Vip±kañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±– vip±ke khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½; paµisandhikkhaºe vip±ke khandhe ca mah±bh³te ca paccay± kaµatt±r³pa½. (2)
Vip±kañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±ko ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±, vip±ke khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½; paµisandhikkhaºe vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh± vip±ke khandhe ca mah±bh³te ca paccay± kaµatt±r³pa½. (3)
60. Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)
Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±– vip±kadhammadhamme khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (2)
Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±, vip±kadhammadhamme khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (3)

¾rammaºapaccayo

61. Vip±ka½ dhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– vip±ka½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±; paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Vip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±. (1)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhamma-dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±, vatthu½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhamm± khandh±. (1)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– cakkh±yatana½ paccay± cakkhuviññ±ºa½, sot±yatana½ paccay± sotaviññ±ºa½ gh±n±yatana½ paccay± gh±naviññ±ºa½, jivh±yatana½ paccay± jivh±viññ±ºa½, k±y±yatana½ paccay± k±yaviññ±ºa½; vatthu½ paccay± vip±k± khandh±, paµisandhikkhaºe vatthu½ paccay± vip±k± khandh±. (2)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– vatthu½ paccay± vip±kadhammadhamm± khandh±. (3)
Vip±kañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– cakkhuviññ±ºasahagata½ eka½ khandhañca cakkh±yatanañca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca cakkh±yatanañca paccay± dve khandh±, sota… gh±na… jivh±… k±ya… vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±; paµisandhikkhaºe vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)
Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati ±rammaºapaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)

Adhipatipaccayo

62. Vip±ka½ dhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati adhipatipaccay±– vip±ka½ eka½ khandha½ paccay±… t²ºi (adhipatiy± paµisandhikkhaºe natthi).

Vip±kadhammadhamma½ paccay±… t²ºi.

Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati adhipatipaccay±– nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½…pe… dve khandhe paccay± dve khandh± cittasamuµµh±nañca r³pa½, eka½ mah±bh³ta½ paccay± tayo mah±bh³t±…pe… mah±bh³te paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½ up±d±r³pa½, vatthu½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhamm± khandh±. (1)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati adhipatipaccay±– vatthu½ paccay± vip±k± khandh±. (2)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati adhipatipaccay±– vatthu½ paccay± vip±kadhammadhamm± khandh±. (3)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±ko ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti adhipatipaccay±– vatthu½ paccay± vip±k± khandh±, mah±bh³te paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (4)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti adhipatipaccay±– vatthu½ paccay± vip±kadhammadhamm± khandh±, mah±bh³te paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (5)
63. Vip±kañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati adhipatipaccay±– vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)
Vip±kañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati adhipatipaccay±– vip±ke khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (2)
Vip±kañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±ko ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti adhipatipaccay±– vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±, vip±ke khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (3)
64. Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati adhipatipaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)
Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati adhipatipaccay±– vip±kadhammadhamme khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (2)
Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti adhipatipaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±, vip±kadhammadhamme khandhe ca mah±bh³te ca paccay± cittasamuµµh±na½ r³pa½. (3)

Anantara-samanantarapaccay±

65. Vip±ka½ dhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati anantarapaccay±… samanantarapaccay± (±rammaºapaccayasadisa½).

Aññamaññapaccayo

66. Sahaj±tapaccay±…pe… aññamaññapaccay±– vip±ka½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±; paµisandhikkhaºe vip±ka½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±. (1)
Vip±ka½ dhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccay±– paµisandhikkhaºe vip±ke khandhe paccay± vatthu. (2)
Vip±ka½ dhamma½ paccay± vip±ko ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti aññamaññapaccay±– paµisandhikkhaºe vip±ka½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh± vatthu ca…pe… dve khandhe paccay± dve khandh± vatthu ca. (3)
67. Vip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±. (1)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccay±– nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±, eka½ mah±bh³ta½ paccay± tayo mah±bh³t±…pe… b±hira½… ±h±rasamuµµh±na½… utusamuµµh±na½… asaññasatt±na½ eka½ mah±bh³ta½ paccay± tayo mah±bh³t±…pe… dve mah±bh³te paccay± dve mah±bh³t±; vatthu½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhamm± khandh±. (1)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati aññamaññapaccay±– cakkh±yatana½ paccay± cakkhuviññ±ºa½…pe… k±y±yatana½ paccay± k±yaviññ±ºa½, vatthu½ paccay± vip±k± khandh±; paµisandhikkhaºe vatthu½ paccay± vip±k± khandh±. (2)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccay±– vatthu½ paccay± vip±kadhammadhamm± khandh±. (3)
Vip±kañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati aññamaññapaccay±– cakkhuviññ±ºasahagata½ eka½ khandhañca cakkh±yatanañca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca cakkh±yatanañca paccay± dve khandh±, sota… gh±na… jivh±… k±ya…pe… vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±; paµisandhikkhaºe vip±ka½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)
Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati aññamaññapaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)

Nissayapaccayo

68. Vip±ka½ dhamma½ paccay± vip±ko dhammo uppajjati nissayapaccay± (sahaj±tasadisa½).

Upanissaya-purej±tapaccay±

69. Upanissayapaccay±… purej±tapaccay±– vip±ka½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±…pe… dve khandhe paccay± dve khandh±, vatthu½ purej±tapaccay± (anantarasadisa½. Sa½khitta½).

¾sevanapaccayo

70. Vip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati ±sevanapaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandha½ paccay± tayo khandh±, tayo khandhe paccay± eko khandho, dve khandhe paccay± dve khandh±. (1)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati ±sevanapaccay±– nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ eka½ khandha½ paccay±…pe… vatthu½ paccay± nevavip±kanavip±kadhammadhamm± khandh±. (1)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati ±sevanapaccay±– vatthu½ paccay± vip±kadhammadhamm± khandh±. (2)
Vip±kadhammadhammañca nevavip±kanavip±kadhammadhammañca dhamma½ paccay± vip±kadhammadhammo uppajjati ±sevanapaccay±– vip±kadhammadhamma½ eka½ khandhañca vatthuñca paccay± tayo khandh± tayo khandhe ca vatthuñca paccay± eko khandho, dve khandhe ca vatthuñca paccay± dve khandh±. (1)