5. Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anuloma½

467. (Ka) yo cakkhundriya½ parij±n±ti so domanassindriya½ pajahissat²ti? No.
(Kha) yo v± pana domanassindriya½ pajahissati so cakkhundriya½ parij±n±t²ti? No.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±n±ti so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessat²ti? No.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessati so cakkhundriya½ parij±n±t²ti? No.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±n±ti so aññindriya½ bh±vessat²ti? No.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vessati so cakkhundriya½ parij±n±t²ti? No.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±n±ti so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so cakkhundriya½ parij±n±t²ti?
Satta puggal± aññ±t±vindriya½ sacchikarissanti, no ca cakkhundriya½ parij±nanti. Aggamaggasamaªg² aññ±t±vindriyañca sacchikarissati cakkhundriyañca parij±n±ti. (Cakkhundriyam³laka½)
468. (Ka) yo domanassindriya½ pajahati so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessat²ti? No.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vessati so domanassindriya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yo domanassindriya½ pajahati so aññindriya½ bh±vessat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vessati so domanassindriya½ pajahat²ti?
Cha puggal± aññindriya½ bh±vessanti, no ca domanassindriya½ pajahanti an±g±mimaggasamaªgi aññindriyañca bh±vessanti, domanassindriyañca pajahanti.
(Ka) yo domanassindriya½ pajahati so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so domanassindriya½ pajahat²ti?
Satta puggal± aññ±t±vindriya½ sacchikarissanti, no ca domanassindriya½ pajahanti. An±g±mimaggasamaªg² aññ±t±vindriyañca sacchikarissati domanassindriyañca pajahati. (Domanassindriyam³laka½)
469. (Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±veti so aññindriya½ bh±vessat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vessati so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vet²ti?
Cha puggal± aññindriya½ bh±vessanti, no ca anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±venti. Aµµhamako aññindriyañca bh±vessati anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±veti.
(Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±veti so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vet²ti?
Satta puggal± aññ±t±vindriya½ sacchikarissanti, no ca anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±venti. Aµµhamako aññ±t±vindriyañca sacchikarissati anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±veti. (Anaññ±taññass±m²tindriyam³laka½)
470. (Ka) yo aññindriya½ bh±veti so aññ±t±vindriya½ sacchikarissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarissati so aññindriya½ bh±vet²ti?
Pañca puggal± aññ±t±vindriya½ sacchikarissanti, no ca aññindriya½ bh±venti. Tayo maggasamaªgino aññ±t±vindriyañca sacchikarissanti aññindriyañca bh±venti. (Aññindriyam³laka½)