(Kha) paccan²ka½

22. (Ka) na kusal± na kusal± dhamm±ti? ¾mant±.
(Kha) na dhamm± na akusal± dhamm±ti? ¾mant±.
(Ka) na kusal± na kusal± dhamm±ti? ¾mant±.
(Kha) na dhamm± na aby±kat± dhamm±ti? ¾mant±.
23. (Ka) na akusal± na akusal± dhamm±ti? ¾mant±.
(Kha) na dhamm± na kusal± dhamm±ti? ¾mant±.
(Ka) na akusal± na akusal± dhamm±ti? ¾mant±.
(Kha) na dhamm± na aby±kat± dhamm±ti? ¾mant±.
24. (Ka) na aby±kat± na aby±kat± dhamm±ti? ¾mant±.
(Kha) na dhamm± na kusal± dhamm±ti? ¾mant±.
(Ka) na aby±kat± na aby±kat± dhamm±ti? ¾mant±.
(Kha) na dhamm± na akusal± dhamm±ti? ¾mant±.