Dassanena pah±tabbo ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– dassanena pah±tabb± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (1)
Bh±van±ya pah±tabbo ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– bh±van±ya pah±tabb± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

80. Dassanena pah±tabbo dhammo dassanena pah±tabbassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo– dassanena pah±tabbo eko khandho tiººanna½ khandh±na½…pe…. (1)
Bh±van±ya pah±tabbo dhammo bh±van±ya pah±tabbassa dhammassa…pe… bh±van±ya pah±tabbo eko khandho tiººanna½ khandh±na½…pe…. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa…pe… nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe… paµisandhikkhaºe nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe… khandh± vatthussa…pe… vatthu khandh±na½…pe… eka½ mah±bh³ta½ tiººanna½ mah±bh³t±na½ aññamaññapaccayena paccayo…pe… asaññasatt±na½…pe…. (1)

Nissayapaccayo

81. Dassanena pah±tabbo dhammo dassanena pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo… t²ºi.
Bh±van±ya pah±tabbo dhammo bh±van±ya pah±tabbassa dhammassa… t²ºi.
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½…pe… dve khandh±…pe… paµisandhikkhaºe…pe… khandh± vatthussa…pe… vatthu khandh±na½…pe… eka½ mah±bh³ta½…pe… asaññasatt±na½…pe… cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… vatthu…pe…. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo dassanena pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– vatthu dassanena pah±tabb±na½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo. (2)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo bh±van±ya pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– vatthu bh±van±ya pah±tabb±na½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo. (3)
82. Dassanena pah±tabbo ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± dassanena pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– dassanena pah±tabbo eko khandho ca vatthu ca tiººanna½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe…. (1)
Dassanena pah±tabbo ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo dassanena pah±tabb± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ nissayapaccayena paccayo. (2)
Bh±van±ya pah±tabbo ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± bh±van±ya pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– bh±van±ya pah±tabbo eko khandho ca vatthu ca tiººanna½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe…. (1)
Bh±van±ya pah±tabbo ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo ca dhamm± nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– bh±van±ya pah±tabb± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ nissayapaccayena paccayo. (2)

Upanissayapaccayo

83. Dassanena pah±tabbo dhammo dassanena pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– dassanena pah±tabba½ r±ga½ upaniss±ya p±ºa½ hanati, adinna½ ±diyati…pe… saªgha½ bhindati. Dassanena pah±tabba½ dosa½… moha½… diµµhi½… patthana½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Dassanena pah±tabbo r±go… doso… moho… diµµhi… patthan± dassanena pah±tabbassa r±gassa.. dosassa… mohassa… diµµhiy±… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Dassanena pah±tabbo dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– dassanena pah±tabba½ r±ga½ upaniss±ya d±na½ deti, s²la½ sam±diyati, uposathakamma½ karoti…pe… sam±patti½ upp±deti. Dassanena pah±tabba½ dosa½…pe… patthana½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Dassanena pah±tabbo r±go… doso… moho… diµµhi… patthan± saddh±ya…pe… paññ±ya k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa phalasam±pattiy± upanissayapaccayena paccayo. (2)
84. Bh±van±ya pah±tabbo dhammo bh±van±ya pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabbo r±go… doso… moho… m±no… patthan± bh±van±ya pah±tabbassa r±gassa… dosassa… mohassa… m±nassa… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Bh±van±ya pah±tabbo dhammo dassanena pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabba½ r±ga½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Bh±van±ya pah±tabba½ dosa½… moha½… m±na½… patthana½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Bh±van±ya pah±tabbo r±go… doso… moho… m±no… patthan± dassanena pah±tabbassa r±gassa… dosassa… mohassa… diµµhiy±… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. Sakabhaº¹e chandar±go parabhaº¹e chandar±gassa upanissayapaccayena paccayo. Sakapariggahe chandar±go parapariggahe chandar±gassa upanissayapaccayena paccayo. (2)
Bh±van±ya pah±tabbo dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– bh±van±ya pah±tabba½ r±ga½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Bh±van±ya pah±tabba½ dosa½… moha½… m±na½… patthana½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Bh±van±ya pah±tabbo r±go… doso… moho… m±no… patthan± saddh±ya…pe… phalasam±pattiy± upanissayapaccayena paccayo. (3)
85. Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddha½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. S²la½… suta½… c±ga½… pañña½… k±yika½… sukha½… k±yika½ dukkha½… utu½… bhojana½… sen±sana½… upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti. Saddh±… s²la½… suta½… c±go paññ±… k±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½… utu… bhojana½… sen±sana½… saddh±ya…pe… paññ±ya k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa phalasam±pattiy± upanissayapaccayena paccayo. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo dassanena pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddha½ upaniss±ya diµµhi½ gaºh±ti. S²la½…pe… sen±sana½ upaniss±ya p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Saddh±…pe… sen±sana½ dassanena pah±tabbassa r±gassa… dosassa… mohassa… diµµhiy±… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo bh±van±ya pah±tabbassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– saddha½ upaniss±ya m±na½ jappeti. S²la½…pe… pañña½… k±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½… utu½… bhojana½… sen±sana½… upaniss±ya m±na½ jappeti. Saddh±…pe… paññ±… k±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½… utu… bhojana½… sen±sana½ bh±van±ya pah±tabbassa r±gassa… dosassa… mohassa… m±nassa… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (3)

Purej±tapaccayo

86. Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo– ±rammaºapurej±ta½, vatthupurej±ta½. ¾rammaºapurej±ta½– cakkhu½ aniccato dukkhato anattato vipassati, sota½… gh±na½… jivha½… k±ya½… r³pe… sadde… gandhe… rase… phoµµhabbe… vatthu½…pe… dibbena cakkhun± r³pa½ passati, dibb±ya sotadh±tuy± sadda½ suº±ti. R³p±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… phoµµhabb±yatana½ k±yaviññ±ºassa purej±tapaccayena paccayo. Vatthupurej±ta½– cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… vatthu nevadassanena nabh±van±ya pah±tabb±na½ khandh±na½ purej±tapaccayena paccayo. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo dassanena pah±tabbassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo– ±rammaºapurej±ta½, vatthupurej±ta½. ¾rammaºapurej±ta½– cakkhu½ ass±deti abhinandati; ta½ ±rabbha dassanena pah±tabbo r±go uppajjati, diµµhi uppajjati, vicikicch± uppajjati, dassanena pah±tabba½ domanassa½ uppajjati…pe… vatthu½ ass±deti abhinandati; ta½ ±rabbha dassanena pah±tabbo r±go uppajjati, diµµhi uppajjati, vicikicch± uppajjati, dassanena pah±tabba½ domanassa½ uppajjati. Vatthupurej±ta½– vatthu dassanena pah±tabb±na½ khandh±na½ purej±tapaccayena paccayo. (2)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo dhammo bh±van±ya pah±tabbassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo– ±rammaºapurej±ta½, vatthupurej±ta½. ¾rammaºapurej±ta½– cakkhu½ ass±deti abhinandati; ta½ ±rabbha bh±van±ya pah±tabbo r±go uppajjati… uddhacca½ uppajjati… bh±van±ya pah±tabba½ domanassa½ uppajjati, sota½…pe… k±ya½… r³pe…pe… phoµµhabbe… vatthu½ ass±deti abhinandati; ta½ ±rabbha bh±van±ya pah±tabbo r±go uppajjati, uddhacca½ uppajjati, bh±van±ya pah±tabba½ domanassa½ uppajjati. Vatthupurej±ta½– vatthu bh±van±ya pah±tabb±na½ khandh±na½ purej±tapaccayena paccayo. (3)

Pacch±j±tapaccayo

87. Dassanena pah±tabbo dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa dhammassa pacch±j±tapaccayena paccayo– pacch±j±t± dassanena pah±tabb± khandh± purej±tassa imassa k±yassa pacch±j±tapaccayena paccayo. (1)