… (paripuººa½ k±tabba½) savitakkasavic±ro…pe… vatthu½ paccay± savitakkasavic±r± cetan±. Avitakkavic±ramatto…pe… vic±ra½ paccay± avitakkavic±ramatt± cetan±. Vatthu½ paccay± avitakkavic±ramatt± cetan±. (3)
55. Savitakkasavic±rañca avitakka-avic±rañca dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro dhammo…pe… savitakkasavic±re khandhe ca vatthuñca paccay± savitakkasavic±r± cetan±. (1)
Avitakkavic±ramattañca avitakka-avic±rañca dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro dhammo…pe… vitakkañca vatthuñca paccay± savitakkasavic±r± cetan±. (1)
Avitakkavic±ramattañca avitakka-avic±rañca dhamma½ paccay± avitakkavic±ramatto dhammo…pe… avitakkavic±ramatte khandhe ca vic±rañca paccay± avitakkavic±ramatt± cetan±. Avitakkavic±ramatte khandhe ca vatthuñca paccay± avitakkavic±ramatt± cetan±. (2)
Savitakkasavic±rañca avitakkavic±ramattañca dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro dhammo…pe… savitakkasavic±re khandhe ca vitakkañca paccay± savitakkasavic±r± cetan±. (1)
Savitakkasavic±rañca avitakkavic±ramattañca avitakka-avic±rañca dhamma½ paccay± savitakkasavic±ro dhammo uppajjati nakammapaccay±– savitakkasavic±re khandhe ca vitakkañca vatthuñca paccay± savitakkasavic±r± cetan±. (1)
(Navip±ke sattati½sa pañh± k±tabb±. Na-±h±ra-na-indriya-najh±na-namagga-nasampayuttanavippayutta-nonatthi-novigatapaccay± vitth±retabb±.)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

56. Nahetuy± tetti½sa, na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± sattati½sa, na-anantare nasamanantare na-aññamaññe na-upanissaye satta, napurej±te napacch±j±te na-±sevane sattati½sa, nakamme ek±dasa, navip±ke sattati½sa, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge tetti½sa, nasampayutte satta, navippayutte ek±dasa, nonatthiy± satta, novigate satta.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

57. Hetupaccay± na-±rammaºe satta…pe… novigate satta.

Anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

58. Nahetupaccay± ±rammaºe anantare samanantare cuddasa, sahaj±te tetti½sa, aññamaññe b±v²sa, nissaye tetti½sa, upanissaye purej±te cuddasa, ±sevane terasa, kamme vip±ke ±h±re indriye jh±ne tetti½sa, magge pañca, sampayutte cuddasa, vippayutte atthiy± tetti½sa…pe… avigate tetti½sa.

Paccan²y±nuloma½.

Paccayav±ro.

4. Nissayav±ro

(Nissayampi ninn±na½)

5. Sa½saµµhav±ro

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

59. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ sa½saµµho savitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ sa½saµµh± tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ sa½saµµho avitakkavic±ramatto dhammo…pe… savitakkasavic±re khandhe sa½saµµho vitakko. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ sa½saµµho savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm±…pe… savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ sa½saµµh± tayo khandh± vitakko ca…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (3)
60. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ sa½saµµho avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati hetupaccay±– avitakkavic±ramatta½ eka½ khandha½ sa½saµµh± tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ sa½saµµho savitakkasavic±ro dhammo…pe… vitakka½ sa½saµµh± savitakkasavic±r± khandh±. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ sa½saµµho avitakka-avic±ro dhammo…pe… avitakkavic±ramatte khandhe sa½saµµho vic±ro. Paµisandhikkhaºe avitakkavic±ramatte khandhe sa½saµµho vic±ro. (3)
Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ sa½saµµho avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± …pe… avitakkavic±ramatta½ eka½ khandha½ sa½saµµh± tayo khandh± vic±ro ca…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (4)
61. Avitakka-avic±ra½ dhamma½ sa½saµµho avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±– avitakka-avic±ra½ eka½ khandha½ sa½saµµh± tayo khandh±…pe… dve khandhe sa½saµµh±…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ sa½saµµho avitakkavic±ramatto dhammo…pe… vic±ra½ sa½saµµh± avitakkavic±ramatt± khandh±. Paµisandhikkhaºe vic±ra½ sa½saµµh±…pe…. (2)
Avitakkavic±ramattañca avitakka-avic±rañca dhamma½ sa½saµµho avitakkavic±ramatto dhammo…pe… avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhañca vic±rañca sa½saµµh± tayo khandh±…pe… dve khandhe…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Savitakkasavic±rañca avitakkavic±ramattañca dhamma½ sa½saµµho savitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandhañca vitakkañca sa½saµµh± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vitakkañca…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
(Hetupaccaya½ anumajjantena sabbe paccay± vitth±retabb±).

Suddha½

62. Hetuy± ek±dasa, ±rammaºe adhipatiy± anantare samanantare sahaj±te aññamaññe nissaye upanissaye purej±te ±sevane kamme vip±ke ±h±re indriye jh±ne magge sampayutte vippayutte atthiy± natthiy± vigate avigate sabbattha ek±dasa.

Anuloma½.

2. Paccayapaccan²ya½

(Paccan²ya½ k±tabba½ asammohantena.)
63. Nahetuy± cha, na-adhipatiy± ek±dasa, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te ek±dasa, na-±sevane ek±dasa, nakamme satta, navip±ke ek±dasa, najh±ne eka½, namagge cha, navippayutte ek±dasa.

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Duka½

64. Hetupaccay± na-adhipatiy± ek±dasa…pe… navippayutte ek±dasa (sa½khitta½).

Anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

65. Nahetupaccay± ±rammaºe cha…pe… purej±te cha, ±sevane pañca, kamme cha…pe… jh±ne cha, magge t²ºi, sampayutte cha…pe… avigate cha.

Paccan²y±nuloma½

6. Sampayuttav±ro

(Sampayuttav±ropi vitth±retabbo).

7. Pañh±v±ro

1. Paccay±nuloma½

1. Vibhaªgav±ro

Hetupaccayo

66. Savitakkasavic±ro dhammo savitakkasavic±rassa dhammassa hetupaccayena paccayo– savitakkasavic±r± het³ sampayuttak±na½ khandh±na½ hetupaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Savitakkasavic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa hetupaccayena paccayo– savitakkasavic±r± het³ vitakkassa hetupaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Savitakkasavic±ro dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa hetupaccayena paccayo– savitakkasavic±r± het³ cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ hetupaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe savitakkasavic±r± het³ kaµatt±r³p±na½ hetupaccayena paccayo. (3)