(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

89. (Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjittha tassa akusal± dhamm± uppajjissant²ti?
Aggamaggasamaªg²na½ arahant±na½ yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tesa½ kusal± dhamm± uppajjittha, no ca tesa½ akusal± dhamm± uppajjissanti. Itaresa½ tesa½ kusal± ca dhamm± uppajjittha akusal± ca dhamm± uppajjissanti.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± uppajjissanti tassa kusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjittha tassa aby±kat± dhamm± uppajjissant²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ kusal± dhamm± uppajjittha, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± uppajjissanti. Itaresa½ tesa½ kusal± ca dhamm± uppajjittha aby±kat± ca dhamm± uppajjissanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± uppajjissanti tassa kusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
90. (Ka) yassa akusal± dhamm± uppajjittha tassa aby±kat± dhamm± uppajjissant²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ akusal± dhamm± uppajjittha no ca tesa½ aby±kat± dhamm± uppajjissanti. Itaresa½ tesa½ akusal± ca dhamm± uppajjittha aby±kat± ca dhamm± uppajjissanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± uppajjissanti tassa akusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.