(Gha) paccan²kapuggalo

39. (Ka) yassa kusal± dhamm± na uppajjanti tassa akusal± dhamm± na uppajjant²ti?
Akusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ kusal± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ akusal± dhamm± na uppajjanti. Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe kusalavippayutta-akusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ kusal± ca dhamm± na uppajjanti akusal± ca dhamm± na uppajjanti.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± na uppajjanti tassa kusal± dhamm± na uppajjant²ti?
Kusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ akusal± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ kusal± dhamm± na uppajjanti. Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ akusal± ca dhamm± na uppajjanti kusal± ca dhamm± na uppajjanti.
(Ka) yassa kusal± dhamm± na uppajjanti tassa aby±kat± dhamm± na uppajjant²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte kusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ kusal± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± na uppajjanti. Sabbesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe ar³pe akusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ kusal± ca dhamm± na uppajjanti aby±kat± ca dhamm± na uppajjanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± na uppajjanti tassa kusal± dhamm± na uppajjant²ti?
Ar³pe kusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ kusal± dhamm± na uppajjanti. Sabbesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe ar³pe akusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± ca dhamm± na uppajjanti kusal± ca dhamm± na uppajjanti.
40. (Ka) yassa akusal± dhamm± na uppajjanti tassa aby±kat± dhamm± na uppajjant²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte akusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ akusal± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± na uppajjanti. Sabbesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe ar³pe kusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ akusal± ca dhamm± na uppajjanti aby±kat± ca dhamm± na uppajjanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± na uppajjanti tassa akusal± dhamm± na uppajjant²ti?
Ar³pe akusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± dhamm± na uppajjanti, no ca tesa½ akusal± dhamm± na uppajjanti. Sabbesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe ar³pe kusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± ca dhamm± na uppajjanti akusal± ca dhamm± na uppajjanti.