Anup±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– ±vajjan± pañcanna½ viññ±º±na½ anantarapaccayena paccayo; anup±dinnup±d±niy± khandh± vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (2)
Anup±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– gotrabhu maggassa… vod±na½ maggassa… anuloma½ phalasam±pattiy±… nirodh± vuµµhahantassa… nevasaññ±n±saññ±yatana½ phalasam±pattiy± anantarapaccayena paccayo. (3)
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± anup±dinna-anup±d±niy± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ anup±dinna-anup±d±niy±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. Maggo phalassa… phala½ phalassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– phala½ vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (2)

Samanantarapaccayo

57. Up±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo (anantarapaccayasadisa½).

Sahaj±tapaccayo

58. Up±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ sahaj±tapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½…pe… paµisandhikkhaºe up±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½…pe… khandh± vatthussa…pe… vatthu khandh±na½…pe… eka½ mah±bh³ta½ tiººanna½ mah±bh³t±na½…pe… tayo mah±bh³t± ekassa mah±bh³tassa …pe… dve mah±bh³t± dvinna½ mah±bh³t±na½…pe… mah±bh³t± kaµatt±r³p±na½ up±d±r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. Asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½…pe…. (1)
Up±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niy± khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (2)
Up±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa ca anup±dinnup±d±niyassa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (3)
Anup±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– anup±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. Anup±dinnup±d±niya½ eka½ mah±bh³ta½…pe… mah±bh³t± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ pe… b±hira½… ±h±rasamuµµh±na½… utusamuµµh±na½ eka½ mah±bh³ta½…pe… mah±bh³t± up±d±r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (1)
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– anup±dinna-anup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (1)
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– anup±dinna-anup±d±niy± khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (2)
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa ca anup±dinna-anup±d±niyassa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo; anup±dinna-anup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (3)
Anup±dinnup±d±niyo ca anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± anup±dinnup±d±niyassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– anup±dinna-anup±d±niy± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (1)
Up±dinnup±d±niyo ca anup±dinnup±d±niyo ca dhamm± anup±dinnup±d±niyassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niy± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ sahaj±tapaccayena paccayo. (1)

Aññamaññapaccayo

59. Up±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ aññamaññapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½…pe… paµisandhikkhaºe up±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ vatthussa ca…pe… khandh± vatthussa…pe… vatthu khandh±na½…pe… eka½ mah±bh³ta½ tiººanna½ mah±bh³t±na½…pe… dve mah±bh³t± dvinna½ mah±bh³t±na½…pe… asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½…pe…. (1)
Anup±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo– anup±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½ aññamaññapaccayena paccayo. Eka½ mah±bh³ta½…pe… b±hira½… ±h±rasamuµµh±na½… utusamuµµh±na½ eka½ mah±bh³ta½…pe…. (1)
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo– anup±dinna-anup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½…pe…. (1)

Nissayapaccayo

60. Up±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo up±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo…pe… paµisandhikkhaºe…pe… eka½ mah±bh³ta½…pe… asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½…pe… cakkh±yatana½ cakkhuviññ±ºassa…pe… k±y±yatana½ k±yaviññ±ºassa…pe… vatthu up±dinnup±d±niy±na½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo. (1)
Up±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niy± khandh± cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ nissayapaccayena paccayo. Vatthu anup±dinnup±d±niy±na½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo. (2)
Up±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– vatthu anup±dinna-anup±d±niy±na½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo. (3)
Up±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa ca anup±dinnup±d±niyassa ca dhammassa nissayapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niyo eko khandho tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ nissayapaccayena paccayo. (4)
Anup±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa… ek±.
Anup±dinna-anup±d±niyo dhammo… t²ºi.
Up±dinnup±d±niyo ca anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– anup±dinna-anup±d±niyo eko khandho ca vatthu ca tiººanna½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandh± ca vatthu ca dvinna½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo. (1)
Anup±dinnup±d±niyo ca anup±dinna-anup±d±niyo ca dhamm± anup±dinnup±d±niyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– anup±dinna-anup±d±niy± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ nissayapaccayena paccayo. (1)
Up±dinnup±d±niyo ca anup±dinnup±d±niyo ca dhamm± anup±dinnup±d±niyassa dhammassa nissayapaccayena paccayo– up±dinnup±d±niy± khandh± ca mah±bh³t± ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ nissayapaccayena paccayo. Anup±dinnup±d±niyo eko khandho ca vatthu ca tiººanna½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo…pe… dve khandh± ca vatthu ca dvinna½ khandh±na½ nissayapaccayena paccayo. (1)

Upanissayapaccayo

61. Up±dinnup±d±niyo dhammo up±dinnup±d±niyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– k±yika½ sukha½ k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. K±yika½ dukkha½ k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa…pe… utu k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa…pe… bhojana½ k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa…pe… k±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½… utu… bhojana½ k±yikassa sukhassa, k±yikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo. (1)
Up±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– k±yika½ sukha½ upaniss±ya d±na½ deti, s²la½ sam±diyati, uposathakamma½ karoti, jh±na½ upp±deti, vipassana½ upp±deti, abhiñña½ upp±deti, sam±patti½ upp±deti, p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. K±yika½ dukkha½… utu½… bhojana½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… saªgha½ bhindati. K±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½… utu… bhojana½ anup±dinnup±d±niy±ya saddh±ya… s²lassa… sutassa… c±gassa… paññ±ya… r±gassa… dosassa… mohassa… m±nassa… diµµhiy±… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Up±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakat³panissayo– k±yika½ sukha½ upaniss±ya magga½ upp±deti, phalasam±patti½ sam±pajjati. K±yika½ dukkha½… utu½… bhojana½ upaniss±ya magga½ upp±deti, phalasam±patti½ sam±pajjati. K±yika½ sukha½… k±yika½ dukkha½… utu… bhojana½ maggassa… phalasam±pattiy± upanissayapaccayena paccayo. (3)
62. Anup±dinnup±d±niyo dhammo anup±dinnup±d±niyassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– anup±dinnup±d±niya½ saddha½ upaniss±ya d±na½ deti, s²la½ sam±diyati, uposathakamma½ karoti, jh±na½ upp±deti, vipassana½ upp±deti, abhiñña½ upp±deti, sam±patti½ upp±deti, m±na½ jappeti, diµµhi½ gaºh±ti. Anup±dinnup±d±niya½ s²la½… suta½… c±ga½… pañña½… r±ga½… dosa½… moha½… m±na½ diµµhi½… patthana½… utu½… bhojana½… sen±sana½ upaniss±ya d±na½ deti…pe… sam±patti½ upp±deti, m±na½ jappeti, diµµhi½ gaºh±ti, p±ºa½ hanati…pe… saªgha½ bhindati. Anup±dinnup±d±niy± saddh±… s²la½… suta½… c±go… paññ±… r±go… doso… moho… m±no… diµµhi… patthan±… utu… bhojana½… sen±sana½… anup±dinnup±d±niy±ya saddh±ya… s²lassa… sutassa… c±gassa… paññ±ya… r±gassa… dosassa… mohassa… m±nassa… diµµhiy±… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. Paµhamassa jh±nassa parikamma½ paµhamassa jh±nassa…pe… nevasaññ±n±saññ±yatanassa parikamma½ nevasaññ±n±saññ±yatanassa…pe… paµhama½ jh±na½ dutiyassa…pe… ±kiñcaññ±yatana½ nevasaññ±n±saññ±yatanassa…pe… p±º±tip±to p±º±tip±tassa…pe… niyatamicch±diµµhi niyatamicch±diµµhiy±…pe…. (1)