6. At²t±n±gatav±ro

(Ka) anuloma½

475. (Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so domanassindriya½ pajahissat²ti? No.
(Kha) yo v± pana domanassindriya½ pajahissati so cakkhundriya½ parij±nitth±ti? No.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessat²ti? No.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessati so cakkhundriya½ parij±nitth±ti? No.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so aññindriya½ bh±vessat²ti? No.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vessati so cakkhundriya½ parij±nitth±ti? No.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti? No.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so cakkhundriya½ parij±nitth±ti? No. (Cakkhundriyam³laka½)
476. (Ka) yo domanassindriya½ pajahittha so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessat²ti? No.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessati so domanassindriya½ pajahitth±ti? No.
(Ka) yo domanassindriya½ pajahittha so aññindriya½ bh±vessat²ti?
Dve puggal± domanassindriya½ pajahittha, no ca aññindriya½ bh±vessanti. An±g±m² domanassindriyañca pajahittha aññindriyañca bh±vessati.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vessati so domanassindriya½ pajahitth±ti?
Cha puggal± aññindriya½ bh±vessanti, no ca domanassindriya½ pajahittha. An±g±m² aññindriyañca bh±vessati domanassindriyañca pajahittha.
(Ka) yo domanassindriya½ pajahittha so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti?
Arah± domanassindriya½ pajahittha, no ca aññ±t±vindriya½ sacchikarissati. Dve puggal± domanassindriyañca pajahittha aññ±t±vindriyañca sacchikarissanti.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so domanassindriya½ pajahitth±ti?
Cha puggal± aññ±t±vindriya½ sacchikarissanti, no ca domanassindriya½ pajahittha. Dve puggal± aññ±t±vindriyañca sacchikarissanti domanassindriyañca pajahittha. (Domanassindriyam³laka½)
477. (Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha so aññindriya½ bh±vessat²ti?
Dve puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha, no ca aññindriya½ bh±vessanti. Pañca puggal± anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha aññindriyañca bh±vessanti.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vessati. So anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vitth±ti?
Dve puggal± aññindriya½ bh±vessanti no ca anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha. Tayo puggal± aññindriyañca bh±vessanti anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha.
(Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti?
Arah± anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha, no ca aññ±t±vindriya½ sacchikarissati. Cha puggal± anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha aññ±t±vindriyañca sacchikarissanti.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vitth±ti?
Dve puggal± aññ±t±vindriya½ sacchikarissanti, no ca anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha. Cha puggal± aññ±t±vindriyañca sacchikarissanti anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha. (Anaññ±taññass±m²tindriyam³laka½)
478. (Ka) yo aññindriya½ bh±vittha so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti? No.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so aññindriya½ bh±vitth±ti? No. (Aññindriyam³laka½)