(Gha) paccan²kapuggalo

84. (Ka) yassa kusal± dhamm± na uppajjanti tassa akusal± dhamm± na uppajjissant²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe kusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ kusal± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ akusal± dhamm± na uppajjissanti. Aggamaggassa bhaªgakkhaºe arahant±na½ yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tassa cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ kusal± ca dhamm± na uppajjanti akusal± ca dhamm± na uppajjissanti.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± na uppajjissanti tassa kusal± dhamm± na uppajjant²ti?
Aggamaggassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tassa cittassa upp±dakkhaºe tesa½ akusal± dhamm± na uppajjissanti, no ca tesa½ kusal± dhamm± na uppajjanti. Aggamaggassa bhaªgakkhaºe arahant±na½ yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tassa cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ akusal± ca dhamm± na uppajjissanti kusal± ca dhamm± na uppajjanti.
(Ka) yassa kusal± dhamm± na uppajjanti tassa aby±kat± dhamm± na uppajjissant²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe kusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ kusal± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± na uppajjissanti. Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ kusal± ca dhamm± na uppajjanti aby±kat± ca dhamm± na uppajjissanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± na uppajjissanti tassa kusal± dhamm± na uppajjant²ti? ¾mant±.
85. (Ka) yassa akusal± dhamm± na uppajjanti tassa aby±kat± dhamm± na uppajjissant²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe akusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ akusal± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± na uppajjissanti. Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ akusal± ca dhamm± na uppajjanti aby±kat± ca dhamm± na uppajjissanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± na uppajjissanti tassa akusal± dhamm± na uppajjant²ti? ¾mant±.