(©a) paccanČka-ok±so

183. (Ka) yattha kusal± dhamm± na uppajjittha tattha akusal± dhamm± na nirujjhitth±ti? Ÿmant±.
(Kha) yattha v± pana akusal± dhamm± na nirujjhittha tattha kusal± dhamm± na uppajjitth±ti? Ÿmant±.
(Ka) yattha kusal± dhamm± na uppajjittha tattha aby±kat± dhamm± na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± na nirujjhittha tattha kusal± dhamm± na uppajjitth±ti? Natthi.
184. (Ka) yattha akusal± dhamm± na uppajjittha tattha aby±kat± dhamm± na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± na nirujjhittha tattha akusal± dhamm± na uppajjitth±ti? Natthi.