(©a) paccan²ka-ok±so

222. (Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjati tattha sotindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sotindriya½ na uppajjati tattha cakkhundriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjati tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana gh±nindriya½ na uppajjati tattha cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tattha cakkhundriya½ na uppajjati. Asaññasatte ar³pe tattha gh±nindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati. Yattha cakkhundriya½ na uppajjati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ na uppajjati tattha cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tattha cakkhundriya½ na uppajjati. Asaññasatte ar³pe tattha purisindriyañca na uppajjati cakkhundriyañca na uppajjati.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjati tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjati tattha cakkhundriya½ na uppajjat²ti? Natthi.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjati tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjati tattha cakkhundriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ na uppajjati tattha upekkhindriya½ na uppajjat²ti?
Ar³pe tattha cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjati tattha cakkhundriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha cakkhundriya½ na uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjat²ti?
Ar³pe tattha cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tattha manindriya½ na uppajjati. Asaññasatte tattha cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha cakkhundriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
223. Yattha gh±nindriya½ na uppajjati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ na uppajjati tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjati tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjati tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti? Natthi.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjati tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tattha somanassindriya½ na uppajjati. Asaññasatte ar³pe tattha gh±nindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjati tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ na uppajjati tattha upekkhindriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjati. Asaññasatte tattha gh±nindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjati tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha gh±nindriya½ na uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tattha manindriya½ na uppajjati. Asaññasatte tattha gh±nindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati. Yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±. (Gh±nindriyam³laka½)
224. (Ka) yattha itthindriya½ na uppajjati tattha purisindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ na uppajjati tattha itthindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant± …pe….
225. (Ka) yattha purisindriya½ na uppajjati tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ na uppajjati tattha purisindriya½ na uppajjat²ti? Natthi.
(Ka) yattha purisindriya½ na uppajjati tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tattha somanassindriya½ na uppajjati. Asaññasatte ar³pe tattha purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjati.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjati tattha purisindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha purisindriya½ na uppajjati tattha upekkhindriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tattha upekkhindriya½ na uppajjati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjati.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjati tattha purisindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha purisindriya½ na uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tattha manindriya½ na uppajjati. Asaññasatte tattha purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjati. Yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha purisindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±. (Purisindriyam³laka½)
226. (Ka) yattha j²vitindriya½ na uppajjati tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ na uppajjati tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti? Uppajjati.
Yattha j²vitindriya½ na uppajjati tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjat²ti? Natthi.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti? Uppajjati. (J²vitindriyam³laka½)
227. (Ka) yattha somanassindriya½ na uppajjati tattha upekkhindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ na uppajjati tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha somanassindriya½ na uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
228. Yattha upekkhindriya½ na uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha upekkhindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
229. Yattha saddhindriya½ na uppajjati tattha paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha saddhindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
230. (Ka) yattha paññindriya½ na uppajjati tattha manindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana manindriya½ na uppajjati tattha paññindriya½ na uppajjat²ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)