2. At²tav±ro

(Ka) anuloma½

443. (Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so domanassindriya½ pajahitth±ti ¾mant±.
(Kha) yo v± pana domanassindriya½ pajahittha so cakkhundriya½ parij±nitth±ti?
Dve puggal± domanassindriya½ pajahittha, no ca cakkhundriya½ parij±nittha. Arah± domanassindriyañca pajahittha cakkhundriyañca parij±nittha.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha so cakkhundriya½ parij±nitth±ti?
Cha puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha, no ca cakkhundriya½ parij±nittha. Arah± anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha cakkhundriyañca parij±nittha.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so aññindriya½ bh±vitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vittha so cakkhundriya½ parij±nitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yo cakkhundriya½ parij±nittha so aññ±t±vindriya½ sacchikaritth±ti?
Yo aggaphala½ sacchikaroti so cakkhundriya½ parij±nittha, no ca aññ±t±vindriya½ sacchikarittha. Yo aggaphala½ sacch±k±si so cakkhundriyañca parij±nittha aññ±t±vindriyañca sacchikarittha.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarittha so cakkhundriya½ parij±nitth±ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
444. (Ka) yo domanassindriya½ pajahittha so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha so domanassindriya½ pajahitth±ti?
Catt±ro puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha, no ca domanassindriya½ pajahittha. Tayo puggal± anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha domanassindriyañca pajahittha.
(Ka) yo domanassindriya½ pajahittha so aññindriya½ bh±vitth±ti?
Dve puggal± domanassindriya½ pajahittha, no ca aññindriya½ bh±vittha. Arah± domanassindriyañca pajahittha aññindriyañca bh±vittha.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vittha so domanassindriya½ pajahitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yo domanassindriya½ pajahittha so aññ±t±vindriya½ sacchikaritth±ti?
Tayo puggal± domanassindriya½ pajahittha, no ca aññ±t±vindriya½ sacchikarittha. Arah± domanassindriyañca pajahittha aññ±t±vindriyañca sacchikarittha.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarittha so domanassindriya½ pajahitth±ti? ¾mant±. (Domanassindriyam³laka½)
445. (Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha so aññindriya½ bh±vitth±ti?
Cha puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha, no ca aññindriya½ bh±vittha. Arah± anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha aññindriyañca bh±vittha.
(Kha) yo v± pana aññindriya½ bh±vittha so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yo anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha so aññ±t±vindriya½ sacchikaritth±ti?
Satta puggal± anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vittha, no ca aññ±t±vindriya½ sacchikarittha. Arah± anaññ±taññass±m²tindriyañca bh±vittha aññ±t±vindriyañca sacchikarittha.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarittha so anaññ±taññass±m²tindriya½ bh±vitth±ti? ¾mant±. (Anaññ±taññass±m²tindriyam³laka½)
446. (Ka) yo aññindriya½ bh±vittha so aññ±t±vindriya½ sacchikaritth±ti?
Yo aggaphala½ sacchikaroti so aññindriya½ bh±vittha, no ca aññ±t±vindriya½ sacchikarittha. Yo aggaphala½ sacch±k±si so aññindriyañca bh±vittha aññ±t±vindriyañca sacchikarittha.
(Kha) yo v± pana aññ±t±vindriya½ sacchikarittha so aññindriya½ bh±vitth±ti? ¾mant±. (Aññindriyam³laka½)