(Kha) paccan²ka½

455. (Ka) yo cakkhundriya½ na parij±nissati so domanassindriya½ nappajahissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana domanassindriya½ nappajahissati so cakkhundriya½ na parij±nissat²ti?
Dve puggal± domanassindriya½ nappajahissanti, no ca cakkhundriya½ na parij±nissanti. Tayo puggal± domanassindriyañca nappajahissanti cakkhundriyañca na parij±nissanti.
(Ka) yo cakkhundriya½ na parij±nissati so anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessat²ti. ¾mant±.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessati so cakkhundriya½ na parij±nissat²ti.
Cha puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessanti, no ca cakkhundriya½ na parij±nissanti. Tayo puggal± anaññ±taññass±m²tindriyañca na bh±vessanti cakkhundriyañca na parij±nissanti.
(Ka) yo cakkhundriya½ na parij±nissati so aññindriya½ na bh±vessat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ na bh±vessati so cakkhundriya½ na parij±nissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yo cakkhundriya½ na parij±nissati so aññ±t±vindriya½ na sacchikarissat²ti?
Aggamaggasamaªg² cakkhundriya½ na parij±nissati, no ca aññ±t±vindriya½ na sacchikarissati. Dve puggal± cakkhundriyañca na parij±nissanti aññ±t±vindriyañca na sacchikarissanti.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ na sacchikarissati so cakkhundriya½ na parij±nissat²ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
456. (Ka) yo domanassindriya½ nappajahissati so anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessati so domanassindriya½ nappajahissat²ti?
Catt±ro puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessanti, no ca domanassindriya½ nappajahissanti Pañca puggal± anaññ±taññass±m²tindriyañca na bh±vessanti domanassindriyañca nappajahissanti.
(Ka) yo domanassindriya½ nappajahissati so aññindriya½ na bh±vessat²ti?
Dve puggal± domanassindriya½ nappajahissanti, no ca aññindriya½ na bh±vessanti. Tayo puggal± domanassindriyañca nappajahissanti aññindriyañca na bh±vessanti.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ na bh±vessati so domanassindriya½ nappajahissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yo domanassindriya½ nappajahissati so aññ±t±vindriya½ na sacchikarissat²ti?
Tayo puggal± domanassindriya½ nappajahissanti, no ca aññ±t±vindriya½ na sacchikarissanti. Dve puggal± domanassindriyañca nappajahissanti aññ±t±vindriyañca na sacchikarissanti.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ na sacchikarissati so domanassindriya½ nappajahissat²ti? ¾mant±. (Domanassindriyam³laka½)
457. (Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessati so aññindriya½ na bh±vessat²ti?
Cha puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessanti, no ca aññindriya½ na bh±vessanti. Tayo puggal± anaññ±taññass±m²tindriyañca na bh±vessanti aññindriyañca na bh±vessanti.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ na bh±vessati so anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessat²ti? ¾mant±.
(Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessati so aññ±t±vindriya½ na sacchikarissat²ti?
Satta puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessanti, no ca aññ±t±vindriya½ na sacchikarissanti. Dve puggal± anaññ±taññass±m²tindriyañca na bh±vessanti aññ±t±vindriyañca na sacchikarissanti.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ na sacchikarissati so anaññ±taññass±m²tindriya½ na bh±vessat²ti? ¾mant±. (Anaññ±taññass±m²tindriyam³laka½)
458. (Ka) yo aññindriya½ na bh±vessati so aññ±t±vindriya½ na sacchikarissat²ti?
Aggamaggasamaªg² aññindriya½ na bh±vessati, no ca aññ±t±vindriya½ na sacchikarissati. Dve puggal± aññindriyañca na bh±vessanti aññ±t±vindriyañca na sacchikarissanti.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ na sacchikarissati so aññindriya½ na bh±vessat²ti? ¾mant±. (Aññindriyam³laka½)