(Kha) anuloma-ok±so

59. (Ka) yattha kusal± dhamm± uppajjissanti tattha akusal± dhamm± uppajjissant²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana akusal± dhamm± uppajjissanti tattha kusal± dhamm± uppajjissant²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha kusal± dhamm± uppajjissanti tattha aby±kat± dhamm± uppajjissant²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± uppajjissanti tattha kusal± dhamm± uppajjissant²ti?
Asaññasatte tattha aby±kat± dhamm± uppajjissanti, no ca tattha kusal± dhamm± uppajjissanti. Catuvok±re pañcavok±re tattha aby±kat± ca dhamm± uppajjissanti kusal± ca dhamm± uppajjissanti.
60. (Ka) yattha akusal± dhamm± uppajjissanti tattha aby±kat± dhamm± uppajjissant²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± uppajjissanti tattha akusal± dhamm± uppajjissant²ti?
Asaññasatte tattha aby±kat± dhamm± uppajjissanti, no ca tattha akusal± dhamm± uppajjissanti. Catuvok±re pañcavok±re tattha aby±kat± ca dhamm± uppajjissanti akusal± ca dhamm± uppajjissanti.